1. Fatiha Süresi1 * Açılıs Süresi
2.Bakara Suresi * Sığır Suresi
3. Ali İmran Suresi  * İmran Ailesi Suresi
4. Nisa Suresi * Kadınlar Suresi
5. Maide Suresi * Ziyafet Suresi
6. Enam * Davar Suresi
7. Araf * Orta Yer Suresi
8. Enfal  * Ganimetler Suresi
9.Tovbe * Tövbe Süresi
10 . Yunus Suresi
Orjinal Arapca'dan Kuran-ı Kerim'in Türkce Çevirisi: Sedat Kadiroğulları tarafından yapılmıştır
Kuran-ı Kerim'i orjian Arap Lisanından '12 yılı aşkın sürede titiz bir çalışma ile Türkcemizin ana  kurallarına
uygun/anlam ve kaidelerine sadık kalınırak çevirisi  : Sedat Kadiroğulları tarafından yapılmıştır.
Hata-Anlam Kayıp veya Başkaca Sorularınızı sk@turkish-dailynews.com adresine yazın.