1.Rabbinin adıyla oku ve çağır

  2. İnsanı, embriyodan, ilişip yapışan bir sudan, sevgi ve ilgiden vede husûmetten yarattı.

  3. Oku! Rabbin Ekrem'dir ve en büyük cömertliğin sahibidir.

  4. Allah'tır kalemle öğreten!

  5. İnsana bilmediğini öğretti.

  6. İş, sanıldığı gibi değil., insan gerçekten azar.

  7. Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görür.

  8. Oysaki, dönüş yalnız Rabbinedir!

  9. Gördün mü o yasaklayanı.

  10. Bir kulu namaz kılarken ve dua ederken.

  11. Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?!

  12. Ya o, Allah'a inancı emrediyorsa!

  13. Gördün mü, ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse!

  14. Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!

  15. İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğim!

  16. O yalancı, o günahkâr alnı.

  17. Hadi çağırsın derneğini ve kurultayını!

  18. Ben de çağıracağım zebanileri!

  19. Sakın, sakın şeytana boyun eğme; secde et ve Allah'a yaklaş!