1.Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla...

2. Teşekkür yanlız Yaratılmış ve Yaratılacak âlemlerin hükümdarı Allah'adır.

3. Esirgeyen ve Bağışlayan yanlız Allah'tır

4. Din gününün Hükümdarı Yargıcıdır Allah

5. Yalnız Allah'a ibadet eder, yalnız Allah'tan yardım bekleriz.

6. Yaratan Yüce Allah lütfen biz kullarını dosdoğru yola ilet

7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin,
karanlığa ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna ilet.
1. Fatiha - Başlangıc Süresi: Mekke 7 Ayet