1.Ey giysisine bürünüp yatan!

  2. Kısa bir süre hariç, geceleyin kalk

  3.Gecenin yarısını ayakta ol yahut bundan biraz eksilt!

  4.Yahut buna biraz ekle! Ve Kur'an'ı ağır ağır, düşüne düşüne oku!

  5.Doğrusu, biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.

  6.Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz
  bakımından daha etkilidir.

  7.Kuşkusuz, gündüz boyu senin için uzun bir dolaşma ve yoğun bir uğraş vardır.

  8.Rabbinin adını an ve tüm benliğinle Allah’a yönel!

  9.Doğunun ve batının Rabbidir Allah.
  Allah'tan başka Tanrı yoktur.
  Sadece Allah'ı vekil et!

  10.Onların söylediklerine sabret! Ve güzelce ayrıl onlardan.

  11.Benimle, o nimete boğulmuş yalanlayıcıları baş başa bırak! Birazcık süre tanı onlara.

  12.Benim yanımda kızgın halkalar ve, cehennem var!

  13.Boğazdan zor geçen bir yiyecek, korkunç bir azap var,

  14.O günde ki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür.

  15.Tıpkı Firavun'a bir resul gönderdiğim gibi, sizin üstünüze tanık olan bir resul gönderdim.

  16.Ama Firavun, resule isyan etti de ben onu korkunç bir tutuşla tutuverdim.

  17.Eğer inkâr ve nankörlüğe saparsanız, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız?

  18.Allah'ın vaadi gerçekleşmiş,  gök bile bu yüzden parçalanır.

  19.Bu, bir öğüt verici, düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.

  20.Hiç kuşkun olmasın, Rabbin senin durumunu biliyor.
  Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun.
  Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle.
  Allah, geceyi de gündüzü de ölçüye bağlamıştır.
  Sizin onu kuşatamayacağınızı bildi de size tövbe nasip etti. O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun.
  Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın lütfundan bir şeyler isteyeceklerini,
  diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun! Namazı
  ve duayı yerine getirip zekâtı verin.
  Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin!
  Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin, Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak
  bulacaksınız.
  Allah'tan af dileyin. Hiç kuşkusuz, Allah çok affedici, çok esirgeyicidir.
3. MUZZEMMİL - BÜRÜNEN SÜRESİ: Mekke'de  20 Ayet Olarak İndirildi!