5. Fatiha - Başlangıç Suresi: Mekke'de 7 Ayet Olarak İndirildi!

  1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

  2. Âlemlerin Rabbi olan Yaratan Yüce Allah’a hamdolsun.

  3. Allah, Rahman ve Rahim’dir.

  4. Din gününün sahibidir.

  5. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

  6. Bize doğru yolu göster.

  7. Gazaba uğramış ve sapmış olanların yoluna değil., kendilerine lütüf ve ikramda bulunduğun kimselerin
  yoluna eriştir.