8. Ala - Yüce Süresi: Mekke'de 19 Ayet Olarak İndirildi!

  1.Rabbinin o A'la o Yüce adını tespih et

  2. Allah'ki kainatları yarattı ve düzene koydu.

  3. Allah' ki miktarını ve şeklini belirleyip, yolunu çizip aydınlattı.

  4. Allah ki otlağı çıkardı.

  5. Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.

  6. Allah'ın dilediği müstesna seni ve sana okutacağız da artık unutmayacaksın.

  7.  Allah, açıklananı da gizleneni de bilir.

  8. Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız.

  9. Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat ve öğüt ver!

  10. İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır.

  11. İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır.

  12. En büyük ateşe girer o.

  13. Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur.

  14. Benliğini arındıran ve zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir.

  15. Rabbinin adını anmış, namaz kılmıştır ve dua etmiştir o.

  16. Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz.

  17. Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır.

  18. Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, ilk sayfalarda da elbette vardır.

  19. İbrahim'in ve Mûsa'nın sayfalarında.