101. Beyyine - Kanıt Suresi : Medine'de 8 Ayet Olarak İndi

  1.Kurana inanmışlardan küfre sapanlarla müşrikler, kendilerine açık kanıt gelinceye kadar çözülüp ayrılacak

  2.  Bir resul gelinceye dek Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyun.

  3. O sayfalar içindedir dosdoğru ve eskimez kitaplar.

  4. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık delil geldikten sonradır ki parçalanıp bölündüler.

  5. Oysaki onlara, dini yalnız Allah'ı özgüleyerek, dosdoğru yürüyen kişiler halinde sadece Allah'a ibadet
  etmeleri, namazı ve duayı yerine getirmeleri, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte budur doğru, eskimez ve
  aşınmaz din.

  6. Kurana inanmış olanlar içinden küfre sapanlarıyla müşrikler içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem
  ateşindedirler. İşte onlardır yaratılmışların en şerlisi.

  7. İman edip hayra ve barışa yönelik işler sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı
  dırlar.

  8. Onların, Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri temiz ve bereketli
  bahçelerdir. Sürekli kalacaklardır orada. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır.
  İşte bu, içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir.