104. Mücadele - Mücadele Süresi: Medine'de 22 Ayet Olarak İndirildi!
  1.Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü işitmiştir.
  Allah, ikinizin karşılıklı konuşmasını işitir. Çünkü Allah en iyi işiten, en iyi görendir.

  2. İçinizden, kadınlarına 'Anamın sırtı gibisin diyenler, o kadınlar anneleri değildir. Onların anneleri ancak
  kendilerini doğuran kadınlardır.
  Böyleleri, kabul edilemez bir söz ve boş bir lakırdı sarf ediyorlar.
  Bununla birlikte Allah, gerçekten çok affedici, çok bağışlayıcıdır.

  3. Kadınlarına 'Anamın sırtı gibisin deyip sonra sarf etmiş oldukları sözünden geri dönenler, ilişkiye
  girmelerinden önce, özgürlüğünü yitirmiş bir benliği özgürlüğüne kavuşturacaklardır.
  İşte size yöneltilen öğüt budur. Allah, yapıp etmekte olduklarınızdan gereğince haberdardır.

  4. Özgürlüğe kavuşturma imkânını bulamayan, ilişkiye girmelerinden önce, aralıksız iki ay oruç tutacaktır.
  Buna da gücü yetmeyen, altmış yoksulu doyuracaktır.
  Bütün bunlar Allah'a ve resulüne inanasınız diyedir.
  Ve işte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır.
  Küfre sapanlara korkunç bir azap vardır.

  5. Allah'a ve resulüne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin çarpılıp tepelendikleri gibi çarpılıp
  tepeleneceklerdir. Ben, gerçekleri apaçık gösteren ayetler indirmişimdir.
  Küfre sapanlar için, rezil edici bir azap vardır.

  6. Gün olur, Allah onların hepsini diriltir ve yapıp ettiklerini onlara haber verir.
  Allah onu iyice sayıp zaptetmiştir, onlarsa unutmuşlardır.
  Allah, her şey üzerinde tam bir tanıktır.

  7. Görmez misin ki Yaratan Yüce Allah, Kainatta ve Yeryüzünde ki göklerde olanları  çok iyi bilir.
  Üç kişi, aralarında fısıldaşmaya görsün, dördüncüleri Allah'tır.
  Beş kişi fısıldaşmaya görsün altıncıları Allah'tır.
  Bundan az da olsalar çok da olsalar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah mutlaka onlarla beraberdir.
  Sonra onlara, yapıp ettiklerini kıyamet günü haber verecektir.
  Allah her şeyi bilmektedir.

  8. Görmedin mi şu fısıldaşmaktan yasaklananları ki, biraz sonra, yasaklanmış oldukları şeye dönüyorlar ve
  günah, düşmanlık, peygambere isyan konusunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde, seni Allah'ın
  selamlamadığı biçimde selamlıyorlar. Kendi içlerinde ise şöyle diyorlar: "Söylediğimiz şey yüzünden Allah
  bize azap etse ya!"
  Cehennem yeter onlara.
  Cehenneme girecekler.
  Ne kötü dönüş yeridir Cehennem!

  9. Ey Yaratan Yüce Allah'a inananlar; Aranızda fısıldaştığınız zaman, günah, düşmanlık ve resule isyan
  hususlarında fısıldaşmayın; hayırda erginlik ve dürüstlük ve takva konusunda fısıldaşın.
  Huzurunda haşredileceğiniz Allah'tan sakının!

  10. Fısıltı, inananları kederlendirmek için ancak şeytandan gelir.
  Bununla birlikte şeytan, Allah'ın izni olmadıkça inananlara hiçbir zarar veremez.
  Müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar!

  11. Ey iman edenler! Size, "Meclislerde yer açın!" dendiğinde, yer açın ki, Allah da sizin için genişlik
  sağlasın. "Kalkın!" dendiğinde de kalkın ki, Allah, içinizden inananlarla kendilerine ilim verilmiş olanların
  derecelerini yükseltsin.
  Yaratan Yüce Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

  12. Ey iman edenler! Resulle gizlice konuşacağınız zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin!
  Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bu imkânı bulamazsanız bilin ki, Allah Gafûr'dur, Allah
  Rahîm'dir.

  13. Gizli konuşmanızdan önce, sadakalar vermekten ürperdiniz mi?
  Çünkü yapmadınız.
  Allah size tövbe nasip etti.
  Artık namazı ve duayı yerine getirin, zekâtı verin, Allah'a ve resulüne itaat edin.
  Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

  14. Allah'ın kendilerine öfkelendiği bir kavmi dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler nede
  onlardan. Onlar bilip durdukları halde yalana yemin ediyorlar.

  15.Allah, onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır.
  Ne kötüdür onların yapmakta oldukları!

  16. Yeminlerini kalkan edinip Allah'ın yolundan alıkoydular.
  Küçük düşürücü bir azap var onlar için.

  17. Onların malları da çocukları da kendilerine, Allah'a karşı hiçbir şey sağlamaz.
  Ateş halkıdır onlar ve uzun süre kalcaklardır orada.

  18. Allah onları tekrar dirilttiği gün, size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekler ve bir şey
  yaptıklarını sanacaklar. Dikkat edin, onlar yalancıların ta kendileridir.

  19. Şeytan onları kuşattı da Allah'ın zikrini ve Kur'an'ını onlara unutturdu.
  İşte bunlar şeytanın hizbidir. Dikkat edin! Şeytanın hizbi hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

  20. Allah'a ve resulüne kafa tutanlar en aşağılık kişiler arasındadırlar.

  21. Yaratan Yüce Allah, "Ben ve resullerim mutlaka galip geleceğiz!" diye yazmıştır.
  Allah çok güçlüdür.
  Allah Azîz'dir.

  22. Allah'a ve âhiret gününe inanan bir topluluğun, Allah'a ve resulüne karşı çıkanlarla sevgiye dayalı bir
  dostluk kurduğunu göremezsin. Bunlar onların ister babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri
  olsun, ister akrabaları olsun. Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla
  desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; sürekli kalacaklardır orada.
  Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır.
  Allah'ın hizbi işte bunlardır.
  Dikkat edin, Allah'ın hizbi, başarıya ulaşanların ta kendileridir!