106. Tahrim - Yasaklama Süresi: Medine'de 12 Ayet Olarak İndirildi!

  1. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek neden haramlaştırıyorsun?
  Allah Gafûr'dur.
  Allah Rahîm'dir.

  2. Allah size, yeminlerinizi çözmeyi emir kılmıştır.
  Allah, sizin Mevlâ'nızdır.
  Allah Alîm'dir, her şeyi bilir.
  Allah Hakîm'dir ve hikmetleri sonsuzdur.

  3. Hani, Peygamber, eşlerinden birine bir sözü gizlice söylemişti.
  Sonra eşi bu sözü duyurup Allah da onu Peygamber'e bildirince, Peygamber sözün bir kısmını açıklamış, bir
  kısmından vazgeçmişti. Peygamber, sözü eşine bildirdiğinde o: "Bunu sana kim haber verdi?" demişti.
  Peygamber de: "O her şeyi bilen, her şeyden haberi olan Allah bana bildirdi." diye cevaplamıştı.

  4. Ey hanımlar,eğer ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz kaydı.
  Yok eğer Peygamber'e karşı dayanışmaya girerseniz hiç kuşkusuz bizzat Allah, onun destekçisidir.
  Cebrail'le iman sahiplerinin barışçıları da.
  Bütün bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.

  5. O sizi boşarsa, kim bilir belki de Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı eşler nasip eder. Allah'a
  teslim olan, iman sahibi, gönülden bağlı, tövbe etmesini seven, ibadete düşkün, yolculuk edebilen dullar ve
  bâkireler.

  6. Ey iman sahipleri!  Yakıtı insanlarla taşlar olan bir ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun.
  O ateşin başında çok katı, çok sert melekler vardır.
  Onlar, kendilerine emir verdiği konuda Allah'a isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar.

  7. Ey küfre sapanlar! Bu gün özür dilemeyin. Çünkü siz yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak
  cezalandırılıyorsunuz.

  8. Ey iman edenler! Etkili öğüt veren bir tövbe ile Allah'a yönelin.
  Umulur ki Rabbiniz, çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere
  yerleştirir. O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte inananları utandırmayacaktır.
  Onların ışığı önlerinden ve sağ yanlarından koşup gelir.
  Şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Işığımızı tamamla ve bizi bağışla!
  Sen her şeye Kadîr'sin, ve her şeye gücün yeter."

  9. Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran! Onların
  varacakları yer cehennemdir.
  Ne kötü dönüş yeridir cehennem!

  10. Allah, küfre sapanlarla ilgili olarak Nûh'un karısı ile Lût'un karısını örnek verdi. Bu ikisi, kullarımızdan
  iki barışçı kulun nikâhı altında idiler.
  Ama eşleri onlara hiyanet ettiler.
  Allah'tan onlara gelecek olanı hiçbir şeyle geri çeviremediler.
  Şöyle dendi onlara: "Girin ateşe diğer gireceklerle birlikte!"

  11. Allah, iman edenlerle ilgili olarak da Firavun'un karısını örnek verdi.
  Hani, o şöyle demişti: "Ey Rabbim! Benim için katındaki, cennette bir barınak yap; beni, Firavun'dan, onun
  yapıp ettiğinden ve beni zulme sapmış topluluktan da kurtar."

  12. Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de örnek verdi.
  Ben onun içine ruhumdan üfledim.
  Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten bağlananlardan oldu.