107. Teğabün - Aldanış Suresi: Medine'de 18 Ayet Olarak İndirildi!
  1.Kainat ve Yeryüzündeki her şey Yaratan Yüce Allah'ı tespih ediyor.
  Allah'ındır mülk ve yönetim; Allah içindir tüm övgüler.
  Yaratan Yüce Allah'ın her şeye gücü yeter.

  2. Yaratan Yüce Allah'tır sizi yaratan!
  Sizin bir kısmınız küfre sapmıştır, bir kısmınız iman etmiştir.
  Ve Allah, işleyip ürettiklerinizi çok iyi görmektedir.

  3. Yaratan Yüce Allah Kainatı ve Yeryüzün deki gökleri ve yeri hak olarak yarattı ve sizi biçimlendirdi vede
  görünüşlerinizi güzel yaptı.
  Yalnız Allah'adır dönüş.

  4. Kainatta ve Yeryüzündeki göklerde, yerde ne var Allah bilir!
  Allah sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da çok iyi bilir.
  Allah, göğüslerin özünüde çok iyi bilir.

  5. Sizden önce küfre sapanların haberleri gelmedi mi size?
  Onlar, yapıp ettiklerinin vebalini tattılar.
  Ve onlar için korkunç bir azap vardır.

  6. Bu böyledir. Çünkü resulleri onlara apaçık deliller getirirken onlar: "Bir insan mı bize kılavuzluk edecek
  deyip küfre saptılar ve yüz çevirdiler.
  Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi.
  Allah, sınırsız zenginliğin, sonsuz övgülerin sahibidir.

  7. Küfre sapanlar asla diriltilmeyeceklerini sandılar.
  De ki: "Rabbime yemin ederim ki, sandığınız gibi değil!
  Yemin olsun ki, mutlaka diriltileceksiniz; Yine Yemin olsun ki, yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir.
  Bu Allah için çok kolaydır."

  8. Artık Allah'a, onun resulüne ve size indirdiğimiz ışığa inanın.
  Allah, yapmakta olduklarınızın haberini iyiden iyiye lmaktadır.

  9. "Toplanma mahşer günü" için sizi bir araya getirdiği gün, karşılıklı aldatış ve aldanışların ortaya çıktığı
  gündür. Kim Allah'a iman eder, barışa ve hayra yönelik iş yaparsa Allah onun çirkinliklerini örter ve
  kendisini altından nehirler akan bahçelere, içlerinde sürekli kalmak üzere yerleştirir. İşte büyük başarı budur.

  10. Küfre sapıp ayetlerimi yalanlayanlara gelince, işte bunlar, içinde sürekli kalacakları cehennem ateşinin
  dostlarıdır. Ne kötü dönüş yeridir cehennem!
  Kim Allah'a inanırsa Allah O'nun kalbini doğruya ve güzele kılavuzlar.
  Ve Allah her şeyi en iyi biçimde bilmektedir.

  12. Allah'a itaat edin, resule de itaat edin.
  Eğer yüz çevirirseniz resulümüze düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir.

  13. Allah’tan başka ilah yoktur!
  Allah'a inananlar yanlız Allah'a güvenip dayanırlar.

  14. Ey iman edenler! Şu bir gerçek ki, eşlerinizin ve evlatlarınızın içinden size bir düşman vardır;
  onlara karşı dikkatli olun! Eğer affeder, ellerini tutar, hatalarını görmezden gelirseniz, kuşkusuz,
  Allah da size affedici, merhamet edici olur.

  15. Şu da bir gerçek ki, mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan aracıdır.
  Allah'a gelince, onun katında büyük bir ödül vardır.

  16. O halde, gücünüz ölçüsünde Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin.
  Ve benlikleriniz için bir hayır olarak infakta bulunun.
  Nefsinin cimrilik ve doymazlığından korunanlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

  17. Eğer Allah'a gönül hoşluğuyla bir şey borç verirseniz Allah, onu sizin için katlayarak artırır ve sizin
  hatalarınızı bağışlar.
  Allah Şekûr'dur, şükredenlere karşılık verir.
  Halîm'dir, yumuşak ve merhametli davranır.

  18. Allah görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir.
  Allah Azîz'dirç
  Allah Hakîm'dir.