108. Saff - Saf Tutanlar Süresi: Medine'de 14 Ayet Olarak İndirildi!

         Allah Azîz'dir
   Allah Hakîm'dir.

  2.Ey Allah'a inananlar, yapmayacağınız şeyleri neden söylüyorsunuz?

  3.Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir günahtır.

  4. Allah kendi yolunda, duvarları birbine perçinlenmiş bir bina gibi, saf bağlıyarak çarpışanları sever.

  5. Hani, Mûsa, toplumuna şöyle demişti: "Ey toplumum benim size gönderilen Allah elçisi olduğumu bilip
  durduğunuz halde, beni neden incitiyorsunuz?"
  Onlar bozulup sapınca Allah da onların kalplerini eğriltti.
  Çünkü Allah, sapıklardan oluşmuş bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

  6. Meryem oğlu İsa'nın da şöyle dediğini hatırla: "Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce
  Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim.
  Fakat İsa'nın müjdelediği elçi onlara apaçık deliller getirdiğinde: "Bu, katıksız bir büyüdür!" dediler.

  7. Allah'a teslim olmaya çağrılıp durulduğu halde, yalanlar düzerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim
  vardır? Allah, zulme bulaşmış kişiler topluluğunu doğruya ve güzele iletmez.

  8. İstiyorlar ki, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürsünler.
  Ama Allah, küfre batanlar hoş görmeseler de nurunu tamamlayacaktır.

  9. Resulünü hidayet ve hak dini getirmek üzere o gönderdi ki, ortak koşanlar hoşlanmasa bile, onu tüm
  dinlerden üstün kılsın.

  10. Ey Allah'a inanmışlar dikkatlerinizi, sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete çekeyim mi

  11. Allah'a ve onun resulüne inanır, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla didinirsiniz.
  İşte bu, sizin için en hayırlısıdır; eğer bilirseniz.

  12. Günahlarınızı affeder ve sizi, altından nehirler akan bahçelere, sürekli cennetlerdeki temiz ve bereketli
  barınaklara yerleştirir.
  İşte bu sizin için en büyük başarıdır.

  13. Seveceğiniz daha başka şeyler de var.
         Allah'tan bir yardım, çok yakın bir fetih...
  Allah'a inananlara müjde ver!

  14. Ey iman sahipleri!
  Allah'ın yardımcıları olun!
  Hani, Meryem oğlu İsa, havarilere: "Allah'a gidişte benim yardımcılarım kimdir?" demişti de, havariler
  Biz, Allah'ın yardımcılarıyız!" cevabını vermişlerdi. Bunun ardından, İsrailoğullarından bir zümre iman
  etmiş, bir zümre de küfre sapmıştı. Nihayet biz, iman sahiplerini düşmanlarına karşı güçlendirdik de
  onlar üstün geldiler.