11. Duha - Kuşluk Vakti Süresi: Mekke'de 11 Ayet Olarak İndirildi!

  1.Yemin olsun kuşluk vaktine.         

  2. Gelip oturduğu gece vaktine ki.

  3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

  4. Sonrası, senin için öncesinden elbette ki daha mutlu ve kutlu olacaktır.

  5. Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!

  6. O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?

  7. Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?

  8. Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?

  9. O halde, yetimi örseleme,

  10. Yoksulu ve dilenciyi azarlama!
  11. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir!