1. Allah'ın yardımı ile fetih geldiğinde,

    2. İnsanları kitleler halinde Allah'ın dinine girerken gördüğünde,

    3. Tespih et Rabbini Allah'a hamt ile!
    Allah'tan af dile., çünkü Allah Tevvâb'dır, sınırsız bir şekilde günahları affeder.
114. Nasr-Yardım Süresi: Medine'de 3 Ayet Olarak İndirildi!