14. Adiyat - Nefes Nefese Koşanlar Suresi: Mekke'de 11 Ayet Olarak İndirildi

  1.Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara ve nefes nefese saldıranlara.

  2. Çakıp çakıp ateş çıkaranlara.

  3. Sabahleyin akın edenlere ve baskın yapıp toprak fethedenlere.

  4. Derken, onunla toz duman çıkaranlara.

  5. Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,

  6. İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür.

  7. İnsan kendisi de buna iyiden iyiye tanıktır.

  8. İnsan, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır.

  9. Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında,

  10. Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,

  11. Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.