27. Buruc - Burçlar Süresi: Mekke'de 22 Ayet Olarak İndirildi!

  1.Yemin olsun o burçlarla dolu gökyüzüne,

  2. Vaat olunan o güne,

  3. Tanıklık edene, tanıklık edilene ve seyredene vede seyredilene,

  4. Ki gebertildi o hendekçi grup ve o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,

  5. O tutuşturulan ateşin adamları,

  6. Onlar onun başında oturmuşlardı.

  7. Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

  8. Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah'a iman ettikleri için öc alıyorlardı

  9. O Allah ki, kainatların ve göklerin vede yerin mülkü kendisinindir.
  Allah her şeye tanıktır.

  10. Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için,
  cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.

  11. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler
  vardır. Büyük başarı işte budur.

  12. Hiç kuşkusuz, Rabbinin yakalayışı ve çarpışı çok şiddetlidir.

  13. İlk yaratan da Allah'tır, tekrar yaratan da Allah'tır.

  14. Allah Gafûr dur.
  Allah Vedûd.

  15. Yaratan Yüce Allah Arşın sahibidir; Mecîd'dir, şanı yüce olandır!

  16. İstediğini hemen yapandır.

  17. Geldi mi sana orduların haberi?

  18. Yani Firavun ve Semûd'un?

  19. Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

  20. Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor.

  21. İş onların iddialarının aksinedir!
  O çok yüce bir Kur'an'dır.

  22. Korunmuş bir levhada ve Levh-i Mahfûz'dadır.