33. Mürselat - Gönderilenler Süresi: Mekke'de 50 Ayet Olarak İndirildi!

  1.Meleklere ve rüzgârlara vede vahyin bölümleri ile kalplere inen doğuşlara.

  2. Esip de büküp devirenlere,

  3. Dağıtıp yayanlara ve diriltip harekete getirenlere.

  4. Gerektiği şekilde ayıranlara.

  5. Öğüt olarak  Kuran-ı ulaştıranlara .

  6. Özür yahut uyarı için.

  7. Ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir.

  8. Yıldızlar silinip süpürüldüğünde,

  9. Gök yarıldığında,

  10. Dağlar un-ufak edilip savrulduğunda,

  11. Resuller vakte bağlandığında,

  12. Hangi gün için vakte bağlandılar?

  13. Ayrım ve hüküm günü için.

  14. Ayrım ve hüküm gününü sana bildiren nedir?

  15. Yalanlayanların vay haline o gün!

  16. Öncekileri helâk etmedik mi?

  17. Sonra, geriden gelenleri de onların peşlerine takarız.

  18. Biz, suçlulara işte böyle yaparız.

  19. Yalanlayanların o gün vay haline!

  20. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?

  21. Onu dayanıklı karargâhta tuttuk.

  22. Bilinen bir ölçüye ve süreye kadar.

  23. Bir ölçüyle yaptım.
  Ne de güzel ölçü koyanım ben!

  24. Vay başına o gün, yalanlayanların!

  25. Yeri, bir toplanma zemini yapmadık mı?

  26. Diriler bakımından da ölüler bakımından da.

  27. Orada oturaklı, başını yücelere kaldırmış dağlar oluşturdum.
  Ve size tatlı bir su içirdim.

  28. Vay haline o gün, yalanlayanların!

  29. Haydi, yalanlamakta olduğunuz şeye gidin!

  30. Haydi, üç çatallı gölgeye gidin!

  31. Ne gölgelendirir ne alevden korur.

  32. Gerçekten o, köşke benzer kıvılcımlar saçar.

  33. O kıvılcım sanki sarımtırak bir halat ve bir deve kervanı gibi bakırdan bir ip gibidir.

  34. Vay haline o gün, yalanlayanların!

  35. Konuşamayacakları gündür bu!

  36. İzin verilmez ki onlara özür dilesinler.

  37. Vay haline o gün, yalanlayanların!

  38. Ayırma günüdür bu! Sizinle öncekileri bir yere topladık.

  39. Eğer bir hileniz ve bir tuzağınız varsa, hadi hile yapıp tuzak kurun bana!

  40. Vay haline o gün, yalanlayanların!

  41. Takvaya sarılanlar gölgeler altında, su kaynaklarındadır.

  42. Canlarının çektiği meyvelerle yanyanadırlar.

  43. "Yapıp ürettiklerinize karşılık olarak afiyetle yiyip için."

  44. İşte böyle ödüllendiririm ben, güzellikler sergileyenleri!

  45. Vay haline o gün, yalanlayanların!

  46. Yiyin ve birazcık nimetlenin. Suçlularsınız siz.

  47. Vay haline o gün, yalanlayanların!

  48. Onlara, "rukû' edin!" dendiğinde rukû etmezler.

  49. Vay haline o gün, yalanlayanların.

  50. Artık bundan sonra hangi söze iman edecekler?