34. Kaf - Kaf Süresi: Mekke 45 Ayet Olarak İndirildi!

  1.Kaf. Şanı yüce, ilahî cömertlikle dolu Kur'an'a yemin olsun ki, iş sanıldığı gibi değil.

  2. Kendilerine içlerinden bir uyarıcı geldi diye o küfre batanlar şaştılar da şöyle dediler: "Acayip şey bu!"

  3. Ölünce mi, biz toprak olunca mı? Çok uzak bir dönüştür bu."

  4. Toprağın onlardan neyi eksilttiğini pek iyi bilmişimdir.
  Her şeyi saklayıp koruyan bir Kitap var katımda.

  5. Hayır, onlar, hak kendilerine geldiğinde, onu yalanladılar şimdi perişan mı perişan bir durum içindedirler.

  6. Bakmadılar mı üstlerindeki göğe ki nasıl kurduk onu, nasıl süsleyip nakışladık. Göğün yırtığı, çatlağı da
  yoktur.

  7. Yeryüzünü de ben uzatıp yaydım; denge noktaları yerleştirdim ona  bakanları hayran bırakan her türlü çifti
  bitirdim onda.

  8. İbretle bakılası, gönüller açıcı şeyler olarak; hakka yönelen her kula öğüt olarak.

  9. Gökten, kutlu ve bereketli bir su indirdim de onunla bahçeler yeşerttim, hasatlanacak daneler yetiştirdim.

  10. Kullara rızık olsun diye yüksek yüksek hurma ağaçları büyüttüm.
  Birbirine girmiş kümeler halinde tomurcukları vardır onların.

  11. Ve o suyla ölü bir beldeye hayat verdim.
  İşte böyledir topraktan fışkırış.

  12. Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı, Semûd kavmi yalanlamıştı.

  13. Âd, Firavun ve Lût'un halkı da...

  14. Eykeliler, Tübba' kavmi de. Hepsi resulleri yalanladı da duyurulan azap hak oldu.

  15. İlk yarıştan âciz kalıp yorulmuş muydum?
  Hayır, yeni bir yaratıştan kuşku içinde olan onlardır.

  16. Yemin olsun ki, insanı ben yarattım.
  Nefsinin ona neler fısıldadığını da ben bilirim.
  Ben ona, şah damarından daha yakınım.

  17. Sağınızda ve solunuzda oturmuş iki görevli, her şeyinizi kayıt altına almakta .

  18. Bir söz sarfetmeye görün, yanınızdaki gözcüler hemen kayıt eder.

  19. Ölüm sarhoşluğu hak olarak geldi. İşte bu, senin kaçıp durduğun şeydir.

  20. Ve sûra üflendi. İşte bu, geleceği vaat edilen mahşer günüdür.

  21. Her benlik, yanında bir güdücü, bir de tanık olduğu halde gelir.

  22. Yemin olsun, sen bundan gaflet içindeydin ama perdeni üstünden kaldırdım.
  Bugün gözün keskin mi keskin.

  23. Yoldaşı şöyle der: "İşte yanımdaki, hazır!"

  24. Siz, ikiniz! Tüm nankörleri ve inatçıları cehenneme atın!

  25. Durmadan hayrı engelleyeni, azgını, işkilciyi...

  26. O ki, Allah'ın yanına başka bir ilah koydu, artık atın onu, o şiddetli azabın içine!

  27. Yoldaşı dedi ki: "Rabbimiz, onu ben azdırmadım onun kendisi, dönüşü olmayan bir sapıklık içindeydi."


  29. "Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmetmem."

  30. O gün cehenneme: "Doldun mu?" derim. Cehennem ise: "Daha yok mu?" der.

  31. Ve cennet, takva sahiplerine yaklaştırılmıştır; hiç uzak değildir.

  32. İşte size vaat edilen budur. Allah'a sürekli yönelen, korunması gerekeni koruyan herkese...

  33. Görmediği halde Rahman'dan ürperen ve Allah'a yönelik bir kalp getiren herkese...

  34. Esenlikle girin cennete! Sonsuzlaşma günüdür bu gün.

  35. Orada onlar için istedikleri her şey var. Katımda ise dahası da var.

  36. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettim ki, vuruş ve tutuşları bunlardan daha zorluydu.
  Ülkelerde delikler açmışlardı ve beldelerde kaçacak delik aradılar vede beldeleri boydan boya dolaştılar.
  Var mı bir kaçacak yer?

  37. Hiç kuşkusuz, bunda, kalbi olan yahut tam bir tanık olarak kulak veren için mutlak bir öğüt vardır.

  38. Yemin olsun, ben gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yarattım ve bana hiçbir yorgunluk
  dokunmadı.

  39. Artık onların söylediklerine sabret ve Güneş'in doğuşundan önce de batışından önce de Rabbinin hamdiyle
  tespih et!

  40. Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkalarından Allah'ı tespih et!

  41. Haykıranın çok yakın bir yerden sesleneceği günü dinle!

  42. O gün o müthiş sesi hak olarak dinleyecekler, ortaya çıkış ve diriliş günüdür bu.

  43. Ben, evet ben hayat veriyor ve ben öldürüyorum.
  Ve dönüş yalnız ve mutlak banadır.

  44. O gün, yer çatır çatır yarılıp onlardan çabucak uzaklaşır.
  Bu yalnız benim için kolay olan bir haşretmedir.

  45. Ben onların neler söylediklerini çok iyi biliyorum.
  Sen onların üstüne bir zorba değilsin.
  O halde, benim tehdidimden korkanlara sadece Kur'an'la öğüt ver.