74. Müminun - İnanmışlar Süresi: Mekke'de 118 Ayet Olarak İndirildi!

  1. Hiç kuşku yok, kurtulmuştur müminler.

  2. Namazlarında sakinliğin ve huzurun sahipleridir onlar.

  3. Boş ve lüzumsuz sözden yüz çevirmişlerdir onlar.

  4. Zekâtı vermek için faaliyettedir onlar.

  5. Cinsiyet organlarını ve ırzlarını koruyanlardır onlar.

  6. Eşleri yahut akitleri aracılığıyla sahip bulundukları müstesnadır ve bu durumda kınanmış değillerdir onlar.

  7. Kim bundan ötesini isterse, işte onlar, sınırı aşanlardır.

  8. Yaratan Yüce Allah'a inananlar, emanetlerine, ahitlerine saygı duyup sahip çıkanlardır.

  9. Onlar Namazlarını korumaya devam ederler.

  10. İşte bunlardır mirasçı olanlar;

  11. Ki, Firdevs cennetine mirasçı olurlar, ve Firdevs cennetin de sonsuza dek kalırlar.

  12. Yemin olsun ki, ben insanı topraktan oluşan bir özden yarattım.

  13. Sonra onu çok dayanaklı bir karargâhta bir damlacık yaptım.

  14. Sonra o damlacığı bir embriyo halinde, sonra o embriyoyu bir et parçası halinde, sonra o et parçasını bir
  kemik halinde ve nihayet o kemiğe de bir et giydirip sonrada onu bir başka yaratılışta yeniden yarattım.
  Yaratıcıların en güzeli Yaratan Yüce Allah'ın kudret ve sanatı çok yücedir!

  15. Sonra size verilen yaşamın ardından mutlaka öleceksiniz.

  16. Sonra siz kıyamet gününde yeniden yaratıcınız Yüce Allah tarafından diriltileceksiniz.

  17. Yemin olsun, ben sizin üstünüzde yedi yol yarattım ve ben yaratılıştan ve yaratılmışlardan gafil de değilim.

  18. Gökten bir kaderle ve belli ölçüde bir su indirdim de onu yeryüzünde durdurdum ama elbette ki ben, onu  
  gidermeye de gücüm yeter!

  19. O suyla size hurmalardan ve üzümlerden bahçeler yetiştirdim, onlarda sizin için bir çok meyveler vardır;
  onlardan yiyorsunuz.

  20. Ve bir ağaç da yetiştirdim ki, Tûr-i Sina'dan çıkar, yağlı olarak biter; yiyenlere katıktır.

  21. Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır!
  Onların karınlarındakilerden size içiriyorum.
  Onlarda sizin için birçok yarar var.
  Onlardan yiyorsunuz da.

  22. Hem onlar üzerinde hem de gemiler üzerinde taşınıyorsunuz.

  23. Yemin olsun, Nûh'u toplumuna resul olarak gönderdim de o şöyle dedi: "Ey toplumum! Allah'a kulluk ve
  ibadet edin sizin Allah'tan başka tanrınız yok. Hâlâ Yaratan Yüce Allah'tan sakınmayacak mısınız?"

  24. Toplumu içinden inkârcı kodaman grup şöyle dedi: Bu adam, sizin gibi bir insandan başka şey değil; size
  üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, melekleri indirirdi.
  Biz hiç atalarımız arasında böyle bir şey duymadık."

  25. "Cinnet getirmiş bir adamdan başkası değildir o ve belli bir süreye kadar göz altında tutun onu."

  26. Nûh şöyle yakardı: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı yardım et.

  27. Bunun üzerine ben, Nûh'a şöyle vahyettim: Gözlerimin önünde ve vahyime uygun olarak bir gemi yap.
  Emrim gelip tandır kaynayınca, ailenle birlikte her türden iki çifti canlıyı yaptığın gemiye sok.
  İçlerinden, haklarında daha önce hüküm verilmiş olanları geminin dışında bırak ve gemiye alma. Zulmetmiş
  olanlar hakkında bana yakarıp durma. Onlar kesinlikle boğulacaklardır.

  28. Sen, yanındakilerle birlikte geminin üzerine çıktığında şöyle de: Zalimler topluluğundan bizi kurtaran
  Yüce Allah'a hamt olsun!

  29. Şunu da söyle: "Rabbim, sen, konuk ağırlayanların en hayırlısısın, beni bereketli bir yere indir.

  30. Biz onları imtihan ediyor idiysek de bunda elbette ibretler vardır!

  31. Sonra onların ardından başka bir nesil yarattım.

  32. Onlara da içlerinden şu yolda tebliğde bulunan bir resul gönderdim:
  Allah'a kulluk ve ibadet edin Yaratan Yüce Allah'tan başka tanrınız yok sizin.
  Hâlâ ürpermiyor musunuz?

  33. Toplumunun, dünya hayatında servet ve refaha ulaştırdığım halde Yaratan Yüce Allah'ı inkâra sapıp
  âhiretteki buluşmayı yalanlayan kodaman takımı şöyle dedi: "Bu adam, sadece sizin gibi bir insan; yemekte
  olduğunuzdan yiyor, içmekte olduğunuzdan içiyor."

  34. "Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde mutlaka hüsrana uğrayanlar olursunuz."

  35. "Size, ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra tekrar meydana çıkarılacağınızı mı vaat ediyor?"

  36. "Heyhat! Size vaat edilen o şey ne kadar uzak!"

  37. "Hayat, şu dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz, yaşarız ama biz tekrar diriltilecek değiliz."

  38. "O, yalan düzüp Allah'a iftira eden bir adamdan başkası değil biz ona inanmıyoruz."

  39. O peygamber şöyle yakardı: "Rabbim, beni yalanlamalarına  karşı bana yardım et.

  40. Allah buyurdu: "Biraz sonra kesinlikle pişman olacaklar."

  41. Nihayet, o korkunç titreşimli ses onları tam bir biçimde yakaladı da hepsini sel süprüntüsü haline getirdi.
  O zalimler topluluğu dönmemek üzere gitti!

  42. Sonra onların arkasından da başka nesiller yarattım.

  43. Hiçbir ümmet süresinden ileri geçemez, asla geri kalamaz.

  44. Sonra, resullerimi art arda gönderdim.
  Hangi ümmete resulüm geldiyse onlar resulü yalanladılar.
  Ben de onları birbiri ardınca yuvarladım ve hepsini birer efsane yaptım.
  İman etmeyen bir topluluk, dönmemek üzere gitsin.

  45. Firavun'a ve kodamanlarına, Mûsa ile kardeşi Hârun'u mucizelerimle, açık bir kanıt ile gönderdim

  46. Ancak firavun ve kodamanları kibre saptılar., çünkü kendilerini büyük gören bir topluluktu onlar.

  47. Şöyle dediler: "Kendilerine bağlı toplum bize kulluk ve kölelik ederken, biz kalkıp bizim gibi iki insan
  olan şu adamlara mı inanacağız?"

  48. İkisini de yalanladılar, böylece helâk edilenler arasına katıldılar.

  49. Yemin olsun hidayete erebilsinler diye Musa’ya o kitap’ı vermiştim.

  50. Meryem'in oğluyla annesini birer ayet kıldım ve onları oturmaya uygun pınarlı bir tepeye yerleştirdim.

  51. Ey resuller; Güzel ve temiz şeylerden yiyin ve barışa, hayra yönelik iş yapın çünkü ben, yapmakta
  olduğuklarınızı çok iyi bilmekteyim.

  52. İşte sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir, ben de sizin Rabbinizim; o halde benden sakının!

  53. Fakat onlar işlerini aralarında parçalayıp çeşitli zübürlere ve kutsallaştırmış hizip kitaplarına ayırdılar.
  Her hizip, yalnız kendi yanındakiyle sevinip övünmektedir.

  54. Artık sen onları bir süreye kadar kendi gafletleri içinde bırak.

  55. Sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğim mal ve oğullarla güçlendiriyor, onların iyiliklerine koşuyorum.

  56. Fakat farkında olmuyorlar.

  57. Onlar ki, Rablerine saygıdan titrerler,

  58. Onlar ki, Rablerinin ayetlerine tam inanırlar.

  59. Onlar ki, Rablerine ortak koşmazlar.

  60. Onlar ki, verdiklerini, Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek verirler.

  61. İyiliklerde önde gidenler de onlardır., işte bunlar iyiliklerle yarışırlar.

  62. Ben hiç bir benliğe yaratılışının kapasitesi üstünde görev yüklemem.
  Benim katımda, hakkı söyleyen bir kitap vardır ve asla onlara haksızlık edilmez.

  63. Fakat onların kalpleri bundan gaflet içindedir.
  Onların bundan başka da işleri vardır ki, hep o işler için çalışmaktadırlar.

  64. Sonunda, servet ve refahla şımarmışlarını azapla yakaladığımda, hemen bağırıp dövünmeye başlarlar.

  65. "Bağırıp dövünmeyin bugün, benim karşımda kimseden yardım göremezsiniz."

  66. "Ayetlerim size okunuyordu da siz ökçeleriniz üzerine gerisin geri dönüp gidiyordunuz.

  67.  Yaratan Yüce Allah'a karşı büyüklük taslayarak, gece boyunca hezeyanlarınızı savuruyordunuz."

  68. Sözü gereğince düşünmediler de ondan mı, yoksa kendilerine ilk atalarına gelmeyen bir şey geldi diye mi?

  69. Yoksa resullerini tanımadılar da bu yüzden mi Yaratan Yüce Allah'ı inkâr ediyorlar?

  70. Yoksa, "onda bir cinnet mi var" diyorlar hayır o kendilerine hakkı getirdi ama onların çoğu haktan
  tiksiniyor.

  71. Eğer hak onların keyiflerine uysaydı, gökler de yer de bunların içindekiler de kesinlikle fesada uğrardı.
  Hayır, ben onlara zikirlerini ve Kur'anlarını getirdim., ama onlar zikirlerinden ve Kur'anlarından yüz
  çeviriyorlar.

  72. Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun?
  Rabbinin vereceği daha hayırlıdır.
  Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

  73. Şu bir gerçek ki, sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun.

  74. Ama âhirete inanmayanlar, o yoldan hep yan çiziyorlar.

  75. Eğer ben onlara acıyıp da üstlerindeki sıkıntıyı kaldırsaydım, azgınlıkları içinde sersem sersem
  bocalamaya
  devam edeceklerdi.

  76. Yemin olsun, ben onları azapla yakaladım, ama yine de Rablerine boyun eğmediler ve hala
  Yaratan Yüce Allah'a sığınıp yakarmıyorlar.

  77. Nihayet, üzerlerine şiddetli bir azabın kapasını açtığımda hemen o an ümitsizliğe düşüverecekler.

  78. Allah odur ki; sizin için işitme gücü, gözler ve gönüller oluşturdu.
  Sizler ne kadar da az şükrediyorsunuz!

  79. Sizi yeryüzünde yaratıp coğaltan vede yayan  Yaratan Yüce Allah'tır.
  Yüce Allah'ın huzurunda haşredileceksiniz.

  80. Yüce Allah hayat veriyor, yaşatıyor vede öldürüyor.
  Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişi Allah için.
  Sizler hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

  81. İşin doğrusu şu: Onlar da öncekilerin söylediği gibi söylediler.

  82. Dediler ki: "Ölüp, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı, gerçekten o zaman mı diriltileceğiz?"

  83. "Yemin olsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik.
  Öncekilerin masallarından başka bir şey değil bu!"

  84. De ki: "Eğer her şeyi iyi biliyorsanız, yeryüzü ve içindekiler kimindir ve kim yarattı?"

  85. "Allah'ındır!" diyecekler. De ki: "Hâlâ düşünüp ibret almıyor musunuz?"

  86. Sor: "Yedi göklerin Rabbi ve o büyük arşın yaratan Rabbi kimdir?"

  87. "Allah'tır!" diyecekler. De ki: "Hâlâ benden sakınmıyor musunuz?"

  88. Şunu da sor: "Eğer biliyorsanız söyleyin.
  Kimdir o, her şeyin melekûtu ile aslı-esası elinde olan?
  Yaratan Yüce Allah'tır koruyup gözeten ama korunup gözetilmeyen?"

  89. "Allah'tır!" diyecekler. De ki: "Nasıl oluyor da büyüleniyorsunuz?"

  90. Hayır, hayır! Ben onlara hakkı getirdim ama onlar tam anlamıyla yalancıdırlar.

  91. Allah, çocuk edinmemiştir.
  Allah ile beraber herhangi bir ilah da yoktur.
  Eğer böyle olsaydı, her ilah kendi yarattığını yok ederdi ve mutlaka biri ötekine üstün gelmeye çalışırdı.
  Allah'ın şanı onların nitelendirmelerinden yücedir ve arınmıştır.

  92. Yaratan Yüce Allah, gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir.
  Uzaktır onların ortak koştuklarından.

  93. De ki: "Rabbim, tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksin.

  94. Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma Rabbim!"

  95. Ben, onları tehdit ettiğim şeyi sana göstermeye elbette kadirim.

  96. En güzel olan neyse onunla sav kötülüğü.
  Onların nasıl nitelendirme yaptıklarını ben daha iyi bilirim.

  97. Ve de ki: "Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım!"

  98. "Onların, başıma üşüşmelerinden de sana sığınırım Rabbim!"

  99. Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der: "Rabbim, beni geri döndürün;

  100. Döndürün ki, o arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım.
  " Hayır, bir kelime ki bu, o söyler onu.
  Ötelerinde, dirilecekleri güne kadar bir beklemeleri vardır.

  101. Sûra üfürüldüğünde, aralarında artık soy ve sop vede şuna-buna mensup olmalar söz konusu edilemez
  birbirlerini soruşturamazlar da.

  102. Artık kimin tartıları ağır gelirse onlar kurtulmuş olacaklardır.

  103. Tartıları hafif gelenler ise kendilerini kayba uğratanlar, sürekli cehennemde kalanlar olacaklardır.

  104. Ateş, yüzlerini yalar. Ve onlar da içinde sırıtıp kalacaklar.

  105. "Ayetlerim size okunmadı mı ki siz ayetlerimi yalanlıyor inkar ediyordunuz.

  106. Derler ki: "Rabbimiz, bahtsızlığımız bize baskın çıktı biz sapıp gitmiş bir topluluk olduk."

  107. "Rabbimiz, çıkar bizi oradan.
  Eğer bir daha aynısını yaparsak, gerçekten zalimler olacağız."

  108. Yaratan Yüce Allah buyurur: "Yıkılıp gidin oraya, konuşmayın benimle!"

  109. Kullarımdan bir zümre "Rabbimiz, sana inandık; Affet bizi, acı bize, sen merhametlilerin en hayırlısısın"  
  derlerken, siz onlarıda alaya aldınız.

  110. Öyle ki, zikrimi ve Kur'anımı size unutturdular ve siz onlara hep gülüyordunuz.

  111. Bugün onlara ben, sabretmiş olmalarının karşılığını verdim.
  Başarıya erip kurtulanlar, onlardır.

  112. Yaratan Yüce Allah buyurur: "Yeryüzünde yıllar sayısıyla ne kadar kaldınız?"

  113. Derler: "Bir gün yahut günün bir kısmı kadar; sayanlara sor."

  114. Yaratan Yüce Allah buyurdu: "Sadece birazcık kaldınız. Keşke biliyor olsaydınız."

  115. "Sizi, boş yere yarattığımı ve bana döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?"

  116. Yücelerin yücesidir Allah, İlah yok Allah'tan başka, Allah şanlı Arşın Rabbidir !

  117. Kim Allah'ın yanında, hakkında hiçbir kanıt olmayan bir başka ilaha yakarır ve davet ederse,
  onun hesabı rabbi katındadır.
  Hiç kuşkusuz, küfre sapanlar iflah etmezler.

  118. Şöyle yakar: "Rabbim! Affet, merhamet et sen merhametlilerin en hayırlısısın!"