77. Mülk - Yönetim Süresi: Mekke'de 30 Ayet Olarak İndirildi!

  1. Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir!
  Allah her şeye Kadîr'dir.

  2. Allah hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı
  yaratandır.
  Allah Azîz'dir
  Allah Gafûr'dur.

  3. Birbiriyle uyum ve ahenk içinde kainatı ve yedi gökleri yaratan da Yüce Allah'tır.
  O Rahman'ın yaratışında ve yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin.
  Etrafına bir kez daha bak, bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun?

  4. Sonra bakışı iki kez daha döndür!
  Umudunu kesmiş olarak döner sana göz.
  Utanmış, bitkin düşmüştür o.

  5. Yemin olsun ki, ben en yakın göğü kandillerle süsledim ve onları şeytanlara ateş taneleri yaptım.
  O şeytanlar için çılgın ateş azabını da hazırladım.

  6. Ve Rablerine karşı nankörlük edenler için cehennem azabı vardır.
  Ne kötü bir dönüş yeridir cehennem!

  7. Onun içine atıldıklarında, onun derinden gelen sesini işitirler.
  Feveran etmektedir o.

  8. Cehennem öfkesinden çatlayacak hale gelir.
  İçine bir güruh atıldıkça, onun bekçileri bunlara sorarlar: "Size hiçbir uyarıcı gelmedi mi?"

  9. Derler ki: "Gelmez olur mu?
  Bize uyarıcı geldi fakat biz yalanlayıp, Allah bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içindesiniz,
  başka bir şey değil!' şeklinde konuşmuştuk."

  10. Ve derler ki: "Eğer söz dinleseydik yahut aklımızı çalıştırsaydık şu çılgın ateşin dostları arasında
  olmazdık."

  11. Günahlarını işte böyle itiraf ettiler. Çılgın ateşin halkına böyle kahır yaraşır.

  12. Görmedikleri halde Rablerinden ürperenlere gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

  13. Sözünüzü ister gizleyin ister onu açıklayın; şu bir gerçek ki Allah, göğüslerin özünü çok iyi bilir.

  14. Yaratmış olan bilmez mi ve Allah, yarattığı kimseyi bilmez mi?
  Allah Latîf'tir
  Allah Habîr'dir.

  15. Allah yeri sizin için boyun eğer yaptı.
  Haydi, onun omuzlarında yürüyün ve Allah'ın rızıklarından yiyin.
  Dönüş yanlız Allah'adır.

  16. O göktekinin, sizi yere batırmayacağından emin misiniz?
  O zaman yer aniden çalkalanmaya başlar.

  17. O göktekinin, çakıl taşları taşıyan bir rüzgârı üzerinize salmayacağından emin misiniz?
  O zaman bileceksiniz nasılmış uyarım!

  18. Yemin olsun, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı.
  Ama nasıl olmuştu benim azabım?!

  19. Üstlerinde, kanatlarını açıp kapayarak uçun kuşları hiç görmediler mi?
  Onları Rahman'dan başkası tutmuyor.
  Kuşkusuz Allah, her şeyi görmektedir.

  20. Rahman'a karşı ve Rahman'dan başka size yardım edecek ordunuz kimdir?
  İnkârcılar bir aldanış ve gurur içindeler; hepsi bu!

  21. Peki, Allah, rızkını tutarsa kim var sizi rızıklandıracak?
  Hayır, bir azgınlık ve nefret içinde inat etmekteler.

  22. Peki, yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha düzgün gider yoksa dosdoğru yol üzerinde dik ve
  düzgün yürüyen mi?

  23. De ki: "Sizi oluşturan Allah'tır.
  Allah size, işitme gücü, gözler ve gönüller verdi.
  Allah'a ne kadar da az şükrediyorsunuz!"

  24. De ki: "Sizi, yeryüzünde yaratıp yayan Allah'tır.
  Allah'ın huzurunda haşredileceksiniz."

  25. Derler ki: "Eğer doğru sözlülerseniz, bu vaat ne zaman?"

  26. De ki: "Bilgi Allah'ın katındadır. Bana gelince, ben ancak açıkça uyaran biriyim."

  27. Onu yakından gördüklerinde, inkâr edenlerin yüzleri kötüleşti.
  Şöyle denildi: "O habire çağırıp durduğunuz şey budur."

  28. Söyle onlara: "Diyelim ki, Allah beni ve beraberindekileri öldürdü, yahut bize acıdı. Peki, kâfirleri
  korkunç bir azaptan kim kurtaracak?"

  29. De ki: "Allah Rahman'dır. Biz Allah'a inandık ve yalnız Allah'a güvendik.
  Yakında bileceksiniz kimmiş apaçık sapıklığın içinde olan."

  30. Şunu da söyle: "Bir sabah suyunuz çekiliverse, kim getirecek fışkırıp akan bir su size?"