78. Hakka - Kuşkusuz Gerçekleşen Süresi: Mekke'de 52 Ayet Olarak İndirildi

  1.El-Hâkka ve geleceği kuşkusuz olan şey!

  2. Nedir o hâkka?

  3.O hâkkanın niteliğini sana bildiren nedir?

  4.Semûd ve Âd kâriayı ve başa çarpan olayı yalanlamıştı.

  5.Bunun üzerine Semûd, bir doğal felaket ile helâk edildi.

  6.Âd ise gürleyen sesle gelen rüzgârlı bir fırtınayla mahvedildi.

  7.Onu, onların üzerine yedi gece ve sekiz gün hiç ara vermeden saldı.
  Topluluğu orada yerlere serilmiş görürsün.
  Onlar içleri boşaltılmış hurma kütükleri gibidirler.

  8.Onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?

  9.Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne gelmiş kentler de aynı hataya vücut verdiler.

  10. Rablerinin resulüne isyan ettiler de Allah'ta onları, şiddeti arttıkça artan bir yakalayışla yakaladı.

  11.Su azıp köpürdüğünde, biz sizi o akıp gidende taşıdık,

  12.Ki onu size bir hatırlatıcı ve düşündürücü yapalım ve kavrayabilen kulak kavrasın.

  13.Sûra bir üfleyişle üflendiğinde,

  14.Yer ve dağlar yükletilip birbirine bir çarpılışla parça parça edildiğinde,

  15.İşte o gün, olması gereken olmuştur.

  16.Gök yarılmıştır. O gün o, lime lime sarkmıştır.

  17.Melek de onun kenarlarındadır. Rabbinin arşını, o gün onların üstündeki sekiz taşır.

  18.O gün arz olunursunuz; hiçbir saklınız ve gizliniz kalmaz.

  19.Öz kitabı sağından verilen: "İşte kitabım, okuyun!" der.

  20."Kendi hesabıma kavuşacağımı sezmiştim zaten."

  21.Artık o, hoşnutluk veren bir yaşayış içindedir.

  22.Yüksek bir bahçe içindedir.

  23.Devşirilmesi kolaydır onun.

  24.Geçmiş günlerde sunduklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin, için.

  25.Öz kitabı sol taraftan verilene gelince o şöyle der: "Ah, ne olurdu, bana kitabım verilmeseydi!"

  26."Hesabımın ne olduğunu hiç bilmemiş olsaydım."

  27."Ah, ne olurdu, iş bitmiş olsaydı!"

  28."Hiçbir işime yaramadı malım."

  29. "Sökülüp gitti benden saltanatım."

  30."Tutun onu, derhal bağlayın onu!"
  31."Sonra cehenneme sallayın onu!"

  32."Sonra, boyu yetmiş arşın olan bir zincirde yollayın onu!"

  33."Çünkü o, yüce Allah'a inanmıyordu."

  34."Yoksulu doyurmaya özendirmiyordu."

  35."Bugün onun için burada bir sıcak dost yoktur."

  36."Yıkananların atık sularından başka yemek de yoktur."

  37."Ki o atık suyu sadece günahkârlar yer."

  38.Yemin ederim gördüklerinize, ki hayır gördükleriniz gibi değil.

  39.Ve görmediklerinize!

  40.Ki o, çok soylu bir elçinin sözüdür.

  41.Ne kadar da az inanıyorsunuz, bir şairin sözü değildir o.

  42.Ne kadar da az araştırıp düşünüyorsunuz, bir kahinin sözüde değildir o?

  43.Âlemlerin Rabbi'olan Yaratan Yüce Allah'ın bir indirişidir o.

  44.Eğer Peygamber bazı lafları benim sözlerim diye ortaya sürseydi,

  45.Yemin olsun, Peygamberin sağ elini koparırdım.

  46.Sonra Peygamberin can damarını mutlaka keserdim.

  47.Sizin hiçbiriniz Peygambere siper olup koruyamazdınız.

  48.Gerçek şu ki o, Peygamber sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.

  49.Ve ben, içinizden onu yalanlayanların bulunduğunu kesinlikle biliyorum.

  50.Ve o, gerçeği örten nankörler ile inkârcılar için tam bir hasrettir.

  51.Ve o, kesin bilginin tam gerçeğidir.

  52.Hadi artık, yüce Rabbinin adını tespih et!