80. Nebe - Haber Süresi: Mekke'de 40 Ayet Olarak İndirildi!

  1.Hangi şeyi birbirlerine sorup duruyorlar?

  2. O büyük haberden mi?

  3. Ki onda tartışma içindedirler.

  4. Hayır, sandıkları gibi değil., yakında bilecekler.

  5. Hayır, hayır! Düşündükleri gibi değil, yakında bilecekler.

  6. Ben bu yeryüzünü bir beşik yapmadım mı?

  7. Dağları birer kazık yapmadım mı?

  8. Sizleri çiftler olarak yarattım.

  9. Sizin uykunuzu bir dinlenme ve bir rahatlama vede bir tür ölüm yaptım.

  10. Geceyi bir giysi yaptım.

  11. Gündüzü, geçim için çalışma zamanı yaptım.

  12. Üstünüzde yedi sağlam aşınmaz kurdum.

  13. Bir de parıl parıl parlayan kandil yerleştirdim.

  14. Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdim ki,

  15. Çıkaralım onlardan dâneler ve otlar;

  16. Ve içiçe girmiş bağlar-bahçeler biter.

  17. Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.

  18. Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.

  19. Gök açılmış, kapı kapı oluvermiştir.

  20. Dağlar yürütülmüş, bir serap oluvermiştir.

  21. Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.

  22. Azgınlar için bir barınak.
  23. Devirlerce kalacaklardır içinde.

  24. Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.

  25. Sadece kaynar su ve atık sudur,

  26. Çok uygun bir karşılık olarak.

  27. Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı.

  28. Ayetlerimi pervasızca yalanlamışlardı.

  29. Oysaki ben, her şeyi iyiden iyiye sayıp kitaplaştırmıştım.


  31. Allah'a inanç sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır.

  32. Sulak bahçeler, bağlar, üzümler,

  33. Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,

  34. Dopdolu kadehler vardır.

  35. Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.

  36. Rabbinden bir ödül, tam kıvamında bir bağış var.

  37. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir!
  Allah Rahman'dır.
  Allah'ın huzurunda söze cüret edemezler.

  38. O mahşer günü, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler.
  Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar.
  O izin verilenler ise yanlız doğruyu söyler.

  39. İşte budur hak olan gün!
  Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!

  40. Ben sizi yakın bir azap ile uyardım.
  Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der:
  "Keşke toprak olsaydım!"