83. İnşikak - Yarılma Süresi: Mekke'de  25 Ayet Olarak İndirildi!


  1. Gök yarılıp parçalandığı,

  2. Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!

  3.Ve yer uzatıldığı,

  4.Ve içindekini toprak atıp boşaldığı,

  5.Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!

  6.Ey insan, sen Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda Allah'a kavuşacaksın!

  7.O zaman kitabı sağdan verilen,

  8.Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,

  9.Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

  10.Kitabı arka tarafından verilen,

  11.Bir ölüm çağıracak,

  12.Ve korkunç ateşe girecektir.

  13.O, ailesi içinde sevinçli idi.

  14.Daha düşkün bir konuma asla geçmeyeceğini sanmıştı.

  15.Hayır! Rabbi onu iyice görmekteydi.

  16.Yemin ederim akşamın kızıllığına ki iş sandıkları gibi değil.

  17.Geceye ve derlediğine,

  18.Toparlandığı zaman Ay'a ki

  19.Siz boyuttan boyuta ve halden hale mutlaka geçeceksiniz.

  20.Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?

  21.Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.

  22.Tam aksine, o küfre sapanlar Kuran'ı yalanlıyorlar.

  23.Allah, içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor.

  24.O halde, onlara acıklı bir azapı müjdele.

  25.İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar müstesnadır.
  Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.