90. İnsan Süresi: Mekke'de 31 Ayet Olarak İndirildi!

  1.İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan?

  2. Doğrusu, ben insanı karışım olan bir spermden yarattım.
  Halden hale geçirdim onu.
  Sonunda onu işitici, görücü yaptım.

  3. Ben onu yola kılavuzladım.
  Artık ya şükredici olur ya nankör.

  4. Ben, nankörler için kor ateş den zincirler ve halkalar vede kızgın bir ateş hazırlattım.

  5. İyilere gelince, onlar, karışımı kâfur olan bir kadehten acı ve yakıcı olanı içerler.

  6. Bir kaynak ki, Allah'ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak akıtırlar.

  7. Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar.

  8. Yoksula, yetime ve esire, yemeği severek yedirirler.

  9. "Biz size yalnız ve yalnız Allah rızası için yediriyor, sizden bir karşılık da bir teşekkür de istemiyoruz.

  10. Çünkü biz, asık suratlı, sert bir gün yüzünden Rabbimizden korkarız." derler.

  11. Allah da onları o gününün şerrinden korumuş ve kendilerini bir parlaklığa, bir sevince ulaştırmıştır.

  12. Sabretmelerine karşılık olarak da onları bir bahçe ve ipekle ödüllendirmiştir.

  13. Koltuklar üzerine yaslanarak otururlar orada.
  Ne bir güneş görürler orada ne de kavurucu bir soğuk...

  14. Bahçenin gölgeleri üzerlerine eğilmiştir.
  Ve bahçenin meyveleri iyice yaklaştırılmıştır.

  15. Çevrelerinde, gümüşten ve billurdan Kupa kaplar dolaştırılır.

  16. Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları.

  17. Orada kendilerine karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir.

  18. Bir pınar ki, orada, selsebil diye anılır.

  19. Dolaşır çevrelerinde, sürekli görevlendirilmiş gençler ve görseydin onları, dizilmiş inciler sanırdın.

  20. Oraya baktığında, nereye göz atsan büyük bir nimet, büyük bir mülk ve yönetim görürsün.

  21. Üzerlerinde yeşil ve ince ipeklerle, sırmalı, kalın ipeklerden giysiler vardır.
  Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara tertemiz bir içki ikram etmiştir.

  22. İşte bu size bir ödüldür. Ve sizin gayretiniz şükranla karşılanmıştır.

  23. Biz indirdik o Kur'an'ı sana parça parça, biz!

  24. O halde, Rabbinin hükmü karşısında sabret ve onların günahkârlarına da nankörlerine de boyun eğme.

  25. Rabbinin adını sabah ve akşam an!

  26. Gecenin bir kısmında da Allah'ı secde et ve geceleyin uzun süre Allah'ı uzunca tespih et.

  27. Bunlar, hemen gelecek olanı seviyorlar da ötelerindeki zorlu bir günü ihmal ediyorlar.

  28. Biz yarattık onları ve kuvvetli yaptık bağlarını ve eklemlerini.
  Dilediğimde onları benzerleri ile değiştiririm.

  29. İşte bu, bir hatırlatıcı ve düşündürücüdür.
  Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.

  30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
  Allah Alîm'dir,
  Allah Hakîm'dir.

  31. Dilediğini ve dileyeni rahmetinin içine sokar.
  Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.