92. Bakara - Sığır Suresi: Medine 286 Ayet Olarak İndirildi!

  1. Elif, Lâm, Mîm.

  2. Kuran-ı Kerim'de kuşku, çelişki, ve tutarsızlık yoktur.
  Kuran-ı Kerim siz kullara verilen bir yaşam kılavuzudur.
  Kuran-ı okuyun ve Yaratan Allah'tan sakının

  3. Yaratan Yüce Allah'a inananlar:  Namazı, Duayı yerine getirenlerdir.
  Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, başkalarını ortak eden paylaşanlardır.

  4. Hem sana emredilene hem de senden önceki yaratılana emredilene inanan ve bu emirlere uyanlar ve ahireti
  gereğince kavrayıp anlayanlar yine onlardır.

  5. İşte bunlardır Yaratan Yüce Allah'ın doğruluğuna ve varlığına inanan.
  İşte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar.

  6. Şu bir gerçek ki, o küfre batmış olanları sen uyarsan da uyarmasan da onlar için aynıdır; ve asla Yaratan
  Yüce Allah'a inanmazlar.

  7. Allah onların Kalplerinin ve Kulaklarının üzerine mühür basmıştır.
  Onların kafa gözleri üstünde de bir perde vardır.
  Onlar için korkunç bir azap ön görülmüştür.

  8. İnsanlar içinden bazıları vardır, "Allah'a ve âhiret gününe inandık!"derler ama onlar inanmış değillerdir.

  9. Allah'ı ve inanmış olanları aldatma yoluna giderler.
  Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını  aldatmıyorlar ama ne var ki, bunun farkında olamıyorlar.

  10. Kalplerinde bir hastalık vardır.
  Yaratan Yüce Allah onları hastalık yönünden daha ileri götürmüştür.
  Ve onlar için, yalancılık etmiş olmaları yüzünden acıklı bir azap öngörülmüştür.

  11. Onlara, "Yeryüzünde bozgun çıkarmayın" dendiğinde, "Tam tersine, bizler barış ve esenlik getirenleriz!"
  demişlerdir.

  12. Dikkat edin, gerçekte onlar, bozgun getirenlerin ta kendileridir.
  Onlar bunun bilincinde değiller.

  13. Onlara, "İnsanların inandığı gibi siz de inanın" dendiğinde,
  "Yani biz de kafası çalışmayan zavallılar gibi inanalım mı?" derler.
  Haberiniz olsun ki, kafası çalışmayan düşük seviyeliler onların ta kendileridir,
  fakat kendileri bunu bilmiyor.

  14. Bunlar iman etmiş olanlarla yüzyüze geldiklerinde, "İman ettik" derler.
  Kendi şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarına ise söyledikleri şudur: Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyiz. Gerçek
  olan şu ki, biz alay edip duran kişileriz."

  15. Yaratan Yüce Allah onlarla alay ediyor ve onları, kendi azgınlıkları içinde bocalar bir halde cehenneme
  doğru sürüklüyor.

  16. İşte bunlar, doğruluk ve aydınlığı verip karanlık ve sapıklığı satın aldılar da ticaretleri onlara hiçbir
  kazanç sağlamadı ve bir yol ve yordama girebilmiş de değillerdir.

  17. Onların durumu şu kişinin durumuna benzer: Bir ateş tutuşturmak istedi o
  ateş, çevresindekileri aydınlattığında, Yaratan Yüce Allah onların ışığını yok etti ve onları karanlıklar içinde
  bıraktı; artık görmezler.

  18. Sağırdırlar, Dilsizdirler, Kördürler ve onlar artık dönmezler.

  19. Yahut gökten boşalan bir yağmur haline benzer ki onda karanlıklar, gök gürlemesi, ve şimşek var.
  Yıldırımlar yüzünden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar.
  Yaratan Yüce Allah ‘Komutan'dır, küfre sapanları çepeçevre kuşatmıştır.

  20. Şimşek, neredeyse gözlerini çarpıp götürecek.
  Şimşek kendilerine her aydınlık sunduğunda, o sağlanan ışık ile yürürler.
  Üzerlerine karanlık binince çakılıp oldukları yerde kalırlar.
  Eğer Yaratan Yüce Allah dileseydi, işitme güçlerini de gözlerini de elbette alıp götürür ve yok ederdi. Çünkü
  Yartatan Yüce Allah her şeye hükmeder ve her şeyi iyi bilir.

  21. Ey insanlar, sizi de sizden öncekileri de, sizden sonrakileri'de yaratan ve yaratacak terbiye ve disiplin
  eden ve edecek olan yanlız ve tek Yaratan Yüce Allah'a  ibadet edin ki, korunabilesiniz.

  22. O Yaratan Yüce Allah' ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı.
  Gökten sizlere tatlı bir su indirdi ve o tatlı suyla sizin için yeryüzünde çeşit, çeşit Meyveler ve Ürünlerden
  rızık çıkardı.
  Artık bilip durduğunuz halde Yaratan Yüce Allah’a ortaklar koşmayın.

  23. Eğer kulumuza indirdiklerimizden kuşku içindeyseniz ve eğer doğru sözlü kişilerseniz hadi o
  verdiklerimizin bir benzerinden bir süre siz getirin , ve Yaratan Yüce Allah dışındaki destekçilerinizi ve
  tanıklarınızı da yanınıza çağırın.

  24. Eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız.
  Küfre sapanlar için hazırlamış olan yakıtı insan ve taştan olan o cehennemin ateşinden korkun .

  25. Yaratan Yüce Allah'a inanıp 'Hayra ve Barışa yönelik işler yapanlara şunu müjdele: Kendileri için,
  altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır.
  Onlar ki herhangi bir meyveden bir rızık olarak her nasiplendirildiklerinde,
  şöyle dileyeceklerdir: İşte bu, daha önce rızıklandırıldığımız şey.
  Bu rızık onlara buna benzer şekilde verilmişti.
  Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır ve onlar orada sürekli kalacaklardır.

  26. Şu bir gerçek ki Allah, bir sivrisineği hatta onun da üstündeki bir varlığı örnek göstermekten sıkılmaz.
  Böyle bir durumda, inananlar bilirler ki o, Rablerinden bir gerçektir. Küfre sapmışlar ise şöyle derler: Allah,
  bunu örnek vermekle ne demek istedi.
  Allah o örnekle bir çoğunu saptırır, bir çoğunu da doğruya ve güzele kılavuzlar.
  Allah onunla yoldan çıkmışlardan başkasını saptırmaz.

  27. Onlar ki, Yaratan Yüce Allah'a verdikleri sözden, sonra cayarlar
  Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keser ve yeryüzünde bozgun çıkarırlar.
  İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar.

  28. Yaratan Yüce Allah'ı nasıl olurda inkar ve nankörlük edersiniz?
  Siz ölülerdiniz Yaratan Yüce Allah sizi diriltti.
  Yaratan Yüce Allah sizi yine öldürecek
  Yaratan Yüce Allah sonra yine sizi diriltecektir.
  Sonunda mutlak Yaratanınız olan Yüce Allah'a döndürüleceksiniz.

  29. Yaratan Yüce Allah yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı.
  Sonra göğe saltanat kurdu da onları yedi gök halinde düzenledi.
  Allah alîm'dir, her şeyi çok iyi bilir.

  30. Bir zamanlar Rabbin Allah meleklere: Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım." demişti de melekler şöyle
  konuşmuşlardı:  Orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birini mi atayacaksın? Oysaki bizler, seni hamt ile
  tespih ediyoruz; seni kutsayıp yüceltiyoruz. " Allah şöyle dedi: "Şu bir gerçek ki ben, sizin bilmediklerinizi
  bilmekteyim."

  31. Yaratan Yüce Allah  ilk insan Âdem'e isimlerin tümünü öğretti.
  Sonra onları meleklere göstererek şöyle buyurdu: Hadi, haber verin bana şunların isimlerini,
  eğer doğru sözlüler iseniz."

  32. Melekler dediler ki: "Yücedir şanın senin, bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim. Yanlız sen
  Alîm'sin, ve her şeyi en iyi şekilde bilirsin; Hakîm'sin, her şeyin bütün hikmetlerine sahipsin."

  33. Yaratan Yüce Allah buyurdu: Ey Âdem, haber ver onlara onların adlarını.
  Âdem onlara onların adlarını söyleyince, Yaratan Yüce Allah şöyle buyurdu:
  "Dememiş miydim ben size ben göklerin ve yerin bilinmeyeni en iyi bilen, sonsuz Alemim. Ben, sizin açığa
  vurduklarınızı da sakladıklarınızı da en iyi biçimde bilmekteyim."

  34. O vakit ben meleklere,"Âdem'e secde edin" demiştim de İblis dışında tümü secde etmiş, iblis yan çizmiş,
  kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu.

  35. Ve Âdem'e şöyle buyurmuştum: İlk insan kulum Âdem sen ve eşin cennete yerleşin ve orada dilediğiniz
  yerde,bol bol yiyin, için ama sakın şu ağaca yaklaşmayın., yoksa zulme sapanlardan olursunuz."

  36. Bunun üzerine şeytan Adem ve Havva'nın  ayaklarını kaydırdı da onları içinde bulundukları cennetten
  çıkardı.
  Ben de şöyle buyurdum: "Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak aşağıya inin. Belli bir süre kadar
  yeryüzünde sizin için bir bekleme yeri, bir nimet ve bir yararlanma imkânı olacaktır."

  37. Bunun üzerine ilk insan olan kulum Âdem, Yaratanı Rabbinden bazı kelimeler öğrenip belledi de Yaratanı
  Yüce Allah’ına yöneldi af  dileyip tövbe etti. Yaratan Yüce Allah’ta kulu Adem’in tövbesini kabul etti.
  Gerçekten de Yaratan Allah, Affedicidir ve tövbeleri cömertçe kabul eder;
  Esirger ve bağışlar, rahmetini de cömertçe yayar.

  38. Hepiniz oradan aşağı inin dedim.
  Benden size bir yol gösteriş ulaşır da kim bu yol gösterişime uyarsa artık böylelerine hiçbir korku yoktur ve
  onlar kederle de yüzyüze gelmeyeceklerdir.

  39. Nankörlüğe sapıp ayetlerimi yalanlayanlara gelince onlar, ateşin dostu olacaklardır. Onlar cehennemde
  sürekli kalacaklardır.

  40. Ey İsrailoğulları size lütfettiğim nimetimi hatırlayın ve bana verdiğiniz söze vefalı olun ki, ben de size
  sözümde vefalı olayım ve de yalnız benden korkun.

  41. Beraberinizdekini doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın.
  Yaratan Allah olan beni inkâr etmeyin.
  Benim ayetlerimi ucuz bir bedel karşılığı satmayın.
  Ve yalnız benden sakının.

  42. Hakkı Yanlış, Saçmalık ve Tutarsızlıklarla kirletmeyin ve bildiğiniz halde gerçeği gizlemeyin.

  43. Namazı, Duayı yerine getirin, Zekâtı verin; Namazı kılanlarla birlikte Namazınızı kılın.

  44. Kuran-ı Kerim'i okuyup durmaktasınız ve hala aklınızı kullanmayacakmısınız.
  Ayrıca insanlara iyilik ile 'olgunluğu, dürüstlüğü emredip sonra öz benliklerinize olgunluğu ve dürüstlüğü
  emretmeyi unutuyor musunuz?

  45. Hiç kuşkusuz  Kuran-ı Kerim kalbi ürperti duyanlardan başkasına çok ağır gelir. Namaza ve Duaya
  sarılarak Yaratan Yüce Allah'tan sabırla yardım dileyin.

  46. Kuran-ı Kerim'i ürperti duyup anlayarak ve bilerek okuyup düşünenler,
  Yaratan Allah'a kavuşacakları günü düşünürler ve bilirler ki mutlaka Yaratan Allah'a döneceklerdir.

  47. Ey İsrailoğulları sizlere lütfettiğimi ve sizlere verdiğim nimetlerimi vede sizi âlemlere üstün kıldığımı
  hatırlayın.

  48. O malum mahşer gününden sakının ki, hiçbir benlik bir başka benliğin her hangi bir şeyi için karşılık
  ödeyemez ve hiç bir benlikten şefaat kabul edilmez ve hiçbir benlikten fidyede alınmaz, onlara asla yardım da
  edilmez.

  49. İsrail oğulları unutmayın ki sizi Firavun hanedanından kurtardım.
  Hani, onlar size azabın en çirkiniyle kötülük ediyorlardı.
  Erkek çocuklarınızı boğazlıyor, kadınlarınıza hayasızca davranıp, kadınlarınızın rahimlerini yoklayıp sonra
  kadınlarınızı hayata salıyorlardı.
  İşte bunda sizin için, Yaratanınız Yüce Allah'dan gelen büyük bir ıstırap ve imtihan vardı.

  50. Hani, önünüzde denizi yarmış sizi kurtarmış, firavun hanedanını boğmuştum. Siz de bunu bakıp
  görüyordunuz.

  51. Peygamber Mûsa ile kırk gece için sözleşmiştim de siz bunun ardından buzağıyı tanrı edinmiş zulme
  sapmıştınız.

  52. Belki şükredersiniz diye bunun ardından da sizi yine affetmiştim..

  53. İyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle, Mûsa'ya Kitap'ı ve iyiyi kötüğü hakla bâtılı ayıran mesajı
  vermiştim.

  54. Hani, Mûsa, toplumuna demişti ki: Ey toplumum, buzağıyı tanrı edinmenizle öz benliklerinize zulmettiniz.
  Hadi,yaratıcınıza, Bâri'inize tövbe edin; egolarınızı öldürün. Böyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için
  daha iyidir ve Yüce Allah sizin tövbelerinizi kabul eder ve hiç kuşkusuz
  Yaratan Allah, tövbelerinizi çok kabul edendir, rahmeti sonsuz olandır."

  55. Siz şunu da söylemiştiniz: Ey Mûsa biz, Allah'ı apaçık görmedikçe sana asla inanmayacağız.
  Bunun üzerine sizildırım çarpmıştı da siz bakıp duruyordunuz.

  56. Sonra, ölümünüzün ardından sizi dirilttim, ki bana şükredebilesiniz.

  57. Bulutları  üstünüze gölgelik yaptım ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdim
  Rızık olarak size verdiklerim, en temizlerinden yiyin." dedim.
  Onlar zulmü bana yapmadılar, onlar kendi benliklerine zulmetmekteydiler.

  58. Şöyle demiştim: "Girin şu kente; orada, dilediğiniz yerde bol bol yiyin.
  Kapıdan secde ederek girin ve 'Affet bizi!' deyin ki, hatalarınızı bağışlayayım.
  Ben güzel davranıp, güzellik üretenlere daha fazlasını da veririm."

  59. Ne var ki zulme sapanlar, bir sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirdiler.
  Bunun üzerine ben, bu zalimler üstüne, ürettikleri kötülüklere karşılık olarak gökten bir pislik indirdim.

  60. Bir zamanlar Mûsa, toplumu için su istemişti de ben, "Değneğinle şu taşa vur!" demiştim ve taştan hemen
  oniki göz su fışkırmıştı.
  Her bölük insan kendilerine özgü su kaynağını bilmişti.
  "Allah'ın rızkından yiyin, için; ama yeryüzünde bozgunculuk yaparak şuna buna saldırmayın." demiştim.

  61. Siz şöyle demiştiniz: Ey Mûsa, biz bir tek yemeğe asla dayanamayız; Bizim için Rabbine dua et de bize
  yerin bitirdiklerinden, Baklasından, Acurundan, Sarmısağından, Mercimeğinden, Soğanından çıkarıversin.
  Bunun üzerine Mûsa şöyle demişti: Siz daha aşağı bir nimete daha üstün bir nimetimi değişmek istiyorsunuz?
  İnin bir kasabaya; istediğiniz sizin olacaktır.
  Ve üzerlerine Zillet, Eziklik ve Yoksulluk damgası vuruldu.
  Allah'tan bir gazaba çarpıldılar.
  Bu böyle oldu.
  Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkâr ediyor, sınır tanımıyor, azgınlık yapıyor ve haksız yere peygamberleri
  öldürüyorlardı.
  İsyan ettikleri için böyle oldu.

  62. Şu bir gerçek ki, iman edenlerden,
  Yahudilerden,
  Hıristiyanlardan,
  Sâbiîlerden
  Allah'a ve âhiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların,
  Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır.
  Onlar için korku yoktur, tasalanmayacaklardır.

  63. Hani, sizden şu şekilde kesin söz almış da Tûr'u üzerinize kaldırmıştım:
  Size verdiğimi kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayıp zikredin ki, sakınabilesiniz.

  64. Bunun ardından da yüz çevirip döndünüz.
  Eğer Allah'ın size lütfu ve rahmeti olmasaydı, kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olacaktınız

  65. Yemin olsun, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları  siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedim:
  "Aşağılık  maymunlar olun."

  66. Bu durumu, o zamankilere ve onların ardından geleceklere ibret dolu bir ceza,
  Yaratan Yüce Allah'a inanan ve sakınanlar sahiplerine de bir öğüt yaptım.

  67. Mûsa, toplumuna dedi ki:
  Allah size, bir inek boğazlamanızı emrediyor.
  Dediler ki: Sen bizimle alay mı ediyorsun?
  Dedi ki: "Cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım."

  68. Şöyle konuştular:
  Çağır Rabbine bizim için, açıklasın bize neymiş o!
  Cevap verdi: Yaratan Yüce Allah diyor ki, bahsettiğim ne yaşlıdır ne de körpe, ikisi arası bir inektir. Hadi
  size emredileni yapın!

  69. Şöyle dediler: "Çağır Rabbine bizim için, neymiş onun rengi açıklasın.
  Cevap verdi: Yaratan Yüce Allah diyor ki, bahsettiğim, sarı, rengi parlak bir inektir; seyredenlere mutluluk
  verir."

  70. Şöyle  Çünkü bu inek, bizim gözümüzde başkalarıyla karıştı.
  Ve biz, Allah dilerse, doğruya ve güzele elbette kılavuzlanacağız."

  71. Cevap verdi peygamber, Mûsa: Yaratanınız Allah diyor ki, bahsettiğim, boyunduruk yememiş bir inektir;
  toprağı sürmez, ekini sulamaz, salma hayvandır ve alaca yoktur onda.
  Dediler ki: "İşte şimdi gerçeği getirdin.
  " Ve ardından onu boğazladılar, az kalsın yapmayacaklardı.

  72. Siz bir adam öldürmüştünüz de onunla ilgili olarak çekişip duruyordunuz.
  Oysaki Allah, sizin sakladıklarınızı ortaya çıkaracaktı.

  73. Şöyle dedim: Kesilen ineğin bir parçasıyla öldürülen adama vurun.
  Yaratan Yüce Allah işte böyle diriltir ölüleri.
  Size ayetlerini gösteriyor ki, aklınızı işletebilesiniz.

  74. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine kaskatı kesildi.
  Taş gibidir o. Belki daha da katıdır.
  Taşların bazıları var ki, ondan ırmaklar fışkırır.
  Bazıları var ki, çatır çatır yarılır da içinden su çıkar.
  Öylesi var ki, Allah korkusundan aşağılara düşer.
  Yaratan Yüce Allah, yapıp durduklarınızdan sorumlu değildir.

  75. Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz?
  Bunların içlerinden bir fırka vardır ki, Yaratan Yüce Allah'ın kelamını dinliyorlar. Sonra onu, akletmelerinin
  ardından, bilip durdukları halde tahrif edip bozuyorlar.

  76. İnanmış olanlarla karşılaştıklarında, "İnandık!" derler.
  Başbaşa kaldıklarında ise şöyle konuşurlar: Allah'ın size açtığını, Rabbiniz katında sizinle tartışmada kanıt
  yapsınlar diye onlara söylüyor musunuz?
  Aklınızı işletmeyecek misiniz?"

  77. Bilmezler mi ki, Yaratan Yüce Allah onların sakladıklarını da açıklarını da çok iyi bilmektedir.

  78. Kuran-ı Kerim'i bilmez cahiller Kuranı anlamını bilmeden sadece okur, uydurmaları hayalleri ve
  kuruntularına uyar, ve onlar yalnız sanıya ve hayale saplanıp kalırlar.

  79. Yazıklar olsun o kişilere ki,
  Kitap'ı kendi elleriyle uydurup yazarlar, sonra onu basit bir karşılık ile satıp, İşte bu, Allah katındandır!"
  derler.
  Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden!
  Vay haline onların, kazancları yüzünden!

  80. Dediler ki: "Sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır.
  De ki: Yaratan Yüce Allah, verdiği söze asla ters düşmez.
  Siz yoksa Yaratan Yüce Allah'tan bir sözmü aldınız!
  Sizler yoksa Yaratan Yüce Allah'a iftira ederek, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?"

  81. İş onların sandığı gibi değil!
  Kötülük ve çirkinlik suçu kendisini kuşatmış olan kişiler, ateşin dostudurlar.
  Sürekli kalacaklardır ateşin içinde.

  82. Yaratan Yüce Allah’a inanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar ise cennetin dostudurlar.
  Onlar da onun içinde sürekli kalacaklardır.

  83. İsrailoğullarından şöyle bir söz de almıştım:
  Yaratan Yüce Allah'tan başkasına ibadet etmeyin
  Anne, Babaya, Akrabaya, Yetimlere ve Yoksullara iyilik ve güzellikle davranın., insanlara güzeli ve güzelliği
  söyleyin.
  Namazı, Duayı yerine getirin ve Zekâtı verin.
  Bütün bu emirlerden sonra sizin, pek azınız müstesna, bu emirlere sırt çevirdiniz.
  Ve hâlâ da yüz çevirip duruyorsunuz.

  84. Sizden şu sözü de almıştım: Birbirinizin kanlarını dökmeyecek, birbirlerinizi yurtlarınızdan
  çıkarmayacaksınız.
  Sizlerde bunu kabul etmiştiniz.
  Hâlâ da buna tanıklarsınız.

  85. Bütün bunlardan sonra siz şöyle insanlarsınız: Birbirinizi hala öldürüyor, içinizden bir zümreyi de
  yurtlarından çıkarıyorsunuz.
  Onlar aleyhine kötülük ve düşmanlık hususunda dayanışmaya giriyorsunuz.
  Esasında onları yurtlarından çıkarmak size haram edildiği halde.
  Esir olarak size geldiklerinde fidyelerini veriyorsunuz.
  Şimdi siz Kuran-ı Kerim'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın
  cezası, dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir.
  Kıyamet gününde ise böyleleri azabın en şiddetlisine itilir.
  Yaratan Yüce Allah, yapmakta olduklarınızın hepsinden haberi vardır

  86. İşte bunlar, âhiret karşılığında dünyayı satın alan kişilerdir.
  Onların üzerindeki azap, hafifletilmeyecek, hiçbir şekilde onlara yardım da edilmeyecektir.

  87. Yemin olsun ki, Mûsa'ya Kitap'ı verdim.
  Musa Peygamberin arkasından da yeni resuller gönderdim.
  Meryem oğlu İsa'ya da açık ve seçik deliller verdim vede kendisini Ruhulkudüs'le güçlendirdim. Bir resulün
  size,nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiği her seferinde büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlayıp, bir
  kısmını da öldürdünüz.

  88. Kalplerimiz kabuk tutmuştu dediler. Hayır, öyle değil!
  Küfürleri yüzünden Allah onları lanetlemiştir.
  Onların çok az bir kısmı iman eder.

  89. Yanlarındakini doğrulamak üzere kendilerine Allah katından bir kitap geldiğinde, daha önce inkâr
  edenlere karşı zafer isteyip durdukları halde, tanıyıp bildikleri kendilerine gelince, onu inkâr ettiler.
  Yaratan Yüce Allah'ın laneti, küfre sapanların üstüne olsun!

  90. Allah'ın, kullarından dilediğine lütfunun eseri olarak indirdiğini zalimce kıskanarak, Yaratan Yüce
  Allah'ın söz verdiklerini inkâr etmeleri uğruna öz benliklerini sattıkları şey ne çirkindir! Bu yüzdendir ki
  gazap üzerine gazaba çarpıldılar. Gerçeği örtenler için rezil edici bir azap vardır.

  91. Onlara, Allah'ın indirmiş olduğuna inanın denildiğinde şöyle konuşurlar: Biz, bize indirilene inanırız der
  ondan ötesini inkâr ederler.
  Oysaki o, kendilerinin yanındakini doğrulayıcı bir gerçektir.
  Onlara söyle 'Madem iman sahibiydiniz, neden daha önce Yaratan Yüce Allah'ın peygamberlerini niye
  öldürdünüz?"

  92. Yemin olsun ki, Peygamberim Mûsa size açık ve seçik hak beyanlarla gelmişti de onun arkasından
  buzağıyı ilah edinmiştiniz.
  Sizler zalimlersiniz.

  93. Hani, sizden kesin söz almıştım da Tûr'u üzerinize kaldırmıştım.
  "Size verdiğime kuvvetlice tutunun ve dinleyin demiştim.
  Şöyle demişlerdi: "Dinledik ve isyan ettik.
  İnkârları yüzünden gönüllerine buzdağı içirildi.
  De ki: "Eğer inanan kişilerseniz, ne kötü şeydir size imanınızın emretmekte olduğu!"

  94. De ki: "Allah katındaki âhiret yurdu diğer insanların değil de yalnız ve yalnız sizin ise, eğer doğru sözlü
  iseniz, hadi isteyin ölümü!"

  95. Ellerinin önden gönderdiği şeyler yüzünden ölümü hiçbir zaman istemeyeceklerdir.
  Allah, zalimleri çok iyi bilmektedir.

  96. Sen onları, insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun.
  Şirke batanlardan bile...
  Her biri bin yıl ömür sürsün ister.
  Oysaki, uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştıracak değildir.
  Yaratan Yüce Allah, yapmakta olduklarını çok iyi görmektedir.

  97. De ki: "Kim Cebrail'e düşman kesilirse ki Cebrail, Yaratan Yüce Allah'ın izniyle Kur'an'ı kendinden
  öncekini doğrulayacı, inananlara yol gösterici ve müjde olarak senin kalbinede indirmiştir.

  98. Kim Yaratan Yüce Allah'a,
  Yaratan Yüce Allah’ın meleklerine,
  Yaratan Yüce Allah’ın Peygamberlerine,
  Yaratan Yüce Allah’ın Cebrail'ine,
  Yaratan Yüce Allah’ın Mikâil'ine düşman kesilirse,
  Yaratan Yüce Allah da bu tür inkârcılara düşman kesilir.

  99. Yemin olsun, ben sana açık ve seçik ayetler indirdim.
  Onları, sapmış olanlardan başkası inkâr etmez.

  100. Bir ahitle söz verdikleri her seferinde, içlerinden bir fırka ahdi kaldırıp atmadı mı? Doğrusu şu ki,
  onların çokları Yaratan Yüce Allah'a inanmazlar.

  101. Yaratan Yüce Allah katından kendilerine, ellerinde bulunanı onaylayıcı bir peygamber geldiğinde,
  Kuran-ı  Kerim verilenlerden bazıları, Allah'ın Kuran-Kerim'i hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına
  attılar.

  102. Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup durduklarına uydular.
  Halbuki Süleyman küfre sapmamış, ancak şeytanlar küfre sapmıştı ve insanlara büyüyü öğretiyorlardı.
  Babil'de Hârût ve Mârût adlı iki melek iki melik üzerine indirileni öğretiyorlardı.
  Oysaki o iki melek, "Biz bir imtihan aracıyız, sakın küfre sapma" demedikçe hiç kimseye bir şey
  öğretmiyorlardı.
  İnsanlar onlardan erkekle eşinin arasını açacakları şeyi öğreniyorlardı.
  Ne var ki, onlar onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler.
  Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı.
  Yemin olsun ki, onu satın alanın âhirette hiçbir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Bir bilebilselerdi öz
  benliklerini sattıkları şey ne kötüdür!

  103. Eğer onlar iman edip sakınsalar ve,keşke bilebilselerdi.
  Yaratan Yüce Allah katından bir sevap elbette daha kıymetli olurdu.

  104. Yaratan Yüce Allah’a inanan kullarım!
  "Bizi gözet!" demeyin,
  "Bize bak!" deyin
  "Bizi davar gibi güt!" diye konuşmayın,
  Bize bak!" diye konuşun ve dinleyin.
  Kâfirler için korkunç bir azap vardır.

  105. Kuran ilmi yapan ve bilenler küfre sapanlarıyla günahkar olanlar, Rabbinizden size bir hayır
  indirilmesini istemezler. Ama Allah, rahmetini dilediğine verir.
  Yaratan Yüce Allah, büyük lütfun sahibidir.

  106. Ben bir ayeti siler, unutturur veya ertelersem ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririm.
  Yaratan Yüce Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?

  107. Bilmedin mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı  yalnız  Allah'ındır.
  Yaratan Yüce Allah'tan başka sizlere bir velî bir yardımcı yoktur.

  108. Yoksa siz de Peygamberinizde, daha önce Peygamber Mûsa'dan istekte bulunulduğu gibi isteklerde
  bulunmak
  mı diliyorsunuz? İmanı küfürle değiştirmeye kalkan, yolun dosdoğrusunu saptırmış olur.

  109. Gerçek kendilerine ayan-beyan olduktan sonra; Kuran-ı Kerim ilmi yapanların birçoğu, benliklerindeki
  kıskançlık yüzünden, Yaratan Yüce Allah’a sizi kâfirler haline bir döndürebilseler diye yürekten istedi.
  Allah, buyruğunu getirinceye değin affedin, hoşgörün.
  Yaratan Yüce Allah, her şeye gücü yetendir.

  110. Namazı ve duayı yerine getirin, zekâtı verin.
  Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz her hayrı, Allah katında bulacaksınız.
  Hiç kuşkusuz, Allah, yapmakta olduklarınızı iyice görmektedir.

  111. Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete asla giremeyecek dediler. Bu, onların uydurma hayalleri
  anlamını bilmeden Kutsal kitapları okuyuşları  ve kuruntularıdır.
  De ki onlara: "Eğer doğru sözlü iseniz hadi getirin susturucu kanıtınızı!"

  112. İş onların sandığı gibi değil!
  Kim güzel davranışlar sergileyerek yüzünü Yaratan Yüce Allah'a teslim ederse, Yaratan Yüce Allah katından
  ödülü
  vardır. Korku yoktur böyleleri için; tasalanmayacaklardır onlar...

  113. Yahudiler: "Hıristiyanlar hiçbir şey üzerinde değil." dediler.
  Hıristiyanlar da: "Yahudiler hiçbir şey üzerinde değil." dediler.
  Ve bunlar Kitap'ı da okuyup dururlar. İlimden nasibi olmayanlar da aynen onların sözleri gibi söz etti.
  Tartışmaya
  girdikleri şey hakkında, aralarında hükmü, kıyamet günü Allah verecektir.

  114. Yaratan Yüce Allah'ın mescitlerini, içlerinde Yaratan Yüce Allah’ın adı anılıyor diye engelleyen ve
  onların
  yıkımı için uğraşan kişiden daha zalim kim olabilir! Böylelerinin, o mescitlere girmeleri ancak korka korka
  olacaktır. Böyleleri için dünyada bir rezillik vardır.
  Âhirette ise bunlara çok büyük bir azap öngörülmüştür.

  115. Doğu da batı da yalnız Allah'ındır.
  O halde nereye dönerseniz orada Allah'ın yüzü vardır.
  Allah Vâsi'dir, varlığı sürekli genişletip büyütür; Alîm'dir, her şeyi en iyi biçimde bilir.

  116. Allah çocuk edindi. dediler. Hâşâ! Yaratan Yüce Allah Böyle bir şeyden arınmıştır ! Tam aksine,
  göklerdekiler de yerdekiler de sadece Allah'a aittir.
  Bunların tümü Allah'ın önünde boyun bükmektedir.

  117. Gökleri ve yeri, güzelliklerle donatarak  yaratan edebi hayatın yaratanı  olan Yüce Allah, bir şeyin
  olmasına
  karar verdi mi ona sadece "Ol!" der o, oluverir.

  118. Onlardan öncekiler de aynen onların dediği gibi demişti.
  Bilgiden yoksun olanlar dedi ki: "Allah bizimle konuşsaydı yahut bize bir mucize gelseydi ya! ...
  Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Ben ayetleri, gerçeği apaçık bilmek isteyenler için iyiden iyiye
  açıklamışımdır.

  119. İnan olsun ki, ben seni hak üzere bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdim.
  Sen, cehennem ehlinden soru ve cevaba çekilmeyeceksin
  Sen cehennem yâranından sorumlu değilsin.

  120. Sen onların öz milletlerine uymadıkça senden asla hoşnut olmaz.
  De ki: "Yaratan Yüce Allah'ın kılavuzluğu, erdirici kılavuzluğun ta kendisidir.
  İlimden sana ulaşan nasipten sonra bunların boş ve iğreti arzularına uyarsan.,
  Yaratan Yüce Allah katından ne bir dostun ne bir destekçin ne de bir yardımcın olmaz.

  121. Kendilerine Kitap'ı verdiklerim onu, okunuşunun hakkını vererek okurlar. İşte onlar Kuran’a inanırlar.
  Kuran’ı
  inkâr edenlere gelince, onlar hüsrana uğrayanların da kendileridir.

  122. Ey İsrailoğulları: Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın.
  Ben sizi âlemlerden daha üstün kılmıştım.

  123. Kimsenin kimse yerine bir şey ödemeyeceği, kimseden fidye kabul edilmeyeceği, şefaatin hiç kimseye
  yarar
  sağlamayacağı ve onların hiçbir yardım göremeyecekleri o malum gün olan maşher gününden sakının!

  124. Hani Rabbi, İbrahim'i bazı kelimelerle imtihana çekmiş, o da onların hakkını vermişti de Rabbimiz şöyle
  demişti: Seni insanlara önder yapacağım.  
  İbrahim, "Soyumdan birilerini de" deyince Yaratan Yüce Allah: Benim ahdim zalimlere ulaşmaz." buyurdu.

  125. Hatırla o zamanı ki, ben o evi insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir
  sığınak
  yaptım. Siz de İbrahim'in makamından bir dua ve namaz yeri  edinin. İbrahim ve İsmail'e şu sözü ulaştırmıştık:
  Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin!

  126. İbrahim şöyle yakarmıştı: "Rabbim! Şu kenti güvenli bir kent yap, halkının Allah'a ve âhiret gününe
  inananlarını çeşitli ürünlerle rızıklandır.
  Rabbimiz dedi ki: Küfre sapanları az bir nimetle rızıklandırır, sonra da ateş azabına itiveriririm.
  Ne kötü bir dönüş yeridir o!"

  127. İbrahim'in, İsmail'le birlikte, o evin ana duvarlarını yükselterek şöyle yakardıkları zamanı da an:
  Rabbimiz,
  bizden gelen niyazları kabul buyur; sen, evet sen, Semî'sin, her şeyi çok iyi duyarsın; Alîm'sin, her şeyi çok iyi
  bilirsin."

  128. Rabbimiz! Bizi, sana teslim olmuş iyi müslüman olarak sen Yaratan Yüce Allah'a teslim olanlardan kıl.  
  Soyumuzdan da sana teslim olan müslüman bir ümmet oluştur.
  Bize ibadet yerlerimizi göster, bizim tövbemizi kabul et!
  Sen, evet sen, Tevvâb'sın, tövbeleri cömertçe kabul edersin;
  Rahîm'sin, rahmetini cömertçe yayarsın.

  129. Rabbimiz! İçlerinden onlara, senin ayetlerini okuyacak, kendilerine Kitap'ı ve hikmeti öğretecek, onları
  temizleyip arındıracak bir resul gönder.
  Sen, Azîz'sin, tüm ululuk ve onurun sahibisin; Hakîm'sin, tüm hikmetlerin kaynağısın.

  130. Öz benliğini beyinsizliğe itenden başka kim, İbrahim'in milletinden yüz çevirir?  Yemin olsun ki ben onu
  dünyada seçip yüceltmiştim.

  Ve İbrahim elbette, âhirette’ barış ve iyilik sevenlerden biri olacaktır.

  131. Rabbi ona, "Müslüman olup bana teslim ol!" dediğinde o şu cevabı vermişti: Ben âlemlerin Rabbi'ne
  teslim
  oldum.

  132. İbrahim de Yakup ve oğullarına şunu vasiyet etti: "Oğullarım Allah sizin için bu dini seçmiştir.
  O halde ancak müslümanlar olarak can verin."

  133. Yoksa siz, Yakub'a ölümün gelip çatışına tanıklar mıydınız?
  Hani, oğullarına şunu sormuştu: "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?
  Cevapları şu olmuştu: "Senin ilahına, ataların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ilahına, tek ve biricik olan ilaha
  kulluk
  edeceğiz; biz yalnız Allah’a teslim olanlarız."

  134. İşte bunlar bir ümmetti, gelip geçtiler.
  Kazandıkları kendilerinindir.
  Sizin kazandıklarınız da sizin olacaktır.
  Siz onların yapıp ettiklerinden sorguya çekilmeyeceksiniz.

  135. Yahudi yahut Hıristiyan olun ki doğruya kılavuzlanasınız., dediler.
  De ki: "Hayır, öyle değil. Şirk ve yozlaşmadan uzak bir biçimde, İbrahim milletinden olalım. İbrahim, şirke
  bulaşanlardan değildi."

  136. Şöyle deyin: "Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torunlarına indirilene,
  Mûsa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız.
  Biz yalnız Allah'a teslim olanlarız."

  137. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, hiç kuşkusuz, iyiyi ve güzeli bulmuş olurlar; eğer sırt
  dönerlerse artık onlar parçalanmış olurlar..
  Yaratan Yüce Allah en iyi işiten, en güzel bilendir .
  Onlara karşı sana Yaratan Yüce Allah sana yeter

  138. Allah'ın boyasını esas alın.
  Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir!
  Biz yalnız Allah'a kulluk ederiz.

  139. Deki onlara: "Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz?
  Oysaki Allah hem bizim Rabbimizdir hem sizin Rabbinizdir.
  Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size.
  Biz yalnız Yaratan Yüce Allah'a gönül verenleriz."

  140. Yoksa siz, "İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunları Yahudi yahut Hıristiyanlardı" mı diyorsunuz?
  Söyle onlara: "Siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı?" Allah'tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden
  daha zalim kim vardır. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.

  141. İşte bunlar bir ümmetti, gelip geçtiler.
  Kazandıkları kendilerine.
  Sizin kazandığınız da size.
  Onların yapıp ettiklerinden siz sorumlu olmayacaksınız.

  142. İnsanlar içinde bazı beyinsizler varki onları, yönelmekte oldukları kıbleden ne çevirdi?" diyecekler. Sen
  onlara de ki: "Doğu da, batı da Allah’ındır.
  Yaratan Yüce Allah, dilediğini dosdoğru yola kılavuzlar."

  143. İşte böyle , Ben sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu
  izleyen
  bir ümmet yaptım. Ben, eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdim ki resule uyanı, ökçesi üstüne gerisin
  geri dönenden ayırayım. Bu, Allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektir.
  Ama Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektir.
  Şu da bir gerçek ki, Allah öncelikle insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir.

  144. Ben senin, yüzünün habire göğe doğru çevrildiğini elbette görüyorum.
  Hoşlanacağın bir kıbleye seni elbette döndüreceğim.
  Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir.
  Nerede olsanız yüzünüzü Mescid-i Haram yönüne döndürün.
  Kendilerine kitap verilenler, onun, Rablerinden bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapıp
  ettiklerinden habersiz değildir.

  145. Yemin olsun, Kuran-ı Kerin okuyup Kuran’a uyana.
  Sen her türlü mucizeyi getirsen de onlar senin kıblene uymazlar; sen de onların kıblesine asla uymayacaksın.
  Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar.
  Eğer sen, ilimden nasibin sana geldikten sonra onların boş ve iğreti arzularına uyarsan,   işte o zaman
  kesinlikle
  zalimlerden olursun.

  146. Kendilerine kitap verdiklerim, onu öz oğullarını  tanıdıkları gibi tanırlar. Bununla birlikte, içlerinden bir
  zümre, bilip durdukları halde gerçeği gizliyorlar.

  147. Gerçek, Rabbinden gelir.
  O halde sakın kuşkuya düşenlerden olma!

  148. Herkesin bir yönü vardır, ona döner.
  O halde siz Yaratan Yüce Allah’a inananlar ‘ yardımlarınızla yarışın.
  Nerede olursanız olun Yaratan Yüce Allah sizi bir araya getirecektir.
  Yaratan Yüce Allah herşeye güç yetirendir.

  149. Nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a döndür.
  Bu, elbette Rabbinden gelen gerçektir.
  Yaratan Yüce Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

  150. Nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a çevir.
  Nerede olursanız olun, yüzünüzü ona doğru çevirin ki, insanların elinde sizin aleyhinize bir delil bulunmasın.
  Onların zulme sapanları müstesna.
  Artık onlardan korkmayın, benden korkun.
  Yüzünüzü Mescid-i Haram'a dönün ki, üzerinizdeki nimetimi  tamamlayayım.
  Bu  sayede güzeli ve iyiyi bulmanız da umulmaktadır.

  151. Nitekim size aranızdan bir resul göndermiştim; size ayetlerimi okuyor, sizi temizleyip arıtıyor,
  size Kitap'ı ve hikmeti ve size, daha önce bilmediklerinizi öğretip ezberletiyor.

  152. Anın beni ki, anayım sizi.
  Şükredin bana ama sakın nankörlük etmeyin!

  153. Ey iman sahipleri!  Sabra ve namaza ve duaya sarılarak yardım dileyin.
  Hiç kuşkunuz olmasın ki, Yaratan Yüce Allah sabredenlerle beraberdir.

  154. Yaratan Yüce Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin.
  Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkında olamazsınız.

  155. Yemin olsun ki, sizi Korku, Açlık, Mallardan, Canlardan, Meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle
  mutlaka
  imtihan edeceğim. Sabreden kullarıma cenneti müjdele.

  156. Onlara bir ıstırap gelip çattığında şöyle derler: Biz Yaratan Yüce Allah için sonunda Allah’a dönüp
  gideceğiz."

  157. İşte böyleleri üzerine Rablerinden selamlar, bereketler var, bir rahmet var.
  İşte bunlardır iyiye ve güzele ermiş olanlar.

  158. Safa ile Merve Allah'ın belliklerindendir.
  O evi hac veya umre ile ziyaret edenin onları tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur.
  Kim içinden gelerek bir hayır işlerse Allah Şâkir'dir, teşekkür eder, Alîm'dir, en iyi biçimde her şeyi bilir.

  159. İndirdiğim açık ve seçik delillerle, kılavuz mesajı; ben onu Kitap'ta insanlara ayan ve beyan gösterdikten
  sonra gizleyenlere, hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder.

  160. Tövbe edip hallerini düzeltenlerle gerçeği açıklayanlar müstesna.
  İşte böylelerinin tövbesini kabul ederim.
  Doğrusu ben tövbeleri çok çok kabul edenim, rahmeti sınırsız olanım.

  161. Ayetlerimi inkâr etmiş ve küfre batmış halde ölenlere gelince;
  Allah'ın ve meleklerin vede tüm insanların ilenci onlar üstünedir.

  162. Sürekli o lanetin içindedirler.
  Ne azapları hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.

  163. Sizin İlah'ınız Vâhid'dir, bir tek İlah'tır.
  Allah’tan başka İlah yoktur .
  Allah Rahman'dır
  AllahRahîm'dir.

  164. Şu bir gerçek ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların
  yararı
  için denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten suyu indirip onunla, Ölümünden sonra toprağı dirilterek
  üzerine tüm canlılardan yaymasında, Rüzgârların bir düzen içinde yönden yöne çevrilmesinde, gök ve yer
  arasında
  bir hizmete memur edilen bulutlarda, aklını işleten bir topluluk için sayısız izler ve işaretler ve ibretler vardır.

  165. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah dışında bazı yaratılanları Allah'a eş tutarlar da onları Yaratan
  Yüce
  Allah'ı sevmiş gibi severler.
  Yaratan Yüce Allah’a inanc  sahipleri ise Allah'a sevgide çok kararlı ve taşkındır. Zulme saplananlar, azabı
  gördüklerinde tüm kuvvetin Allah'ta bulunduğunu, Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu fark edeceklerini
  anlayabilseler keşke!

  166. O zaman, izlenenler, kendilerini izleyenlerden uzaklaşıp gitmişlerdir.
  Azabı gördüler artık, aralarındaki bağlar parçalanıp koptu.

  167. İzleyenler şöyle demiştir: Ne olurdu bir kez daha imkân verilse de şunların bizden uzaklaştıkları gibi biz
  de
  onlardan uzaklaşsak ve böylece Yaratan Yüce Allah onlara, yapıp ettiklerini, kendilerine yönelmiş özleyişler
  olarak gösterir, ama artık onlar ateşten çıkamazlar.

  168. Ey insanlar Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin.
  Şeytanın adımlarını izlemeyin, çünkü o size açık bir düşmandır.

  169. Hiç kuşkusuz şeytan size
  Kötülük,
  Çirkinlik,
  Düzensizlik,
  Pislik emreder.
  Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi buyurur durur.

  170. Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun!" dendiğinde: Hayır biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere
  uyarız
  derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler ne olacak.

  171. O küfre sapanların durumu, Bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna
  benzer.
  Sağırdırlar,
  Dilsizdirler,
  Kördürler.
  Bu yüzden akıllarını işletemezler onlar.

  172. Ey iman sahipleri!
  Size verdiğim rızıkların temizlerinden yiyin ve yalnız Yaratan Yüce Allah’a kulluk ibadet edin ve Yanlız
  Yaratan
  Yüce Allah'a şükredin.

  173. Yaratan Yüce Allah size’
  Leşi,
  Kanı,
  Domuz etini,
  Allah'tan başkası adına kesileni haram kılmıştır.
  Zorda kalanın, sınırı aşmadan, şuna ve buna haksızlık ve tecavüze gitmeden haramı yemesinde kendisi için
  günah
  yoktur.
  Yüce Allah çok affedici, çok merhametlidir.

  174. Allah'ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka
  bir şey
  yemiş olmazlar. Kıyamet günü, Allah onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacaktır.
  Onlar için korkunç bir azap vardır.

  175. İşte bunlar hidayeti satıp şaşkınlığı, affedilmeyi satıp azabı almışlardır.
  Acaba ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar ?

  176. Bu böyledir çünkü Yaratan Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’i  hak olarak indirmiştir.
  Kuran-ı Kerim ile çekişmeye girenler, Kuran-ı Kerim’den uzaklaştırıcı bir kopuşun tam içindedirler.

  177. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz yardımlarınızda erginlik ve dürüstlük değildir.
  Yardımda erginlik ve dürüstlük o kişinin hakkıdır.
  Yaratan Yüce Allah'a, Ahiret gününe, Meleklere, Yaratan Yüce Allah’ın gönderdiği tüm kitaplarına ve
  Peygamberlerine inanın.
  Akrabaya, Yetimlere, Çaresizlere, Yolda kalmışa, Yoksullara, Özgürlüğüne kavuşmak gayretinde olanlara
  malını
  seve seve verip, Namazı ve Duayı yerine getirir ve zekâtını öder.
  Böyleleri söz verdiklerinde anlaşmalarına sadıktırlar.
  Bolluk ve bereket zamanı kadar, zorluk, sıkıntı ve şiddet zamanında da sabırlıdırlar.
  İşte bunlardır özüyle sözü bir olanlar.
  İşte bunlardır Yaratan Yüce Allah’a tam inanan.

  178. Ey iman edenler!
  Öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştır.
  Hür kişiye karşılık hür,
  Köleye karşılık köle,
  Dişiye karşılık dişi!
  Kim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa, bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel
  biçimde
  bir ödeme yapmak gerekir.
  İşte bu, Rabbinizden size bir hafifletme ve bir rahmettir.
  Kim bundan sonra azgınlık ve düşmanlık ederse onun için korkunç bir azap vardır.

  179. Ey aklı ve gönlü işleyenler, kısasta sizin için hayat vardır.
  Bu sayede korunmanız umulmaktadır.

  180. İnanc sahipleri üstüne bir hak olarak...,  İçinizden birine ölüm geldiğinde, eğer bir hayırlı mal
  bırakacaksa,
  üzerinize yazılan şudur:  Ana ve babaya, akrabaya, örfe uygun vasiyette bulunmak.

  181. Kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse hiç kuşkusuz bunun günahı onu değiştirenler üzerinedir.
  Yaratan Yüce Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.

  182. Kim vasiyet edenin haksızlığa sapmış veya günah işlemiş olmasından endişelenip de ilgililerin arasını
  bulursa ona günah yoktur.
  Yaratan Yüce Allah çok affedici, çok merhamet edicidir.

  183. Ey iman sahipleri Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede
  korunmanız umulmaktadır.

  184. Oruç sayılı günlerden ibarettir.
  Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı Oruç gün sayısınca başka günlerde tutun.
  Oruç’a
  zorlukla dayananlar üzerine düşen, fidye olarak bir yoksulu doyurmaktır.
  Kim bir mecburiyeti olmaksızın içinden gelerek iyilik yaparsa bu onun için daha hayırlı olur.
  Oruç tutarsanız, sizin için daha hayırlıdır.

  185. Ramazan ayı insanlara kılavuz dır.
  İyi ve kötü ayrımıyla Yaratan Yüce Allah katından kanıtlar getiren Kur'an, Ramazan ayında indirilmiştir. O
  halde
  bu aya ulaşanınız onu oruçlu geçirsin.
  Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için
  kolaylık
  ister; O sizin için zorluk istemez.
  Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı için Yaratan Yüce Allah'ı yüceltmenizi
  ister ve sizin de şükretmeniz umulmaktadır.

  186. Kullarım sana benden sorarlarsa ben Karîb'im, gerçekten çok yakınım.
  Dua edenin çağrısına, bana çağırıp yakardığı anda cevap veririm.
  Hadi onlar da bana karşılık verip, bana inansınlar ki doğru ve iyiyi bulabilsinler.

  187. Oruç gecesi kadınlarınıza cinsel yaklaşım size helal kılınmıştır.
  Onlar sizin için giysidir ve eştir. Siz de onlar için giysisiniz ve eşsiniz.
  Yaratan Yüce Allah sizin öz benliklerinize yazık etmekte olduğunuzu bilmiş, tövbelerinizi kabul edip sizi
  affetmiştir. Artık şimdi onlara yaklaşın Yaratan Yüce Allah'ın sizin için yazdığı şeyi arayın.
  Tan yerinin beyaz ipliği siyah ipliğinden sizce seçilinceye kadar yiyin için; sonra da orucu gece oluncaya
  değin tamamlayın. Mescitlerde ibadet de bulunduğunuz sırada zevcelerinizle cinsel temas kurmayın.
  İşte bunlar Yaratan Yüce Allah'ın yasaklarıdır.
  Bu yasaklanmışlara yaklaşmayın.
  Yaratan Yüce Allah, ayetlerini insanlara işte böyle açıklar ki korunabilsinler.

  188. Birbirinizin mallarını aranızda haksız ve uydurma yollara baş vurarak yemeyin.
  Bilip durduğunuz halde insanların mallarından bir kısmını günaha saparak yemek için onları mahkemelere
  vermeyin

  189. Sana, doğan Aylardan sorarlar. De ki: "Onlar, insanların çeşitli yararları ve bir de hac için vakit
  ölçüleridir.
  Hayırda erginlik ve dürüstlük evlere arkalarından girmeniz değildir.
  Hayırda ergin ve dürüst o kişidir ki, Yaratan Yüce Allah’ın kitap’ına sarılıp korunur. Evlere kapılarından
  girin.
  Yaratan Yüce Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz.

  190. Sizinle çarpışmaya girenlerle Allah yolunda siz de çarpışın.
  Haksız yere saldırmayın, çarpışmada zulme sapmayın.
  Çünkü Yaratan Yüce Allah, sınır tanımaz azgınları sevmez.

  191. Onları yakaladığınız yerde öldürün;  Onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın.
  Fitne, Baskı ve Bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür.
  Mescid-i Haram'da, onlar sizinle çarpışmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpışmaya girmeyin.
  Eğer sizinle çarpışmaya girerlerse siz de onları öldürün.
  İşte böyle verilir küfre sapanların cezası!

  192. Eğer savaşı sona erdirirlerse Yaratan Yüce Allah çok affedici, çok merhametlidir.

  193. Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Eğer çarpışmaktan
  vazgeçerlerse
  artık zulme sapanlardan başkasına düşmanlık edilmez.

  194. Haram ay, haram aya karşılıktır.
  Hürmetler ve yasaklar karşılıklıdır.
  O halde, azgınlık edip size saldırana, size saldırdığı şekilde ve ölçüde saldırın.
  Yaratan Yüce Allah'tan sakının ve bilin ki Yaratan Yüce Allah, sakınanlarla beraberdir.

  195. Allah yolunda harcama yapıp, size verilen nimetleri paylaşın.
  Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın!
  Güzel düşünüp güzel işler yapın!
  Çünkü Yaratan Yüce Allah, güzellik sergileyenleri sever.

  196. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın.
  Eğer engellenirseniz, esir veya köle âzatlamak, Kâbe'ye kurbanlık hayvan veya başka bir şey sunmak şeklinde
  bağışta bulunmanın kolayınıza geleni yeterlidir.
  Kendi yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin.
  İçinizden hasta olan yahut başından rahatsızlığı bulunan oruç tutarak yahut sadaka vererek veya kurban keserek
  Yaratan Yüce Allah'a yakınlık için Kâbe'ye bir şey bağışlayarak fidye yoluna gitsin.
  Güvene kavuştuğunuzda, hacca kadar umreden yararlanmak isteyen, esir veya köle âzatlamak, Kâbe'ye
  kurbanlık
  hayvan veya başka bir şey sunmak türünden kolayına gelen bir bağışta bulunsun! Bağışta bulamayan oruç
  tutsun!
  Bu, üç günü hacda, yedi günü döndüğünüzde, tam on gündür.
  Bu, ailesi Mescid-i Haram'da oturmayan kişi içindir.
  Yaratan Yüce Allah'tan sakının ve bilin ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

  197. Hac, bilinen aylardadır.
  Kim o aylarda haccı kendisine gerekli kılarsa hacda kadına yaklaşmak,
  kötülüğe sapmak, kavga ve çekişmeye girmek yoktur.
  İyilik olarak yaptığınızı Yaratan Yüce Allah bilir.
  Ey akıl ve gönül sahipleri, benden sakının!
  Azık edinin. Hiç kuşkusuz azığın en güzeli Yaratan Yüce Allah’a inanmaktır.

  198. Rabbinizden bir lütuf ve bereket istemenizde hiçbir sakınca yoktur.
  Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin.
  Yaratan Yüce Allah’ın size gösterdiği gibi anın ve unutmayın: Siz bundan önce gerçekten sapıklardan idiniz.

  199. Sonra, insanların akın edip döndüğü yerden siz de dönün ve Yaratan Yüce Allah'tan af dileyin.
  Çünkü Yaratan Yüce Allah çok affedicidir, çok merhametlidir.

  200. Tıpkı atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla.
  Gerekli ibadetlerinizi bitirdiğinizde yine Yaratan Yüce Allah'ı ‘Anın.
  İnsanlardan bazısı şöyle der: "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver!" Böylesi için âhirette bir nasip yoktur.

  201. Onlardan kimi de şöyle yakarır:
  "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver!
  Ve bizi ateş azabından koru!"

  202. İşte böyle diyenlere kazandıklarından bir nasip vardır.
  Allah, hesabı çok çabuk görür.

  203. Yaratan Yüce Allah'ı sayılı günlerde anın.
  Kim hemen iki gün içinde işini bitirirse ona günah yoktur.
  Kim de bunu geciktirir ve ertelerse, sakınıp korunduğu takdirde ona da günah yoktur.
  Allah'tan sakının ve bilin ki, siz Yaratan Yüce Allah'ın huzurunda bekletileceksiniz.

  204. İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o, kalbindekine
  Yaratan
  Yüce Allah'ı tanık tutar.
  Oysaki Yaratan Yüce Allah, düşmanların en yamanıdır.

  205. Yanından ayrıldığında işbaşına geçtiğinde yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli yok etmek için işe
  koyulur. Oysaki Allah, fesadı sevmez.

  206. Ona, "Allah'tan sakın!" dendiğinde, gururu kendisini günaha götürür.
  Böylesine, cehennem yeter. Gerçekten cehennem ne kötü yataktır !

  207. İnsanlardan öylesi de vardır ki, benliğini Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye satar.
  Allah, kullarına karşı çok acıyan, esirgeyen ve çok şefkatlidir.

  208. Ey iman sahipleri , hepiniz toptan barış içine girin ve barış ile yaşayın.
  Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü şeytan, sizin için apaçık bir düşmandır.

  209. Size apaçık deliller geldikten sonra yine yan çizerseniz, şunu bilin ki Yaratan Yüce Allah, tüm
  yüceliklerin,  
  tüm hikmetlerin sahibidir.

  210. Onlar, Yaratan Yüce Allah'ın ve meleklerin buluttan gölgeler içinde kendilerine gelmesini ve işin
  bitirilmesini
  mi bekliyorlar? Bütün iş ve oluşlar sonunda Allah'a döndürülür.

  211. İsrailoğullarına, sor onlara nice açık ayetler verdim.
  Kim Allah'ın nimetini, o kendisine geldikten sonra başka kılığa sokarsa kuşku duymasın ki, Allah'ın azabı pek
  zorludur.

  212. İğreti ve Sefil hayat küfre sapanlara süslü gösterilmiştir.
  Onlar, iman sahipleriyle alay ederler.
  Yaratan Yüce Allah’a sarılanlar, kıyamet günü onların tepelerinde olacaktır.
  Allah, dilediğini hesapsız bir biçimde rızıklandırır.

  213. İnsanlar bir tek ümmet idi.  Sonra Allah, peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdi.
  Onlarla
  beraber, anlaşmazlığa düştükleri konularda, insanlar arasında hükmetsinler diye gerçeği taşıyan kitablarını hak
  olarak indirdi.  O kitaplar da ve Kuran-ı Kerim de anlaşmazlığa düşenler, o kitaplar kendilerine verilmiş
  olanlardan başkaları değildi.
  Bunlar, kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra sırf aralarındaki Kıskançlık, Doymazlık Azgınlık vede Denge
  noktasından sapma Yalancılık Zulüm Kibir Zinakârlık yüzünden, çekişmeye girmiştir.  
  Sonra Allah kendi izniyle, inananları, üzerinde tartışmaya girdikleri gerçeğe tekrar ulaştırdı.
  Allah, dilediği kişiyi dileyeni dosdoğru yola iletir.

  214. Yoksa siz, sizden önce gelip geçmiş olanların karşılaştıklarının benzeri başınıza gelmeden cennete
  gireceğinizi mi sandınız?
  Onlara  Şiddetler, Belalar ve Zorluklar gelip çattı ve çok sarsıldılar.
  Öyle ki, resul ve onunla birlikte inananlar, "Allah'ın yardımı ne zaman?" diye yakarıyordu. Haberiniz olsun ki,
  Allah'ın yardımı çok yakındır.

  215. Sana, neyi verip dağıtacağınızı soruyorlar De ki: "Biriktirdiğiniz ile dağıtacagınız fazla mallarınız Ana ve
  Baba, Yakınlar, Yetimler, Yoksul ve Çaresizlerle yolda kalan için olmalıdır.
  İyilik olarak yaptığınızı  Allah en iyi biçimde bilmektedir."

  216. Hoşunuza gitmemekle birlikte, savaş üzerinize yazılmıştır.
  Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz.
  Ve bir şey sizin için şer olduğu halde siz onu sevebilirsiniz.
  Yaratan Yüce Allah bilir, siz bilmezsiniz.

  217. Sana haram ayında, savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaş büyük bir günahtır. Yaratan Yüce Allah’ın
  yolundan alıkoymak, Yaratan Yüce Allah’a ve Mescid-i Haram'a nankörlük etmek, ora halkını oradan sürüp
  çıkarmak, Yaratan Yüce Allah katında daha büyük bir günahtır.
  Fitne, Baskı ve Bozgunculuk, Cana kıymaktan daha büyük bir kötülüktür.
  Eğer güçleri yetse sizi dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler.
  İçinizden kim irtidat edip dininden döner de kâfir olarak ölürse böylelerinin amelleri dünyada da âhirette de
  boşa
  gitmiştir. Ateş’in dostları ve arkadaşlarıdır onlar ve sürekli kalacaklardır orada.

  218. İnanıp hicret eden ve Yaratan Yüce Allah yolunda uğraşıp çalışanlara gelince, onlar Allah'ın rahmetini  
  umarlar.
  Yaratan Yüce Allah çok affedici, çok merhametlidir.

  219. Sana uyuşturucuyu Şarabı ve kumarı sorarlar. De ki: Bunların hepinde büyük günahlar ve insanların
  çıkarları
  da vardır.
  Uyuşturan ve Kumar kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür.
  Sana malınızdan neyi dağıtacağınızı soruyorlar de ki: Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü
  olduklarınıza
  yeterli olanından artanını fakire dağıtın.
  Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz.

  220. Dünya ve âhiret hakkında sana yetimlerden de soruyorlar de ki: "Onları, işe yarar hale getirmek kendileri
  için
  daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir.
  Yaratan Yüce Allah, bozguncuyu barışseverden ayırmasını bilir.
  Eğer Allah dileseydi, sizi zora sokardı.
  Allah, tüm onurların ve tüm hikmetlerin sahibidir.

  221.Yaratan Yüce Allah’a inanmamış kadınlarla, Allah’a inanana kadar kadar evlenmeyin.
  Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın, Allah’a inanmamış bir kadın hoşunuza gitsede o inanmamış kadınla
  sakın
  evlenmeyin.
  Allah’a inanmamış erkeklerle de onlar Allah’a inanana kadar nikâhlanmayın.
  Allah’a inanmış bir köle, Allah’a inanmamış bir erkek hoşunuza gitse de o kole çok daha hayırlıdır.
  Yaratan Yüce Allah’a inanmamışlar sizleri ateşe çağırır.
  Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çağırır ve ayetlerini insanlara açık açık bildirir ki, düşünüp öğüt
  alabilsinler.

  222. Sana âdet halini de sorarlar. De ki: "o, insana rahatsızlık veren bir haldir.
  Hayızlı oldukları sırada kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın.
  İyice temizlendiklerinde, Allah'ın emrettiği yerden onlarla birleşin.
  Şu bir gerçek ki Allah, çok tövbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever.

  223. Kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varın.
  Öz benlikleriniz için önceden bir şeyler gönderin.
  Yüce Allah’a inananlara müjde ver.
  Allah'tan sakının ve bilin ki, Allah'a mutlaka ulaşacaksınız.

  224. İyilik etmenize, Yaratan Yüce Allah’ın Kuran’ına  sarılmanızı, insanlar arasında barışı kurmanıza engel
  olmak
  için Allah'ı yeminlerinize siper haline getirmeyin. Allah, her şeyi duyar, her şeyi bilir.

  225. Allah sizi, dil sürçmesi sonucu, lakırtı  olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz.
  Yaratan Yüce Allah sizi kalplerinizin kazandığından hesaba çeker. Allah Gafûr'dur, çok affeder; Halîm'dir,
  çok yumuşak davranır.

  226. Kadınları hakkında karar vermeyi düşünen ve yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme süreleri
  vardır. Eğer o süre içinde eşlerine dönerlerse Allah bağışlayan, merhamet edendir.

  227. Eğer boşanmaya kesin karar vermişlerse, şüphesiz Allah çok iyi işiten çok iyi bilendir.

  228. Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç âdet Ay hali temizlenme süresince evlenemezler. Eğer Allah'a ve
  âhiret
  gününe inanmakta iseler, Allah'ın onların rahimlerinde yarattığını saklamaları kendilerine helal olmaz.
  Kocaları, bu süre içinde herhangi bir şekilde barışmak isterlerse eşlerini geri almaya herkesten daha çok hak
  sahibidirler.
  Kadınlar, Kuran’a uygun biçimde, sorumluluk hakları vardır.
  Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır.
  Allah Azîz'dir,
  Allah Hakîm'dir.

  229. Boşama iki kezdir. Bunun ardından ya iyilikle tutmak ya da güzelce serbest bırakmak gerekir. Eşlerinize
  verdiğiniz bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Erkekle kadının Allah'ın sınırlarını korumada endişe
  etmeleri hali
  başka bir durumdur. Erkek ve kadının Allah'ın sınırlarında duramayacaklarından kaygılanırsanız, o zaman
  kadının
  verdiği fidyede ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır sakın bunları aşmayın.
  Allah'ın sınırlarını aşanlar zalimlerin ta kendileridirler.

  230. Bütün bunların ardından erkek, kadını boşarsa artık bundan sonra başka bir eşle nikâhlanıncaya kadar ilk
  erkeğe helal olmaz. İkinci erkek kadını boşadığında, boşanan kadınla ilk erkek Allah'ın sınırlarını
  koruyabileceklerini düşünürlerse, birbirlerine dönmelerinde sakınca yoktur.
  İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ki, Allah bunları bilgi sahibi bir topluluğa açıklar.

  231. Kadınları boşadığınızda, bekleme süreleri olan 3 ay’ı tamamladıklarında kadınınızı örfe uygun olarak
  tutun
  yahut da örfe uygun olarak serbest bırakın.
  Kadınlarınıza zulum etmek için tutmayın.
  Bunu yapan, öz benliğine zulmetmiş olur.
  Allah'ın ayetlerini eğlence aracı yapmayın.
  Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve kendisiyle size öğüt vermek için indirdiği Kuran-ı Kerim’e ve hikmetini
  hatırlayın.
  Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah herşeyi çok iyi bilmektedir.

  232. Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıklarında, kendi aralarında örfe uygun olarak
  anlaşmışlarsa eski kocalarıyla nikâhlanmaları hususunda onlara engel çıkarmayın. Bu, sizin Allah'a ve âhiret
  gününe inanmış olanınıza verilen öğüttür.
  Bu sizin için daha isabetli ve daha temizdir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz.

  233. Çocuklarını emzirmeyi tamamlamak isteyen kadınlar için tam iki yıl çocuklarını emzirirler. Annelerin
  yiyeceklerini ve giyeceklerini örfe uygun biçimde hazırlamak çocuğun babasına aittir.
  Hiçbir benlik yaratılış kapasitesi dışında birşeyle yükümlü tutulamaz.
  Anne çocuğu yüzünden, çocuğun babası da kendi çocuğu yüzünden zarara sokulmasın.
  Mirasçı için de aynı ilkeler uygulanır.
  Eğer anne-baba karşılıklı anlaşma ve danışma sonucu çocuğu sütten kesmek isterlerse, kendilerine günah
  yoktur.
  Çocuklarınızı sütanneye emzirtmek isterseniz, örfe uygun olarak belirlediğiniz ücreti güzelce teslim etmek
  şartıyla,
  bunu yapmanızda bir günah yoktur.
  Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, yapmakta olduklarınızı en iyi biçimde görmektedir.

  234. İçinizden ölüp de geriye zevceler bırakanların bu eşleri, dört ay on gün kendi başlarına beklerler.
  Sürelerini
  tamamladıklarında kendilerince uygun gördüklerini örfe uygun biçimde yapmalarında sizin için bir sakınca
  yoktur.
  Yaratan Yüce Allah, yapmakta olduklarınızdan gereğince haberdardır.

  235. Süresini bekleyen kadınlara evlenme isteğinizi dolaylı yoldan anlatmanızda veya böyle birşeyi içinizde
  saklamanızda sizin için hiçbir günah yoktur. Allah bilmiştir ki, siz onları mutlaka anacaksınız,
  unutmayacaksınız.
  Bu sırada onlarla, örfün normal göreceği sözlerle konuşma dışında gizli bir buluşma için anlaşmayın ve
  zorunlu
  olan süre doluncaya kadar nikâhı bağlamaya girişmeyin ve bilin ki, Allah, benliklerinizin içindekini bilir.
  Yaratan Yüce Allah’tan sakının.
  Bilin ki, Allah çok affedicidir, çok yumuşak davranışlıdır.

  236. Kendilerine dokunmadan veya onlar için herhangi bir tazminat belirlemeden kadınları boşamanızda sizin
  için
  günah yoktur.
  Güzel düşünüp güzel davrananlar üzerine bir borçtur.
  Kadınlarınızı nimetlendirin.
  İmkânları geniş olan kendi gücünde yapar bunu, imkânları sınırlı olan da kendi gücünde yapar.

  237. Bir tazminat belirlemişseniz ve kadınları hiç dokunmadan boşamışsanız,
  ilk anlastığınız tazminatın yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi ile, nikâh bağı elinde bulunan erkeğin
  durumu müstesna.
  Erkekler olarak sizin vazgeçmeniz Allah inancına daha yakındır.
  Aranızdaki lütufkârlık farkını unutmayın.
  Allah, yapmakta olduklarını en iyi şekilde görmektedir.

  238. Namazları ve Duaları ve Orta Namazı ve orta duayı unutmayın koruyun.
  Tam bir saygıyla Allah'ın huzurunda kıyam edin.

  239. Bir korku ve endişe duyarsanız yürürken veya bir binek üzerinde giderken namazınızı kılın. Güvene
  kavuştuğunuzda bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı anın.

  240. İçinizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar
  geçimlerinin
  sağlanmasını vasiyet etsinler.
  Eğer kendileri çıkarlarsa, onların kendileri için yararlı gördüklerini yapmaları yüzünden size bir günah yoktur.
  Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.

  241. Boşanmış kadınlar için örfe uygun bir geçim imkânı sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

  242. Aklınızı işletmeniz ümidiyle Allah, ayetlerini size işte böyle açıklıyor.

  243. Ölüm korkusuyla binlerce kişi halinde yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara "Ölün!" dedi de
  sonra
  onları diriltti.
  Şu bir gerçek ki Allah, insanlara karşı çok lütufkârdır.
  Fakat insanların çokları şükretmezler

  244. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, herşeyi duyar, her şeyi bilir.

  245. Kimler Allah'a güzel bir şekilde borç verecek?
  Ve Allah böyle birinin verdiğini birçok kez katlayarak artıracaktır.
  Allah, daraltma haliyle kısar, rahmet haliyle açıp genişletir.
  Ve yalnız Yaratan Yüce Allah’a döndürülürsünüz.

  246. Mûsa'dan sonra İsrailoğullarının kodamanlar meclisini görmedin mi?
  Kendilerine  gelen bir peygambere şöyle demişlerdi:
  "Bize bir kral gönder, Allah yolunda çarpışalım."
  Peygamber dedi ki: "Üstünüze savaş yazılır da savaşmazsanız ne olacak?"
  Dediler ki: "Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayız?
  Yurtlarımızdan çıkarıldık, oğullarımızdan uzak düşürüldük.
  Nihayet, üzerlerine savaş yazıldığında pek azı hariç yüz çevirdiler.
  Allah, zalimleri çok iyi bilir.

  247. Peygamberleri onlara dedi ki: "Allah, Tâlût'u size kral gönderdi.
  " Şöyle konuştular: O bizim üzerimizde nasıl saltanat kurabilir?
  Yönetimde biz ondan daha çok hak sahibiyiz ve ona bir mal genişliği de verilmemiştir. Peygamber dedi ki:
  "Allah
  onu seçip size üst olarak gönderdi.
  Onu bilgi ve beden gücü yönünden üstün kıldı.
  " Allah, mülkünü dilediğine verir.
  Allah, mülkü genişletendir, her şeyi bilendir.

  248. Nebileri onlara şöyle söyledi: Onun mülk ve saltanatının belirtisi o Tabut'un size gelmesidir. Onun içinde
  Rabbinizden bir huzur, Hârun hanedanının, Mûsa hanedanının bıraktığından bir kalıntı vardır ve onu melekler
  taşır.
  Eğer Yaratan Yüce Allah’a inananlardansanız, bunda sizin için elbette bir ibret vardır."

  249. Tâlût, askerleriyle yola çıkınca dedi ki: Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir.  O halde, ondan içen
  benden
  değil, ama onu tatmayan bendendir.
  Eliyle bir avuç alan kişi başka.
  Bunun ardından, pek azı müstesna olmak üzere ondan içtiler.
  Nihayet o ve onunla beraber Allah’ın emirlerine inanan ve uyanlar ırmağı geçtiklerinde şöyle dediler: Bugün
  bizim
  Câlût'a ve ordusuna karşı hiçbir gücümüz yoktur. Allah'a kavuşacaklarını düşünenler ise şöyle konuştular:
  Sayıca az nice topluluk vardır ki, sayıca çok nice topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah
  sabredenlerle
  beraberdir."

  250. Câlût ve ordusuyla karşılaştıklarında şöyle yakardılar: Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve
  ayaklarımızı
  yere sağlam bastır vede küfre sapanlara karşı bize yardım et.

  251. Nihayet Yaratan Yüce Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar.
  Dâvud Câlût'u öldürdü.
  Yaratan Yüce Allah, Dâvud'a mülk ve saltanat ve hikmet verdi.
  Yaratan Yüce ALLAH ona dilediği şeyleri öğretti.
  Eğer Allah'ın, bazı insanları diğer bazılarıyla savması olmasaydı,
  yeryüzü bozguna uğrardı.
  Ama Allah âlemlere karşı çok lütufkârdır.

  252. İşte bunlar Yaratan Yüce Allah'ın ayetleri.
  Onları sana hak olarak okuyoruz.
  Yemin olsun ki sen, gönderilen elçilerdensin.

  253. İşte resuller ben onların bazısını bazısına üstün kılmışımdır.
  Allah, onlardan bazısıyla konuşmuştur.
  Bazılarını da derecelerle yüceltmiştir.
  Meryem oğlu İsa'ya açık ayetler verdim ve onu Ruhulkudüs'le güçlendirdim.
  Allah dileseydi, onların ardından gelenler, açık ve seçik mesajlar kendilerine ulaştıktan sonra birbirlerini  
  öldürmezlerdi.
  Ancak tartışmaya girdiler de içlerinden bazısı Allah’a ve ayetlerine inandı , bazısı küfre saptı ayetlere
  inanmadı.
  Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi.
  Yaratan Yüce Allah dilediğini yapar.

  254. Ey iman edenler Alış-verişin, dostluğun, şefaatin olmadığı o gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıkın
  fazlasını dağıtın.
  Küfre sapanlar zalimlerin ta kendileridir.

  255. Yaratan Yüce Allah'tan başka ilah yoktur.
  Allah Hayy'dır , sürekli diridir.
  Allah Kayyûm'dur kudretin tek kaynağıdır.
  Yaratan Yüce Allah’a gaflet yaklaşmaz, kendinden geçme
  vede  uyuklamada  yoktur.
  Kainatta ve Yeryüzündeki göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Yaratan Allah’ındır.
  Yaratan Yüce Allah’ın huzurunda, bizzat Allah’ın izni olmadıkça,kim şefaat edebilir!
  Yaratan Yüce Allah insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!
  İnsanlar Yaratan Yüce Allah’ın bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp
  kuşatamazlar.
  Yaratan Yüce Allah’ın kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır.
  Göklerin ve yerin korunması Yaratan Yüce Allah’a hiç de zor gelmez.
  Aliyy'dir Yüce Allah, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir  ve Allah’ın , büyüklüğü sınırsızdır.

  256. Dinde Baskı, Zorlama ve Tiksindirme yoktur.
  Doğru bilgiye dayalı erişim, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır.
  Her kim tâğuta sırt dönüp Allah'a inanırsa hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Kopup
  parçalanması
  yoktur o kulpun.
  Allah, hakkıyla işiten, en iyi biçimde bilendir.

  257. Yaratan Yüce Allah, iman sahiplerinin Velî'sidir.
  Yaratan Yüce Allah yarattıklarını karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
  Küfre sapanlara gelince, onların dostları tâğuttur ki, kendilerini ışıklardan karanlıklara götürür. Bunlar
  cehennemin
  dostlarıdır ve onlar orada uzun süre kalacaklardır .

  258. Allah'ın kendisine mülk ve saltanat verdiğini iddia ederek, Allah kendisine mülk- saltanat verdiği için,
  Yaratan Yüce Allah hakkında İbrahim'le çekişeni görmedin mi?
  İbrahim şöyle demişti: "Benim Rabbim odur ki, hayat verir ve öldürür.
  O da şöyle demişti: Ben de hayat veririm, ben de öldürürüm.
  " İbrahim, Yaratan Yüce Allah, Güneş'i doğudan getiriyor, hadi sen onu batıdan getir deyince, küfre sapan o
  adam
  şaşırıp kalmıştı.
  Yaratan Yüce Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

  259. Ya şu kişi gibisini görmedin mi?
  Çatıları çökmüş, duvarları-damları yere inmiş bir kente uğramıştı da şöyle demişti, Allah şurayı ölümünden
  sonra
  nasıl hayata kavuşturacak?
  Bunun üzerine Allah, o kişiyi yüz yıllık bir süre için öldürmüş, sonra diriltmişti.
  Yaratan Yüce Allah ne kadar bekledin, diye sorduğunda.
  Bir gün veya günün bir kısmı kadar bekledim. dedi.
  Yaratan Yüce Allah hayır, dedi.
  Aksine sen, yüz yıl kaldın.
  Yiyeceğine, içeceğine bak!
  Henüz bozulmamış.
  Eşeğine bak.
  Seni insanlara bir ibret yapalım diyedir bu.
  Kemiklere bak, nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra et giydiriyoruz.
  İş kendisi için açıklık kazanınca şöyle dedi
  "Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum."

  260. Hani, İbrahim de şöyle yakarmıştı: Rabbim, göster bana, nasıl diriltiyorsun ölüleri? İnanmadın mı?" diye
  sordu Yaratan Yüce Allah İbrahim İnandım, dedi, ancak kalbimin tatmin olması içindir dedi.
  Yaratan Yüce Allah Kuşlardan dört tane al, onları kendine ısındırıp alıştır.
  Sonra her dağın üstüne onlardan bir parça koy.
  Sonra da onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir.
  Bil ki Yaratan Yüce Allah Azîz'dir ve Hakîm'dir.

  261. Mallarını Allah yolunda fakirlere dağıtıp harcayanların durumu, yerden,
  her başağında yüz dane bulunan yedi başak çıkarmış bir daneye benzer.
  Allah, dilediği kişi için daha da arttırır.  Allah Vâsi'dir, yaratışını ve yarattıklarını genişletir; Alîm'dir, her
  şeyi en
  iyi biçimde bilir.

  262. Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra bu harcadıklarına bir eziyet ve başa kakma eklemeyenlerin,
  Rableri
  katında kendilerine has ödülleri vardır.
  Korku yoktur onlar için; tasalanmayacaklardır onlar.

  263. Güzel, yapıcı bir söz, bir bağışlama, ardından bir eziyet gelen sadakadan daha üstündür. Allah Ganî'dir,
  cömertliğine sınır yoktur; Halîm'dir, hoşgörüsüne sınır yoktur.

  264. Ey iman sahipleri Allah'a ve âhiret gününe inanmadığı halde, insanlara riya için malının fazlasını
  fakirlere
  dağıtan kişi gibi,sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu,
  üzerinde
  biraz toprak varken tepesine şiddetli bir yağmur inip kendisini cascavlak bırakmış yalçın bir kayanın haline
  benzer.
  Böyleleri, kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler.
  Allah, küfre sapan bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

  265. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve öz benliklerindekini kökleştirmek için malından fazlasını dağıtanlara
  gelince, onların durumu kendisine bol yağmur isabet edip de ürününü iki kat veren bir  bahçenin durumuna
  benzer.
  Böyle bir bahçeye bol yağmur düşmese de bir çisinti, bir nem bile yetişir.
  Yaratan Yüce Allah, yapmakta olduklarınızı tam bir biçimde görmektedir.

  266. Herhangi biriniz ister mi ki; altından ırmaklar akan, içinde her tür meyvesi olan, hurmalardan, üzümlerden
  oluşmuş bir bahçesi bulunsun, kendisinin güçsüz ve çaresiz yavruları da olsun ve bu haldeyken üstüne
  ihtiyarlık
  çöksün, tam bu sırada o bahçeye alevli bir bora isabet etsin de bahçe, baştan başa yansın.
  Allah size ayetleri işte bu şekilde açıklıyor ki, inceden inceye ve derinden derine düşünebilesiniz.

  267. Yaratan Yüce Allah’a inananlar!
  Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkarmış olduklarımızın temiz ve güzellerinden dağıtın. Kendinizin göz
  yummadan alıcısı olmadığınız pis bayağı şeyleri vermeyin dağıtmayın. Bilin ki Allah Ganî'dir, cömertliğine
  sınır
  yoktur; Hamîd'dir, bütün övgülerin sahibidir.
  Övgüye layık olanları gereğince över.

  268. Şeytan sizi fakirlikle korkutur.
  Size görünür görünmez çirkinliklere sürükler.
  Yaratan Yüce Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve lütüf vaat eder.
  Yaratan Yüce Allah, Vâsi'dir, Alîm'dir.

  269. Yaratan Yüce Allah hikmeti dilediğine verir.
  Kendisine hikmet verilmiş olana çok büyük bir hayır verilmiş demektir.
  Gönlünü ve aklını çalıştıranlardan başkası düşünüp anlayamaz.

  270. Hayır olarak harcadığınız, adak olarak adadığınız her şeyi, Allah mutlaka bilir. Yaratan Yüce Allah
  zalimlerin yardımcıları olmaz.

  271. Verdiğiniz sadakalarınızı söyler açıklarsanız bu da güzeldir fakat verdiğiniz sadakaları gizler ve
  yoksullara gizli şekilde verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır ve bu sizin günahlarınızdan bir kısmını örter.
  Allah, Habîr'dir, yapmakta olduklarınızdan gereğince haberi vardır.

  272. Onların iyiyi ve güzeli bulmaları, senin üzerine bir borç emir değildir.
  Tam aksine, dilediğini, dileyeni iyiye ve güzele kılavuzlayan Allah'tır.
  Nimet ve imkânlarınızdan başkalarına bağışladığınız, sizin öz benlikleriniz lehinedir. Allah'ın yüzünü arzulama
  dışında bir şey için malınızı fakirlere dağıtmıyorsunuz . Dağıttığınız her nimet size tam bir biçimde geri
  verilir.
  Siz, asla zulme uğratılmazsınız.

  273. Fazla malını dağıtanlar yoksula yardım edenler, Allah yolunda kapanıp kalmış, yeryüzünde dolaşamaz
  olmuş
  yoksullar içindir. İffet ve onurları yüzünden, cahiller bunları, zengin kişiler sanır. Sen onları yüzlerinden
  tanırsın.
  Yüzsüzlük ve yırtıklık ederek insanlardan bir şey istemezler. Nimet ve imkândan infak ettiğiniz her şeyi,
  Yaratan
  Yüce Allah her şeyi çok iyi bilmektedir.

  274. Mallarını; gece ve gündüz, gizli ve açık dağıtanlar var ya, işte onlar için
  Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır.
  Korku yoktur onlar için; tasalanmayacaklardır onlar.

  275. O çoğalan malını yiyenler ve dağıtmayanlar şeytanın bir dokunuşla çarptığı kişinin kalkışından başka
  türlü
  kalkamazlar. Bu böyledir, çünkü onlar, "Alışveriş de hilecidirler ." demişlerdir.  Oysaki Allah, alış ve verişi
  helal,
  hileyi haram kılmıştır.
  Kendisine Rabbinden bir öğüt gelip de yaptığından vazgeçenin geçmişi kendisine, işi Allah'a kalmıştır.
  Yeniden
  ribaya dönene gelince, böyleleri ateşin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır orada.

  276. Allah, hileden  beklenen artışı mahveder, sadakalar karşılığında artışlar getirir. Yaratan Yüce Allah,
  nankörlüğe batmış günahkârların hiçbirini sevmez.

  277. Yaratan Yüce Allah’a inanıp barışa ve hayra yönelik değerler üreten, namazı ve duayı yerine getiren.,
  zekâtı
  verenler için Rableri katında kendilerine özgü ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır
  onlar...

  278. Ey iman sahipleri, Allah'tan korkun. Ve eğer inanıyorsanız faiz denen haramdan uzak durun.

  279. Eğer bunu yapmazsanız, Allah ve resulünden bir harp ilanını duymuş olun. Tövbe ederseniz, mallarınızın
  esasları ana paralarınız sizindir; ne zulmeden olursunuz ne de zulme uğratılan.

  280. Eğer borçlu zorluk içinde ise eli genişleyinceye kadar beklenir.
  Borcunu sadaka olarak ona bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.

  281. Korkun o günden ki, onda Yaratan Yüce Allah’a döndürüleceksiniz.
  Sonra her benliğe kazanmış olduğu tam bir biçimde verilecektir.
  Onlar hiçbir zulme uğratılmayacaklardır.

  282. Ey iman sahipleri!
  Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğinizde onu yazın.
  Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın.
  Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın.
  Borç altına giren kişi de onu kayda geçirtsin ve Rabbinden korksun da borcundan hiçbir şey eksiltmesin.
  Borç altına giren, aklı ermez yahut zayıf-çaresiz biri ise yahut yazdırmaya gücü yetmiyorsa, velisi adaletle
  yazdırsın.  Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun. Eğer iki erkek yoksa rızanızla kabul edeceğiniz
  tanıklardan bir
  erkek ve iki kadın gerekir.
  Bu kadınlardan biri şaşırırsa veya unutursa ötekisi ona hatırlatsın diyedir.
  Tanıklar, çağırıldıklarında çekimser davranmasınlar.
  Küçük veya büyük, borcu, süresine kadar yazmaktan üşenmeyin.
  Böyle yapmanız Allah katında adalete daha yakın, tanıklık için daha sağlam, kuşkuya düşmemeniz için daha
  elverişlidir.
  Ancak aranızda döndürüp durduğunuz tamamen peşin bir ticaret söz konusu ise onu yazmamanızda sizin için bir
  sakınca yoktur.
  Karşılıklı alış ve veriş yaptığınızda da tanık bulundurun.
  Yazıcıya da tanığa da zarar verilmesin.
  Böyle bir şey yaparsanız bu, kendinize kötülük olur.
  Yaratan Yüce Allah 'tan korkun.
  Yaratan Yüce Allah size öğretiyor.
  Yaratan Yüce Allah, her şeyi en iyi biçimde bilendir.

  283. Eğer yolculuk halinde olur da yazacak birini bulamazsanız, o takdirde, alınan rehinler yeter. Birbirinize
  güvenmişseniz, kendisine güvenilen kişi, emaneti ödesin; Rabbi olan Yaratan Yüce Allah 'tan sakınsın.
  Tanıklığı gizlemeyin. Onu gizleyen, kalbi günaha batmış ve kendi kalbine kötülük etmiş biridir. Allah,
  yapmakta
  olduklarınızı çok iyi bilmektedir.

  284. Kainatta ve Yeryüzünde ve göklerdekiler de yerdekiler de yalnız Yaratan Yüce Allah 'ındır.
  İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Yaratan Yüce Allah, ondan sizi hesaba çeker de dilediğini
  bağışlar, dilediğine azap eder. Yaratan Yüce Allah Kadîr'dir, her şeye gücü yeter.

  285. Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de.
  Hepsi; Yaratan Yüce Allah 'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Yaratan Yüce Allah
  'ınresullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdi: "Dinledik, boyun eğdik. Affetbizi, ey
  Rabbimiz.
  Dönüş yalnız sanadır."

  286. Yaratan Yüce Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez teklifte bulunmaz.
  Her
  benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir. Kişinin hem kendisini hem başkaları
  için
  kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir.
  Kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir.
  Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme.
  Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.
  Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme.
  Yaratan Yüce Allah affet bizi, bağışla, acı bize.
  Sen bizim Mevlâ'mızsın.
  Gerçeği örten nankörler inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize!"