Veriler açıklandı! Türkiye'de internet kullanımı artıyor

TÜİK'in verileri göre; son 5 yılda internet kullananların oranı yüzde 35,5 arttı. Yine aynı dönemde internet bağlantısı olan ev
oranı ise yüzde 39,2 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, vergi ödemesinden alışverişe, sosyal medyadan film
izlemeye kadar hayatın her alanına giren internetin kullanım oranı artıyor.

5 yıllık veriler karşılaştırıldığında, Nisan 2014'te yüzde 53,8 seviyesinde bulunan 16-74 yaş grubundakilerin internet kullanım
oranı, bu yılın nisan ayında yüzde 72,9 olarak gerçekleşti. İnternet kullanan birey oranı, bu dönemde yüzde 35,5 artış
gösterdi.

İnternetin evlerde kullanımı, bağlantı ücretlerinin ucuzlaması, servis sağlayıcıların sayısının artması ve kampanyalar gibi
etkenlerle yaygınlaştı. Nisan 2014'te her 100 haneden 60'ı internete erişim imkanına sahipken, bu yılın nisan ayında her 100
haneden 84'ü bu imkana kavuştu. İnternet bulunan hanelerin oranı bu dönemde yüzde 39,2 arttı.

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı, söz konusu dönemde yüzde
44,2 yükselişle yüzde 82,5'e ulaştı.

3 ERKEKTEN 1'İ İNTERNETTE ALIŞVERİŞ YAPIYOR

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin oranı, Nisan 2014'te yüzde 30,8 iken, bu yıl nisanda yüzde 29,3'e geriledi.

Cinsiyete göre alışveriş yapma oranına bakıldığında, üç erkekten birinin internetten alışveriş yapmayı tercih ettiği görüldü.
Kadınlarda ise bu oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti.