Ajanslardan kalkınmaya 602 milyonluk destek
Kalkınma ajansları, 2019 destek programları için çağrıya çıkma takvimi ile programların detaylarını netleştirmeye başladı.
Ajanslara bu yıl merkezi bütçeden yaklaşık 332 milyon lira kaynak aktarılması, yerel pay gelirlerinin de 270 milyon lira olacağı
hesaplanıyor.

Bulundukları bölgelerde girişimciliğin geliştirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, ithalat bağımlılığını azaltan ve yerli üretimi
destekleyen yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması için kurulan Kalkınma Ajansları 2019’un ilk çağrılarına
çıkmaya başladı.

Desteklenmesi uygun bulunan projelere farklı oranlarda hibe desteği kullandıran ajanslar bugüne kadar 19 bine yakın projeye 2018
yılı fiyatlarıyla 5.6 milyar lira hibe destek sağladı. Bu destek ile yapılan toplam yatırım tutarı 9.7 milyar liraya ulaştı. Ajanslar
bünyesinde il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri ise bugüne kadar 10 bine yakın yatırımcıya yerinde danışmanlık
hizmeti verdi.

Hangi bölgede hangi projeler öne çıkıyor?
-Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA), 2019’da 30 milyon liralık proje teklif çağrısına
çıkması bekleniyor. Turizmde çeşitliliğin artırılarak dört mevsime yayılması, üretimde yüksek katma değerli ve yenilik odaklı
dönüşüm, sürdürülebilir çevre ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesine dönük projeler öne çıkıyor.

-Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı, toplam 13.5 milyon lira bütçeli çağrılara çıktı.
30 Ocak’ta Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP), Fizibilite Desteği Programı ve Teknik Destek Programları ilan edildi.
Program kapsamında 10 milyon lira mali kaynak tahsis edildi.

-10 yılda 764 projeye destek sağlayan Çukurova Kalkınma Ajansı ise bölgedeki tarım üretime dönük projeleri destekliyor. Cazibe
Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde 2018 yılı sonunda tahsis edilen 14.5 milyon liralık kaynak bu yıl kullandırılacak.

-Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde illerini kapsayan Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), 2019 içerisinde iki Mali Destek
Programı uygulanmasını planladı. Bu alanlar ise İmalat Sanayiinde Verimliliğin Artırılması Mali Destek Programı” ile “Sosyal
Kalkınma Mali Destek Programı” olacak.

-Kayseri, Yozgat, Sivas illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2019’da güdümlü projelere yoğunlaşarak, bölgede
yer alan üç şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek.

-Turizm sektörüne altyapı geliştirilecek Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUDAKA) 2019 yılında toplam 4 milyon lira bütçeye sahip Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için çağrıya
çıktı.

-Isparta, Antalya ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2019’da hangi alanlarda desteğe çıkılacağı ve
verilecek destek tutarına dair çalışmalarını sürdürüyor. BAKA tarafından uygulanmakta olan tek sonuç odaklı program ise
“Ekoturizmin Desteklenmesi Sonuç Odaklı Programı” oldu.

-Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019’da ilan edilecek mali destek programları için tasarım
çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl toplamda 22.5 milyon liralık bir kaynağın proje teklif çağrısı yöntemi ile kullandırılması planlanıyor.

-Sanayisiyle, teknolojisiyle, girişimcileri ve yerel kaynaklarıyla küresel rekabette üst sıralara taşıma hedefine kilitlenen İstanbul
Kalkınma Ajansı (ISTKA) bu yıl toplam bütçesi 110.1 milyon lira olan 81 projeyi hayata geçiriyor. Bir önceki dönemde “Çocuklar
ve Gençler”, “Girişimcilik” ve “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul” temaları altında 78 milyon lira bütçeli üç hibe programını uygulayan
İSTKA, programların içeriklerini, öncelik alanlarını İstanbul’un ihtiyaçları ve dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak yeniden belirledi.
Üç mali destek programı kapsamında yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanan İSTKA en büyük bütçeyi ise inovasyona tahsis
etti.

-Yüksek katma değer odaklı Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2019 içerisinde bu
zamana kadar uygulamış olduğu proje teklif çağrısı yöntemiyle Ar-Ge, yenilikçilik, teknoloji, yazılım kapasitesinin artırılması gibi
yüksek katma değer odaklı bir mali destek programına çıkmayı planlıyor.

-Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılında üç adet mali destek
programı ilan etmeyi öngörüyor.