1. Fatiha-Açılış Süresi

2.Bakara-Sığır Süresi

3.Ali İmran-İmran Ailesi Süresi

4.Nisa-Kadınlar Süresi

5.Maide-Ziyafet Süresi

6-Enam-Davar Süresi

7.Araf-Ortayer Süresi

8.Enfal-Ganimetler Süresi

9.Tövbe-Tövbe Süresi

10.Yunus-Yunus Süresi

11.Hud-Hud Süresi

12-Yusuf-Yusuf Süresi

13.Rad-Gök Gürültüsü Süresi

14.İbrahim-İbrahim Süresi

15.Hicr-Hicr Halkı Süresi

16.Nahl-Arı Süresi

17.İsra-Gece Yürüyüşü

18.Kehf-Mağara Süresi

19.Meryem-Meryem Süresi

20. Ta-Ha Süresi

21.Enmiya - Peygamber Süresi

22.Hac - Hac Süresi

23.Müminun - İnanmışlar Süresi

24. Nur - Işık Süresi

25. Furkan - Ayırışma Süresi

26. Şuara - Şair Süresi

27. Neml - Dişi Karınca Süresi

28. Kasas - Tarihi Olaylar Süresi

29. Ankebut - Dişi Örümcek Süresi

30. Rum-Romalılar Süresi

31. Lokman - Lokman Süresi

32. Secde - Secde Süresi

33. Ahzap - Gruplar Süresi

34. Sebe Süresi

35. Fatır - Yaratan Süresi

36. Ya-Sin - Yasin Süresi

37. Saffat - Saf Tutanlar Süresi

38. Sad - Sad Süresi

39. Zümer - Yığınlar Süresi

40. Mümin - Bağışlayan Süresi

41. Fussilet - Ayrıntılı Süresi

42. Şura - Danışma Süresi

43. Zühruf - Gösteriş Süresi

44. Duhan - Duman Süresi

45. Casiye - Diz Çöküş Süresi

46. Ahkaf - Kum Tepeleri Süresi

47. Muhammed - Muhammed Süresi

48. Fetif - Fetetmek Süresi

49. Hucurat - Odalar  Süresi

50. Kaf - Kaf Süresi

51. Zariyat - Toz Atıp Savuranlar Süresi

52. Tur - Tur Dağı Süresi

53. Necm - Yıldızlar Süresi

54. Kamer - Ay Süresi

55. Rahman - Merhametli Süresi

56. Vakıa - Olay Süresi

57. Hadid - Demir Süresi

58. Mücadele - Mücadele Süresi

59. Haşr - Danışman Süresi

60. Mümtehine - Sorgulayanlar Süresi

61. Saff - Saf Tutanlar Süresi

62. Cuma - Toplanma Süresi

63. Münafikun - İkiyüzlüler Süresi

64. Tegabun - Aldanış Süresi

65. Talak - Boşanma Süresi

66. Tahrim - Yasaklama Süresi

67. Mülk - Yönetim Süresi

68. Kalem Süresi

69. Hakka - Kuşkusuz Gerçekleşen Süresi

70. Mearic - Yükseliş Süresi

71. Nuh - Nuh Peygamber Süresi

72. Cin - Cin Süresi

73. Müzzemmil - Bürünen Süresi

74. Müddessir - Gizlenen Süresi

75. Kıyamet - Kıyamet Süresi

76. İnsan Süresi

77. Mürselat - Gönderilenler Süresi

78. Nebe - Haber Süresi

79. Naziat - Söküp Çıkaranlar Süresi

80. Abese - Surat Asma Süresi

81. Tekvir - Dolama Süresi

82. İnfitar - Yarılma Süresi

83. Mutafiffin - Kandıranlar Süresi

84. İnşikak - Yarılma Süresi

85. Bürüc - Burçlar Süresi

86. Tarık - Vuruşlu Süresi

87. Ala - Yüce Süresi

88. Gaşiye - Kuşatan Süresi

89. Fecr - Tan Vakti Süresi

90. Beled - Şehir Süresi

91. Şems - Güneş Süresi

92. Leyl - Akşam Süresi

93. Duha - Kuşluk Vakti Süresi

94. İnşirah - Ferahlık Süresi

95. Tin - İncir Süresi

96. Alak - Asılıp Tutunan Süresi

97. Kadir - Kudret Süresi

98. Beyyine - Kanıt Süresi

99. Zilzal - Deprem Süresi

100. Adiyat - Nefes Nefese Koşanlar Süresi

101. Kaaria - Şiddetli Ses Süresi

102. Tekasür - Çoğalma Süresi

103. Asr - Zaman Süresi

104. Hüzeme - Dedikoducu Süresi

105. Fil Süresi

106. Kureyş - Kureyş Toplumu Süresi

107. Maun - Yardımlaşma Süresi

108. Kevser - Bolca Güzellik Süresi

109. Kafirun - İnkar Edenler Süresi

110. Nasr - Yardım Süresi

111. Tebbet - Eli Kırıldı.

112. İhlas - Özgüleme Süresi

113. Felak - Açılma Süresi

114. Nas - İnsan Süresi
Kuran-ı Kerin Arap Lisanın'dan 'Türkceye Çevirisi Sedat Kadiroğulları tarafından yapılmıştır.