Kuran-ı Kerim'in İniş Sırasına Göre Arap Lisanın'dan 'Türkce Çevirisi
Prof.Dr. Sedat Kadiroğulları tarafından yapılmıştır.


1.Alak Asılıp Tutunan Süresi Mekke 19 Ayet

2. Kalem Süresi: Mekke 52 Ayet

3. Müzzemmil - Bürünen Süresi: Mekke 20 Ayet

4. Müddessir - Gizlenen Süresi: Mekke 56 Ayet

5. Fatiha - Başlangıç Suresi: Mekke 7 Ayet

6. Tebbet - Kurudu: Mekke 5 Ayet

7. Tekvir - Dolama Süresi: Mekke 29 Ayet

8. Ala - Yüce Süresi: Mekke 19 Ayet

9. Leyl - Akşam Süresi: Mekke 21 Ayet

10. Fecr - Tan Vakti Süresi: Mekke 30 Ayet

11. Duha - Kuşluk Vakti Süresi: Mekke 11 Ayet

12. İnşirah - Ferahlık Süresi: Mekke 8 Ayet

13. Asr - Zaman Süresi: Mekke 3 Ayet

14. Adiyat - Nefes Nefese Koşanlar Süresi: Mekke 11 Ayet

15. Kevser - Bolca Güzellik Süresi: Mekke 3 Ayet

16. Tekasür - Çoğalma Süresi: Mekke 8 Ayet

17. Maun - Yardımlaşma Süresi: Mekke 7 Ayet

18. Kafirun - İnkar Edenler Süresi: Mekke 6 Ayet

19. Fil Süresi: Mekke 5 Ayet

20. Felak - Açılma Süresi: Mekke 5 Ayet

21. Nas - İnsan Süresi: Mekke 6 Ayet

22. İhlas - Özgüleme Süresi: Mekke 4 Ayet

23. Necm - Yıldızlar Süresi: Mekke 62 Ayet

24. Abese - Surat Asma Süresi: Mekke 42 Ayet

25. Kadir - Kudret Süresi: Mekke 5 Ayet

26. Şems - Güneş Süresi: Mekke 15 Ayet

27. Buruc - Burçlar Süresi: Mekke 22 Ayet

28. Tin - İncir Süresi: Mekke 8 Ayet

29. Kureyş - Kureyş Toplumu Süresi: Mekke 4 Ayet

30. Kaaria - Şiddetli Ses Süresi: Mekke 11 Ayet

31. Kıyamet - Kıyamet Süresi: Mekke 40 Ayet

32. Hüzeme - Dedikoducu Süresi: Mekke 9 Ayet

33. Mürselat - Gönderilenler Süresi: Mekke 50 Ayet

34. Kaf - Kaf Süresi: Mekke 45 Ayet

35. Beled - Şehir Süresi: Mekke 20 Ayet

36. Tarık - Vuruşlu Süresi: Mekke 17 Ayet

37. Kamer - Ay Süresi: Mekke 55 Ayet

38. Sad - Sad Süresi: Medine 88 Ayet

39. Araf-Ortayer Süresi: Mekke 206 Ayet

40. Cin - Cin Süresi: Mekke 28 Ayet

41. Ya-Sin - Yasin Süresi: Mekke 83 Ayet

42. Furkan - Ayırışma Süresi: Mekke 77 Ayet

43. Fatır - Yaratan Süresi: Mekke 45 Ayet

44. Meryem-Meryem Süresi: Mekke 98 Ayet

45. Ta-Ha Süresi: Mekke 135 Ayet

46. Vakıa - Olay Süresi: Mekke 96 Ayet

47. Şuara - Şair Süresi: Mekke 227 Ayet

48. Neml - Dişi Karınca Süresi: Mekke 93 Ayet

49. Kasas - Tarihi Olaylar Süresi: Mekke 88 Ayet

50. İsra-Gece Yürüyüşü: Mekke 111 Ayet

51. Yunus Süresi: Mekke 109 Ayet

52. Hud-Hud Süresi: Mekke 123 Ayet

53. Yusuf-Yusuf Süresi: Mekke 111 Ayet

54. Hicr-Hicr Halkı Süresi: Mekke 99 Ayet

55. Enam-Davar Süresi: Medine 165 Ayet

56. Saffat - Saf Tutanlar Süresi: Medine 182 Ayet

57. Lokman - Lokman Süresi: Mekke 34 Ayet

58. Sebe Süresi: Mekke 54 Ayet

59. Zümer - Yığınlar Süresi: Mekke 75 Ayet

60. Mümin - Bağışlayan Süresi: Mekke 85 Ayet

61. Fussilet - Ayrıntılı Süresi: Mekke 54 Ayet

62. Şura - Danışma Süresi: Mekke 53 Ayet

63. Zühruf - Gösteriş Süresi: Mekke 89 Ayet

64. Duhan - Duman Süresi: Mekke 59 Ayet

65. Casiye - Diz Çöküş Süresi: Mekke 37 Ayet

66. Ahkaf - Kum Tepeleri Süresi: Mekke 35 Ayet

67. Zarihat - Toz Atıp Savuranlar Süresi: Mekke 60 Ayet

68. Gaşiye - Kuşatan Süresi: Mekke 26 Ayet

69. Kehf-Mağara Süresi: Mekke 110 Ayet

70. Nahl-Arı Süresi: Mekke 128 Ayet

71. Nuh - Nuh Peygamber Süresi: Mekke 28 Ayet

72. İbrahim-İbrahim Süresi: Mekke 52. Ayet

73. Enbiya - Peygamber Süresi: Mekke 112 Ayet

74. Müminun - İnanmışlar Süresi: Mekke 118 Ayet

75. Secde - Secde Süresi: Medine 30 Ayet

76. Tur - Tur Dağı Süresi: Mekke 49 Ayet

77. Mülk - Yönetim Süresi: Mekke 30 Ayet

78. Hakka - Kuşkusuz Gerçekleşen Süresi: Mekke 52 Ayet

79. Mearic - Yükseliş Süresi: Mekke 44 Ayet

80. Nebe - Haber Süresi: Mekke 40 Ayet

81. Naziat - Söküp Çıkaranlar Süresi: Mekke 46 Ayet

82. İnfitar - Yarılma Süresi: Mekke 19 Ayet

83. İnşikak - Yarılma Süresi: Mekke 25 Ayet

84. Rum-Romalılar Süresi: Mekke 60 Ayet

85. Ankebut - Dişi Örümcek Süresi: Mekke 69 Ayet

86. Mutafiffin - Kandıranlar Süresi: Mekke 36 Ayet

87. Rad-Gök Gürültüsü Süresi: Mekke 43. Ayet

88. Hac - Hac Süresi: Medine 78 Ayet

89. Rahman - Merhametli Süresi: Mekke 78 Ayet

90. İnsan Süresi: Mekke 31 Ayet

91. Zilzal - Deprem Süresi: Medine 8 Ayet

92. Bakara - Sığır Suresi: Medine 286 Ayet

93. Enfal-Ganimetler Süresi: Medine 75 Ayet

94. Ali İmram - İmran Ailesi Suresi: Medine 200 Ayet

95. Haşr - Danışman Süresi: Medine 24 Ayet

96. Cuma - Toplanma Süresi: Medine 11 Ayet

97. Ahzap - Gruplar Süresi: Medine 73 Ayet

98. Nisa-Kadınlar Süresi: Medine 176 Ayet

99. Muhammed - Muhammed Süresi: Medine 38 Ayet

100. Talak - Boşanma Süresi: Medine 12 Ayet

101. Beyyine - Kanıt Süresi: Medine 8 Ayet

102. Nur - Işık Süresi: Medine 64 Ayet

103. Münafikun - İkiyüzlüler Süresi: Medine 11 Ayet

104. Mücadele - Mücadele Süresi: Medine 22 Ayet

105. Hucurat - Odalar  Süresi: Medine 18 Ayet

106. Tahrim - Yasaklama Süresi: Medine 12 Ayet

107. Tegabun - Aldanış Süresi: Medine 18 Ayet

108. Saff - Saf Tutanlar Süresi: Medine 14 Ayet

109. Fetih - Fetetmek Süresi: Medine 29 Ayet

110. Maide-Ziyafet Süresi: Medine 120 Ayet

111. Mümtehine - Sorgulayanlar Süresi: Medine 13 Ayet

112. Hadid - Demir Süresi: Medine 29 Ayet

113. Tövbe-Tövbe Süresi: Medine 129 Ayet

114. Nasr - Yardım Süresi: Medine 3 Ayet