Kuran Eksik Değildir!

       Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
  6-Enam Suresi 38

  Allah, Kitap’ta eksik olmadığını söylerken; Kuran’ı daha çok ölülerin arkasından okunan bir kitap gibi kullanıp,
  Kuran’ın manasından çok musikisine önem verenler, ne yazık ki bu ayetlerin manasını anlayamıyorlar.

  Kuran yerine ilmihal kitabını,
  Mana ve Anlam yerine musikiyi,
  Canlılar yerine ölüleri,
  Kuran’da anlatıldığı şekliyle İslam yerine mezheplerin İslamı’nı ön plana alanlar; Kuran’ı, manayı ve canlıları
  ön plana almadıkça, apaçık olan bu ayetlerin manalarını da anlamaları pek mümkün gözükmemektedir.

  Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz
  Hiç mi öğüt almıyorsunuz?
  Yoksa sizin apaçık olan bir deliliniz mi var?
  Şayet doğru söylüyorsanız kitabınızı getirin.
  Saffat Suresi 154,155,156,157.Ayetler

  Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
  Yoksa okuyup, ders almakta olduğunuz bir kitabınız mı var?
  İçinde keyfinize uyanın sizin olduğu.
  Kalem Suresi 36,37,38.Ayetler

  Sen de aralarında, Allah’ ın indirdiğiyle hükmet.
  5-Maide Suresi 49.Ayet

  Ayetlerden, dini hükümlerin Allah tarafından indirilmiş olan Kitab’a dayanması gerektiğini görüyoruz. Allah’ın
  indirdiği Kitab’a dayanmayan hükümler, dinen temelsizdir. Eğer Peygamber’in olduğu iddia edilen bir söz veya
  davranış, Kuran’a ilave yapılan bir hükme delil gösteriliyorsa; o hadis ya Peygamber’e iftiradır, ya da
  Peygamber’in şahsi tercihi veya tarihin belli bir dönemiyle sınırlı-tarihsel-olan, dinen hüküm ifade etmeyen bir
  mesele dinselleştirilmiştir.

  Maide Suresi 49. ayetten anlaşıldığı üzere Peygamber sadece Kuran’la hüküm vermiştir ve sonuç olarak Kuran’
  da tüm dini hükümler bulunmaktadır. Bir tek Kuran’ı dinin kaynağı olarak esas alırsak başka bir kaynağa,
  otoriteye ihtiyaç duymadan dinimizi doğru bir şekilde öğrenebiliriz.

  O yalnızca bir öğüt ve Mübin bir Kuran’dır.
  36-Yasin Suresi 69

  Ayetten de görüldüğü gibi Kuran’ın sıfatlarından biri olan Mübin, “beyan” kökünden olup; “apaçık, açık açık
  gösteren” manalarına gelmektedir. Aynı ifadeye 27-Neml 1, 28-Kasas 2, 26-Şuara 2 gibi ayetlerde de rastlarız.
  Kuran’ın apaçık olduğunu ifade eden bu ayetler, Kuran’ın tek başına anlaşılamaz olduğunu, ancak hadislerle
  veya mezhep imamlarıyla Kuran’ı anlayabileceğimizi  söyleyenlere cevap vermektedir.

  27-Neml Suresi 79. ayette ise Peygamberimiz’e “Sen mübin gerçek üzerindesin.” denilmektedir. Peygamberimiz’ in
  insanlığa tanıttığı dinin açıklayıcısı Kuran’dır. Bu yüzden Peygamberimiz’e izafe edilen dini hüküm ifade eden her
  şey, ancak Kuran’dan onay aldığı takdirde geçerlidir. Mübin olan Kuran; hem dini, hem Peygamberleri’i
  tanımamızda tek başına yeterlidir.


  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Hadis Yerine Kuran Okuyun