Elbette Kuran-ı Kerim de “kitap ehli” tabiri İncil ve Tevrat ehli işaret edilerek de düşün diye kullanılıyor.  Sen öyle olma diye
  kullanılıyor. Aynı hatalara düşme diye kullanılıyor. İnsanlara “bak ayetlerde Hıristiyanlar nasıl eleştirilmiş, biz de öyle
  olmayalım” dediğimde keskin bir akıl tutulmasıyla “o ayetler Hıristiyanlar için indi, kâfirler için indi, bizi bağlamıyor” diyerek ve
  bütün İncil ve Tevrat ehlini kafir görerek kesip atanlar ne kadar cahilce konuştuklarını umarım ölüm kendilerine gelip çatmadan
  önce anlarlar.

  Ey iman sahipleri!Kendilerine kitap verilenlerden bir zümreye boyun eğerseniz sizi, imanınızdan sonra kafirler haline
  getirirler.
  Ali İmran Süresi 100.Ayet

  Allah katında tüm dinlerin hepsi İslam, islama inananlar ise müslümandır hepsi aynı dindir. Mesaj aynı kaynaktan geldiğine göre
  kimse kendisine özel vahiyler, kendisine özel sahifeler beklememelidir. Allah yeryüzüne sadece bir noktaya su indirmiş olsa,
  bana indirmedi, içmem o suyu mu diyeceksin?

  Sen Arapsın, sen başka kavimdensin, başka ailedensin yada sen benim mezhebimden değilsin diye gerçeği red mi edeceksin!!!
  Yaratıcım, bana özel bir mesaj göndermezse, seni dinlemem mi diyeceksin?

  Kuran-ı Kerim deki kavim kavramı sadece bir ırk, sadece bir soy, sadece tek bir toplum kavramı değildir. Tüm diğer dinlerin ve
  Kuran-ı Kerim'in  iniş dönemi dâhil bütün kıssaların bugüne iz düşümü vardır. Kuran-ı Kerim küreselleşen şu dünyada ve
  evrende sadece Arapların kutsal kitabı dini inancı değil, tüm evrenin, var olan tek ilahı, tek tanrısı, tek Yüce ALLAH inancıdır.

  Hem bir ders, hem bir öğüt, hem bir uyarıcı, hem de şu evrendeki seyahatimizin de bir rehberidir.

  Sana hedef koyar ve öylesine bir hayat yaşayan amaçsız bir ölümlü olmaktan kurtarır.  
  Anladığın dilde ve iyi niyetle Kuran-ı Kerim'i oku bak göreceksinki, Kuran-ı Kerim sadece arabın dini olmadığını, sadece
  Arapça olmadığını anlayacaksın. Evet, kutsal Kuran-ı Kerim  dışında uydurulmuş yüzlerde arap adetleri Mezhepsel hadis dinleri
  vardir.

  Kuran-ı Kerim'i başkalarının okudukları kitaplardan anlamaya çalışırsak, o kitabı yazarının Kuran-ı Kerim den ne anlamış
  olduğunu anlar, onun içinde Kuran-ı Kerim'i  farklı anlar, islam dini anlayışında bölünüyor, parçalanır, ve hatta birbirimize (
  Mezhepler ve boş hikayeler olan Hadisler yüzünden ) düşman oluyoruz.

  Yüce Allah kullarına rehber olsun diye gönderdiği kutsal kitabları bizlerin anlayacağı şekilde göndermiyorda,  sözde özel bazı
  kişilere ( Hacı, Hoca efendi, Şıh ) kutsal kitapları bizlerin anlayacağı şekilde okuyor ve ayrı din kitapları yazıyor ve bizlere
  anlatıyor bizde bunları okuyor inanıyorsak vay halimize.

  Yaradan bizlerin anlayacağı şekilde neden yazmasında, bizleri başkalarına muhtaç etsin. Hatırlamıyor musunuz Allah ayetinde,
  sakın velilerin ardına düşmeyin, Kuran-ı Kerim'in ipine sarılın, güvenilecek yardım istenecek veliniz yalnız benim " Yüce
  ALLAH'ım demiyor mu?

  Kitabı anlamak için tefsirde, fıkıhta lazım diyorlar, Kuran-ı Kerim tek başına anlaşılması mümkün olmayan kutsal Kitap
  diyorsanız., sizlere hatırlatırım ki bu kutsal kitap Kuran-ı Kerim sizlere Allah katından geliyor. Sizler böyle bir bir saygısızlığı
  ölümlülerin  kitaplarına bile yapamıyorsunuz ama Kuran-ı Kerim'e nasıl yapıyorsunuz.

  Kutsal Kuran- ı Kerim'in açıklamadığı ama binlerce Mezhepsel Hadis kitaplarında olmadık şekilde yazılan çocuk hikayelerin de
  peygamberlerin isimleri kullanılarak, peygamberlere atılan iftira dolu bu hadis kitapları sözde  Kuran-ı Kerim ayetleri gibi deme
  günahına Yüce ALLAH'a nasıl olurda ortak koşabiliyorsunuz asla anlamak mümkün değil.

  Düşünebiliyor musunuz, Allah bizlere rehber olsun diye eşi benzeri olmayan bir kutsal  kitap olan Kuran-ı Kerim'i gönderiyor
  ve sizleri bu kitaptan sorumlu tutuyorum diyor, ama sizler bu kutsal Kuran-ı Kerim  için, anlamı tam olarak açık değildir
  diyorsunuz.

  Ne zaman gelip çatacak diye kıyamet saatini soruyorlar sana. De ki: "Ona ilişkin bilgi Rabbim katındadır. Onu, vakti
  geldiğinde belirginleştirecek olan yalnız O'dur. Göklere de yere de ağır gelmiştir o. O size ansızın gelecektir, başka
  değil." Sen onu iyice biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: "O'na ilişkin bilgi Allah katındadır, fakat insanların
  çokları bilmiyorlar."
  Araf Süresi 187.Ayet

  Haşa Yüce Allah ın sizlere gereği gibi Kuran-ı Kerim'de konuları ve emirlerini açıklayamadığını, ama ölümlü Efendilerinizin,
  Şıhlarınızın, Hocalarınızın uydurma Mezhepler ve Hadisler aracılığı ile açıklayabildiği iddiasında nasıl oluyorda Yüce
  ALLAH'tan korkmadan Yüce ALLAH'a ortak koşuyorsunuz.. Bu ne büyük saygısızlık, bune akılsızlıktırki " Yüce ALLAH'ı
  efendilerinize ortak ilah ilan edebiliyorsunuz. Bu günahların en büyüğü ve affedilmeyenidir.

  Şunun için ki onlar, kıyamet günü kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka, ilimsizlik yüzünden saptırdıkları
  kişilerin günahlarının bir kısmını da yüklenecekler. Bakın, ne kötü şey yükleniyorlar!
  Nahl Süresi 25.Ayet

  Sonra kıyamet günü onları rezil edecek ve diyecek: "Kendileri için kavga çıkarıp ayrılığa düştüğünüz ortaklarım
  nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki: "Bugün rezillik ve kötülük, gerçeği inkâr edenleredir."
  Nahl Süresi 27.Ayet

  Gözleriniz karartıldı.
  Akıllarınız durduruldu.
  Kulaklarınız sağır edildi.
  Dilleriniz tutuldu ve Yüce ALLAH tarafından başınıza şeytan musallat edildi. Gerçek islamı, İslamın kutsal kitabı Kuran-ı
  Kerim'i ve içindeki ayetleri anlamadınız, ama şeytanın en yakın yol arkadaşları oldunuz.

  Hani Rabbin, ademoğullarından, bellerinden zürriyetlerini alıp onları öz benliklerine şahit tutarak sormuştu:
  "Rabbiniz değil miyim?" Onlar: "Rabbimizsin, buna tanıklık ederiz." demişlerdi. kıyamet günü, "biz bundan
  habersizdik" demeyesiniz.
  Araf Süresi 172.Ayet

  Devşirme " Mezhepler ve Hadislerin Dinleri " sayesinde , dünya üzerinde 1.5 milyar olduğu tahmin edilen sözde müslümanların
  kaçta kaçı sizce gerçek kutsal islamın kitabı Kuran-ı Kerim'e kayıtsız şartsız herhangi bir mezhep'e inanmadan direk inanıyor?

  **********************************

  Dünya Müslüman nüfusunun tam gerçek yüzdesi, çoğunluğu temsil eden Sünni mezhebine zıt Şii mezebine dayandığı için
  belirsizdir. Pek çok ülkede Sünni-Şii ayrımı elde edilemez. CIA World Factbook Sünni-Şii ayrımını sadece Şii'ler önemli ölçüde
  azınlıkta olduklarında vermektedir. Bu ayrım verilmediği zamanlarda Müslüman nüfus Sünni kolonu içinde gösterilir. Bu
  durumun Sünni Müslüman nüfus yüzdesini abarttığı kesindir. Buraya verilen Sünni-Şii istatistiklerinin güvenilir olduğunun kabul
  edilmesi için, önceden daha çok çalışma yapılması istenir. Günümüzdeki sayı göstergeleri, Sünniler için % 85 ve Şii'ler için ise
  % 15 dir.
  Kaynak:Vikipeti

  **********************************

  Yine dedi: "Şu benden üstün kıldığına bir baksana! Yemin olsun, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, onun
  soyunu, pek azı hariç, hükmüm altına alacağım."
  İsra Süresi 62.Ayet

  1.5 Milyar Kuran-ı Kerim'i tanıyan ama ona uymayan , akıl almaz mezhepsel hadis, uydurma dinlerini yayan bu din tüccarı  
  "Hoca Efendilerin, Hazretlerin, Şıhların ardından giden kaç milyar insan var. Bu 1.5 milyarın içinden kac kişi  Kutsal Kuran-ı
  Kerim'in izinden ayrılmıyor ? Bilen varmı?  
  Ben inanıyorum ki dünyada 1.5 milyar mezhepsel hadis dinleri dışında " Saf temiz sadece Kuran-ı Kerim Müslüman sayısı
  sadece bir yüzbin dolaylarındai ya var yada yok., hepsi bu. Kısaca, Şeytan Yüce ALLAH'tan aldığı izin ile görevini eksiksiz
  yapıp sayıları milyarların çok üzerindeki kullarını dünyada'da öldüklerinde ahiret hayatında da rezil etti vede rezil etmeye devam
  ediyor.
  Bunun için vakit kaybetmeden Kuran-ı Kerim'e dönün.

  Allah kime hidayet verirse doğru olan yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa, böyleleri için O'nun dışında dostlar
  bulamazsın. kıyamet günü böylelerini kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzleri üstüne sürerek haşrederiz. Varacakları yer
  cehennemdir ki, alevi dindikçe kızgın ateşini körükleyiveririz.
  İsra Süresi 97.Ayet

  Ehlikitap'tan her biri ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır. kıyamet günü de o, onlar aleyhine bir tanık olacaktır.
  Nisa Süresi 159.Ayet

  Bizler kurtuluşu " Onun, Bunun, Şunun Mezhep inancındaki şeytani, hadisler dininde değil, gerçek Yüce ALLAH inancı ve
  sevgisini veren sadece Yüce ALLAH'ın sözleri olan islamın kutsal kitabı " Kuran-ı Kerim de bulmalı sadece ve sadece Kuran-ı
  Kerim müslümanı olmayı bilmeliyiz.

  Şimdi siz Kitap'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası, dünya
  hayatında rezillikten başka bir şey değildir. kıyamet gününde ise böyleleri azabın en şiddetlisine itilir. Allah,
  yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.  
  Bakara Süresi 85.Ayet

  Allah'ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş
  olmazlar. kıyamet günü, Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır.
  Bakara Süresi 174. Ayet

  Kuran-ı Kerim'in kıymetini bilen, onu anlamak için bizzat çaba gösteren  Kuran-ı Kerim'i ın bazı ayetlerini görmezden
  gelmeden, üstünü örtmeden İslam ı araştıran, öğrenen, ama Mezhepsel yalan uydurulmuş Hadis bilgilerin ardına düşmeyen.
  hadisleri Yüce ALLAH'ın Ayetleri ile bir görüp Yüce ALLAH'a ortak koşmayan  Rabbin halis ve berrak kullarından oluruz
  inşallah.

  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !  Yazarın önceki yazıları
Kuran Müslümanımıyız?
Sedat Kadiroğulları