Yalanı Allah'a yakıştıranlar, kıyamet günü hakkında ne düşünüyorlar?
Allah, insanlara karşı elbette lütuf sahibidir, fakat onların çokları şükretmiyorlar.
Yunus Süresi 60.Ayet

Elbette Kuran-ı Kerim de “kitap ehli” tabiri İncil ve Tevrat ehli işaret edilerek de düşün diye kullanılıyor.  Sen öyle
olma diye kullanılıyor. Aynı hatalara düşme diye kullanılıyor. İnsanlara “bak ayetlerde Hıristiyanlar nasıl eleştirilmiş,
biz de öyle olmayalım” dediğimde keskin bir akıl tutulmasıyla “o ayetler Hıristiyanlar için indi, kâfirler için indi, bizi
bağlamıyor” diyerek ve bütün İncil ve Tevrat ehlini kafir görerek kesip atanlar ne kadar cahilce konuştuklarını umarım
ölüm kendilerine gelip çatmadan önce anlarlar.

Ey iman sahipleri!Kendilerine kitap verilenlerden bir zümreye boyun eğerseniz sizi, imanınızdan sonra
kafirler haline getirirler.
Ali İmran Süresi 100.Ayet

Allah katında tüm dinlerin hepsi İslam, islama inananlar ise müslümandır hepsi aynı dindir. Mesaj aynı kaynaktan
geldiğine göre kimse kendisine özel vahiyler, kendisine özel sahifeler beklememelidir. Allah yeryüzüne sadece bir
noktaya su indirmiş olsa, bana indirmedi, içmem o suyu mu diyeceksin?

Sen Arapsın, sen başka kavimdensin, başka ailedensin yada sen benim mezhebimden değilsin diye gerçeği red mi
edeceksin!!! Yaratıcım, bana özel bir mesaj göndermezse, seni dinlemem mi diyeceksin?

Kuran-ı Kerim deki kavim kavramı sadece bir ırk, sadece bir soy, sadece tek bir toplum kavramı değildir. Tüm diğer
dinlerin ve Kuran-ı Kerim'in  iniş dönemi dâhil bütün kıssaların bugüne iz düşümü vardır. Kuran-ı Kerim küreselleşen
şu dünyada ve evrende sadece Arapların kutsal kitabı dini inancı değil, tüm evrenin, var olan tek ilahı, tek tanrısı, tek
Yüce ALLAH inancıdır.

Hem bir ders, hem bir öğüt, hem bir uyarıcı, hem de şu evrendeki seyahatimizin de bir rehberidir.

Sana hedef koyar ve öylesine bir hayat yaşayan amaçsız bir ölümlü olmaktan kurtarır.  
Anladığın dilde ve iyi niyetle Kuran-ı Kerim'i oku bak göreceksinki, Kuran-ı Kerim sadece arabın dini olmadığını,
sadece Arapça olmadığını anlayacaksın. Evet, kutsal Kuran-ı Kerim  dışında uydurulmuş yüzlerde arap adetleri
Mezhepsel hadis dinleri vardir.

Kuran-ı Kerim'i başkalarının okudukları kitaplardan anlamaya çalışırsak, o kitabı yazarının Kuran-ı Kerim den ne
anlamış olduğunu anlar, onun içinde Kuran-ı Kerim'i  farklı anlar, islam dini anlayışında bölünüyor, parçalanır, ve
hatta birbirimize ( Mezhepler ve boş hikayeler olan Hadisler yüzünden ) düşman oluyoruz.

Yüce Allah kullarına rehber olsun diye gönderdiği kutsal kitabları bizlerin anlayacağı şekilde göndermiyorda,  sözde
özel bazı kişilere ( Hacı, Hoca efendi, Şıh ) kutsal kitapları bizlerin anlayacağı şekilde okuyor ve ayrı din kitapları
yazıyor ve bizlere anlatıyor bizde bunları okuyor inanıyorsak vay halimize.

Yaradan bizlerin anlayacağı şekilde neden yazmasında, bizleri başkalarına muhtaç etsin. Hatırlamıyor musunuz Allah
ayetinde, sakın velilerin ardına düşmeyin, Kuran-ı Kerim'in ipine sarılın, güvenilecek yardım istenecek veliniz yalnız
benim " Yüce ALLAH'ım demiyor mu?

Kitabı anlamak için tefsirde, fıkıhta lazım diyorlar, Kuran-ı Kerim tek başına anlaşılması mümkün olmayan kutsal
Kitap diyorsanız., sizlere hatırlatırım ki bu kutsal kitap Kuran-ı Kerim sizlere Allah katından geliyor. Sizler böyle bir
bir saygısızlığı ölümlülerin  kitaplarına bile yapamıyorsunuz ama Kuran-ı Kerim'e nasıl yapıyorsunuz.

Kutsal Kuran- ı Kerim'in açıklamadığı ama binlerce Mezhepsel Hadis kitaplarında olmadık şekilde yazılan çocuk
hikayelerin de peygamberlerin isimleri kullanılarak, peygamberlere atılan iftira dolu bu hadis kitapları sözde  Kuran-ı
Kerim ayetleri gibi deme günahına Yüce ALLAH'a nasıl olurda ortak koşabiliyorsunuz asla anlamak mümkün değil.

Düşünebiliyor musunuz, Allah bizlere rehber olsun diye eşi benzeri olmayan bir kutsal  kitap olan Kuran-ı Kerim'i
gönderiyor ve sizleri bu kitaptan sorumlu tutuyorum diyor, ama sizler bu kutsal Kuran-ı Kerim  için, anlamı tam
olarak açık değildir diyorsunuz.

Ne zaman gelip çatacak diye kıyamet saatini soruyorlar sana. De ki: "Ona ilişkin bilgi Rabbim katındadır.
Onu, vakti geldiğinde belirginleştirecek olan yalnız O'dur. Göklere de yere de ağır gelmiştir o. O size ansızın
gelecektir, başka değil." Sen onu iyice biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: "O'na ilişkin bilgi Allah
katındadır, fakat insanların çokları bilmiyorlar."
Araf Süresi 187.Ayet

Haşa Yüce Allah ın sizlere gereği gibi Kuran-ı Kerim'de konuları ve emirlerini açıklayamadığını, ama ölümlü
Efendilerinizin, Şıhlarınızın, Hocalarınızın uydurma Mezhepler ve Hadisler aracılığı ile açıklayabildiği iddiasında nasıl
oluyorda Yüce ALLAH'tan korkmadan Yüce ALLAH'a ortak koşuyorsunuz.. Bu ne büyük saygısızlık, bune
akılsızlıktırki " Yüce ALLAH'ı efendilerinize ortak ilah ilan edebiliyorsunuz. Bu günahların en büyüğü ve
affedilmeyenidir.

Şunun için ki onlar, kıyamet günü kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka, ilimsizlik yüzünden
saptırdıkları kişilerin günahlarının bir kısmını da yüklenecekler. Bakın, ne kötü şey yükleniyorlar!
Nahl Süresi 25.Ayet

Sonra kıyamet günü onları rezil edecek ve diyecek: "Kendileri için kavga çıkarıp ayrılığa düştüğünüz
ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki: "Bugün rezillik ve kötülük, gerçeği inkâr
edenleredir."
Nahl Süresi 27.Ayet

Gözleriniz karartıldı.
Akıllarınız durduruldu.
Kulaklarınız sağır edildi.
Dilleriniz tutuldu ve Yüce ALLAH tarafından başınıza şeytan musallat edildi. Gerçek islamı, İslamın kutsal kitabı
Kuran-ı Kerim'i ve içindeki ayetleri anlamadınız, ama şeytanın en yakın yol arkadaşları oldunuz.

Hani Rabbin, ademoğullarından, bellerinden zürriyetlerini alıp onları öz benliklerine şahit tutarak sormuştu:
"Rabbiniz değil miyim?" Onlar: "Rabbimizsin, buna tanıklık ederiz." demişlerdi. kıyamet günü, "biz
bundan habersizdik" demeyesiniz.
Araf Süresi 172.Ayet

Devşirme " Mezhepler ve Hadislerin Dinleri " sayesinde , dünya üzerinde 1.5 milyar olduğu tahmin edilen sözde
müslümanların kaçta kaçı sizce gerçek kutsal islamın kitabı Kuran-ı Kerim'e kayıtsız şartsız herhangi bir mezhep'e
inanmadan direk inanıyor?

**********************************

Dünya Müslüman nüfusunun tam gerçek yüzdesi, çoğunluğu temsil eden Sünni mezhebine zıt Şii mezebine dayandığı
için belirsizdir. Pek çok ülkede Sünni-Şii ayrımı elde edilemez. CIA World Factbook Sünni-Şii ayrımını sadece Şii'ler
önemli ölçüde azınlıkta olduklarında vermektedir. Bu ayrım verilmediği zamanlarda Müslüman nüfus Sünni kolonu
içinde gösterilir. Bu durumun Sünni Müslüman nüfus yüzdesini abarttığı kesindir. Buraya verilen Sünni-Şii
istatistiklerinin güvenilir olduğunun kabul edilmesi için, önceden daha çok çalışma yapılması istenir. Günümüzdeki sayı
göstergeleri, Sünniler için % 85 ve Şii'ler için ise % 15 dir.
Kaynak:Vikipeti

**********************************

Yine dedi: "Şu benden üstün kıldığına bir baksana!
Yemin olsun, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı hariç, hükmüm altına alacağım."
İsra Süresi 62.Ayet

1.7 Milyar Kuran-ı Kerim'i tanıyan ama ona uymayan , akıl almaz mezhepsel hadis, uydurma dinlerini yayan bu din
tüccarı  "Hoca Efendilerin, Hazretlerin, Şıhların ardından giden kaç milyar insan var. Bu 1.7 milyarın içinden kac kişi  
Kutsal Kuran-ı Kerim'in izinden ayrılmıyor ? Bilen varmı?  
Ben inanıyorum ki dünyada 1.7 milyar mezhepsel hadis dinleri dışında " Saf temiz sadece Kuran-ı Kerim Müslüman
sayısı sadece bir yüzbin dolaylarındai ya var yada yok., hepsi bu. Kısaca, Şeytan Yüce ALLAH'tan aldığı izin ile
görevini eksiksiz yapıp sayıları milyarların çok üzerindeki kullarını dünyada'da öldüklerinde ahiret hayatında da rezil
etti vede rezil etmeye devam ediyor.
Bunun için vakit kaybetmeden Kuran-ı Kerim'e dönün.

Allah kime hidayet verirse doğru olan yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa, böyleleri için O'nun dışında
dostlar bulamazsın. kıyamet günü böylelerini kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzleri üstüne sürerek haşrederiz.
Varacakları yer cehennemdir ki, alevi dindikçe kızgın ateşini körükleyiveririz.
İsra Süresi 97.Ayet

Ehlikitap'tan her biri ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır. kıyamet günü de o, onlar aleyhine bir tanık
olacaktır.
Nisa Süresi 159.Ayet

Bizler kurtuluşu " Onun, Bunun, Şunun Mezhep inancındaki şeytani, hadisler dininde değil, gerçek Yüce ALLAH
inancı ve sevgisini veren sadece Yüce ALLAH'ın sözleri olan islamın kutsal kitabı " Kuran-ı Kerim de bulmalı sadece
ve sadece Kuran-ı Kerim müslümanı olmayı bilmeliyiz.

Şimdi siz Kitap'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası,
dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir. kıyamet gününde ise böyleleri azabın en şiddetlisine itilir.
Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.  
Bakara Süresi 85.Ayet

Allah'ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir
şey yemiş olmazlar. kıyamet günü, Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır. Onlar için
korkunç bir azap vardır.
Bakara Süresi 174. Ayet

Kuran-ı Kerim'in kıymetini bilen, onu anlamak için bizzat çaba gösteren  Kuran-ı Kerim'i ın bazı ayetlerini görmezden
gelmeden, üstünü örtmeden İslam ı araştıran, öğrenen, ama Mezhepsel yalan uydurulmuş Hadis bilgilerin ardına
düşmeyen. hadisleri Yüce ALLAH'ın Ayetleri ile bir görüp Yüce ALLAH'a ortak koşmayan  Rabbin halis ve berrak
kullarından oluruz inşallah.

Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


Yazarın eski yazıları
1.7 Milyar Mezhepsel Hadis Sözde Din Müslümanı
Sedat Kadiroğulları