Kuran-ı Kerim bir çok cahile de, birçok bilgine de kısaca Yüce ALLAH tüm yaratıklarına hitap etmektedir.
  Kutsal Kuran tüm insanların rehberi ve yaşam klavuzudur.

  Yukarıdaki ayetten anlayacağımız gibi Kuran insanların öğüt alması için kolaylaştırılmış bir kitaptır.

  İnsanlar anlamadıkları kitaptan nasıl öğüt alabilir?

  Anlaşılamayan bir kitap nasıl rehber olur?

  Kuran’ın anlaşılmaz olduğunu iddia etmek, tüm bu ayetlerle ters düşmektir. Bu iddiaların sahipleri, Kuran ile insanlar
  arasına duvar örmekte ve kendi ilmihal kitaplarını Kuran’ın yerine koymakta, günahların en büyüğü affı olmayanı
  işlemekte, bunu yaparken de Yüce ALLAH'a ortak koştuklarının Peygamberi İlah kabul ettiklerinin farkında
  değillermi?

  Bu Şeytan-i Mezhepçi Hadis masal din zihniyeti, günümüzde çok satan ve bedava da dağıtılmış olan “Tam İlmihal
  Saadeti Ebediye” kitabından örnek vermek istiyorum. Kitabın yazarı Hüseyin Hilmi Işık, Işıkçılar cemaatinin başıdır ve
  kimi baskılarını Sıddık Gümüş ismi ile yapmıştır. Bu kitabında Işık, Kuran’ı anlamaya çalışanlara şu uyarılar

  “Seyyid Abdülhakim , Kuddise siruhe göre : İbadet, emirleri yapmak demektir. Kuran-ı Kerim’i, hutbeyi
  okumak ibadettir. Bunların manasını anlamak emir olunmadı. Bunları anlamak ibadet değildir. Kuran-ı
  Kerim’i anlamak için yetmiş iki yardımcı ilmi ve sekiz temel ilmi öğrenmek lazımdır. Ancak bundan sonra
  Kuran-ı Kerim’i anlamaya istidad hasıl olup, Cenab-ı Hak nasip ederse anlayabilir.
  Herkes anlamalıdır demek, dine müdahale etmek demek olur.

  Yukarıdaki alıntıyı yaptığım “Saadeti Ebediye” kitabını okuyanlar, benim eleştirdiğim zihniyetin bir örneğini
  göreceklerdir. Bu arada Abdulhakim denen din tüccarının, Hüseyin Hilmi Işık’a şeyhliğini devreden şeyhi olduğunu
  hatırlatayım.

  Alıntımı dikkatle okuyanlar; Hüseyin Hilmi Işık’ın Kuran’ın anlaşılmaz olduğunu ispatlamak için gayretini; “Benim
  şeyhim bile anlamadıktan sonra sizin ne haddinize düşmüş Kuran’ı anlamak” dediğini kavrayacaklardır. Bu arada Işık,
  kişileri kurtaracak olanların faideli bilgiler olduğunu söyleyerek, Kuran’ın anlaşılmaz olduğunu açıkladıktan sonra
  başvurulacak kaynağa işaret eder. “Faideli bilgiler” tamlamasının Hüseyin Hilmi’nin kitabı Saadeti Ebediyye ismiyle
  aynı cümlede geçişi, Kuran’ın yerine neyin okunması gerektiği konusunda herhalde kitleleri aydınlatacaktır!

  Kendi kutsallarını rehber, Kuran’ı musiki kitabı yapanlar, içine düştüğünüz durumun baş sebebidir.

  Cehalet, İlkellik, Taklitçilik, Akıldan feragat,Arap Örf ve Adetlerini din gibi görmek ve kabul etmek hep bu
  zihniyetin alametleridir.

  Bunlar “Yüz sene uğraşsak da Kuran’ı anlayamayız” diyecek kadar tevazu yaparlar, fakat sonra "kendilerine göre
  Kuran’ın yerini alacak, anlaşılır rehber kitaplar yazarlar!

  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Mezpheplerin Kuranla Aramkıza Ördüğü Duvarlar
Sedat Kadiroğulları