YARATAN ALLAH YERİNE MEZARLARDAKİ ÖLÜLERDEN MEDET UMANLAR

  1. Örnek YALAN: Sancıdan kıvranan bir hasta üzerine Mücadele Suresi okunursa sancısı geçer ve tatlı tatlı uykuya
  dalar. Gece ve gündüz bu sureyi okumaya devam eden kimse hırsızlara karşı korunur. Surenin tamamı bir kağıt
  bereket meydana gelir.

  2. Örnek YALAN: Bir kimse Maun Suresi’ni ev eşyası üzerine okuyup üfürse, o eşya kırılmaktan ve kaybolmaktan
  kurtarılmış olur. Bu surenin okunmasını alışkanlık haline getiren kimsenin sözü her yerde geçerli olur. Hiç kimse bir
  dediğini iki edemez.

  3. Örnek YALAN: Sık sık hamamcı olan kimseler, bir şap üzerine Tarık Suresi’ni okuyup, yastığın altına kor ve bu
  şekilde uyuduğu takdirde hamamcı olmaktan kurtulur.

  4. Örnek YALAN: Basur hastalığına yakalanan kimse, namazların sonunda Ala Suresi’ni yedişer defa okursa hastalığı
  geçer. Cuma ezanında yazdırıp üzerine alan kıskançlık, nazar ve sihre karşı kendini korur.

  5. Örnek YALAN: Bir çirişe 7 ilmik atılır. Birinci ilmiğe ve yedinci ilmiğe Sure-i Kevser okunur. Her düğümde şöyle
  denir: “Yarabbi filanın şehvetini, cinsel organını, aklını fikrini 360 beden azası ile 72 endamı ile bağladım ve
  düğümledim.” Bu çiriş rüzgara karşı asılır.

  6. Örnek YALAN: İçinde 17 Mim harfi bulunan Ayetel Kürsi’yi yine bir çiriş alıp bakire bir kıza 17 kez
  düğümlenecek şekilde ilmik attırılır. Her ilmiğe 10 adet Ayetel Kürsi okunur… Kimin için niyetleniyor, ne için
  isteniyorsa; “Ya Rabbi falanın şehvetini, dilini ya da yolunu bağlıyorum. Ayetel Kürsi’deki İsmi Azamın ve esma-i
  İlahiyenin yüzü hürmetine düğümledim” diyerek, bakire kıza bir düğüm attırılıp, işaretle hiç konuşmadan 17 ilmik
  böylece düğümlenir ve 170 adet Ayetel Kürsi okunmuş olur. Bu okunmuş çiriş karanlık bir yerde ağır bir taş altına
  konarak muhafaza edilir.

  7. Örnek YALAN: Erkekliği bağlı bir şahsın çözülmesi için; temiz bir kağıda Ayetel Kürsi, diğer bir kağıda da Sure-i
  Haşr’ın son dört ayeti ile Amener Resuli ayeti kelime olarak ayrı harf harf yazılır. Ayetel Kürsi sağ kola, diğer yazılı
  Amener Resuli ve Haşır Suresi sol kola bağlanır. Sonra hiç kullanılmamış bir baltanın deliğinden bağlı erkeklik uzvunu
  geçirip küçük tuvaletini yapar.


  KURAN - I KERİM  ÜFÜRÜK KİTABI DEĞİLDİR

  Kuran’ın bu istismar edilişini Edip Yüksel “İlginç Sorular” kitabında benzer örneklerle anlatır ve devamında Kuran’ın
  şu sıfatlarına dikkat çeker:

  Kuran-ı Kerim "

  Bizleri doğruya ulaştıran bir rehber (Huda)

  Yolumuzu aydınlatıcı bir ışık (Nur)

  Doğruyu yanlıştan ayıran bir ölçü (Furkan)

  İhtilaf içinde bocalayanlara bir delil (İlim)

  Tüm beşeriyet için bir mucize (Ayet)

  Kalplerinde manevi hastalık bulunanlara bir ilaç (Şifa)

  Sıkıntıdaki müminlere bir müjde (Büşra)

  Tüm insanlara bir öğüt ve hatırlatma (Zikr)

  Her şeyi detaylı olarak açıklayan bir yasa (Mufassal)

  Düşünenlere bir bilgelik kaynağı (Hikmet)

  Her şeyi açıklayan bir kitap (Tıbyan)

  Haklıyı belirleyen bir kanıt (Beyyine)

  Müminler için bir bağış (Rahmet)

  Geride kalmayıp ilerlemek isteyenler için bir uyarı (Zikra)

  Akleden müminler için apaçık bir kitap (Kitabul Mümin)

  Adalet arayan toplumlar için evrensel bir yasa (Hüküm)

  Peygamber’in risaletini devam ettiren ölümsüz bir elçi (Resul)

  Birbirine düşmüş insanları birleştirici bir ip (Hablullah)

  Müslümanlar için kıyamete dek yaşayan bir önder (İmam)

  Dirileri uyarsın diye gönderilen bir kitaptır.(Kuranun Mübin)


  İşte böyle niteliklere sahip olan Kuran’ın tüm bu niteliklerini gizlemek ve onu amacı dışında kullanmak için insanlardan
  ve cinlerden olan şeytanlar elele vermişler ve ne yazık ki bu şeytani tuzaklarına insanların çoğunu düşürmüşlerdir.

  İnsanları ortak koşuculuğun ve zulmün karanlığından Allah’a imana ve adaletin aydınlığına çıkaracak bir rehber olan
  Allah’ın Kitabı’nı, yüzyıllardır sahtekarlar ve cahiller bir aspirin veya bir merhem gibi değerlendirmiş ve mikroplu
  üfürükleriyle istismar etmişlerdir.

  Allah’ın yüce kelamını Basur, İshal, Kabızlık gibi hastalıkları iyileştirmede büyüvari yöntemlerle kullanarak Kuran-ı
  Kerim'e ihanet eden ve uydurdukları yalanları Allah adına halka yutturan Üfürükçüler ve Muskacılar, toplumumuza
  çok büyük zararlar vermişlerdir.

  De ki: Sabahın Rabbine sığınırım.
  Yarattıklarının kötülüğünden
  Çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden
  Düğümlere üfürenlerin kötülüğünden
  Ve kıskandığı zaman kıskananın kötülüğünden.
  113-Felak Suresi 1-5. Ayet

  Allah düğümlere üfürenlerin kötülüğünden, bu tip büyüvari hareketlerin kötülüğünden kendisine sığınmamızı Kuran’da
  söylerken; Kuran’ı üfürme, düğümlere üfleme gibi yollarda kullanmak ne büyük bir çelişkidir!
  Sürelerin Arapça harfler kullanılarak yazıldığı Muskalara, Tılsımlara, Efsunlara; Kudsi, Mübarek, dini bir hava
  verilmiş ve din namına özellikle halkın cahil kesimleri yüzyıllardır kandırılmıştır.

  Kuran’ın musikisi yerine manası, üfürülmesi yerine okunması, ölülere hitabı yerine canlılara hitabı asıl olmadıkça; bu
  kaos, bu rezalet ne yazık ki devam edecektir.

  EVLİYA ALDATMACASI

  Bu kitap onunla uyarman için ve inananlara hatırlatıcı olarak indirildi. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir
  sıkıntı olmasın.
  Rabbinizden size indirilene uyun. O’ndan başka evliyaya (dostlara) uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz?
  7-Araf Suresi 2-3. Ayetler

  Allah Kuran’a uymamızı ister. O’ndan başka evliyaya uymamamızı söyler. Oysa günümüzde hurafelerle dolu birçok
  kitabın yazarı, Kuran’da kullanılan “evliya” kelimesiyle isimlendirilip kitapları Tasavvuf kitabı diye, İlmihal kitabı
  diye, Hadis, Tefsir, Mezhep kitabı diye satılmaktadır.

  Kuran’ın, insanların uyduğu yanlış adres olarak “evliya”yı göstermesi ve günümüzde Kuran yerine bazı insanlara
  uyanların, bu insanları Kuran’da geçen aynı kelimeyle isimlendirmeleri ilginçtir. (“Evliya” Arapça’daki “veli”
  kelimesinin çoğulu olup “dostlar” demektir.) Mezhepçi ve tarikatçı zihniyetteki birçok kişi, kendi mezhep ve tarikat
  büyüklerinin “evliyalık” delillerini göstererek onların eserlerinin ve sözlerinin de dinin kaynağı olduğunu ispatlamaya
  gayret eder. (Kuran’ın bu tarz kullanımına karşın mezhepçi literatürde “evliya” kelimesi insanüstü, adeta süpermen
  kişi manasında kullanılır.)

  Para için önüne geleni basan yayınevleri, aklından her geçeni yazan yazarlar, bunları rekortmen yapan cahil alıcılar,
  Kuran’ı rehber yerine üfürük uygulamalarında araç yapanlar oldukça; halimiz bakalım ne olacak!

  Hele bir de bu üfürükçüleri din adamı, hoca sananlar yok mu! Bu üfürükçülere gidip muskasına, bazen de göbeğine
  efsunlu dualardan yazdırıp medet umanlar…

  Bunlara paraları verip şifa isteyenler, fakat Allah yolunda zekata geldi mi üfürüğe harcadığının yarısını
  harcamayanlar… Bu tip insanlara gitmeye üşenmeyip, namaz söz konusu olduğunda üşenenler…

  Kuran’ı 40 bohça içinde duvarda tutan, fakat eline alıp manasını anlamak ve hayatın rehberi yapmak için
  okumayanlar…

  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Sedat Kadiroğulları
Yaratan Yüce Allah Yerine Mezardaki Ölülerden Medet Umanlar