Allah adına konuştuğunu iddia ederken, aslında Allah’ın yerine konuşmuş olan şeytan-i mezhepçi Hadis din uzmanları,
  Allah’ın rahmeti olan dini, birçok hususta Allah’ın cezası gibi göstermişlerdir. Allah’ın insanın yaratılışına uygun
  olduğunu söylediği dini; hem insanla, hem mantıkla, hem bilimle, hem insafla çelişir bir şekilde tarif etmişlerdir. Bu
  kişilere göre Allah’ın rahmetini anlatmak dini yozlaştırmaktır.
  Kuran’daki 114 adet Besmele ile ve daha yüzlerce ayet ile Allah’ın merhameti anlatılır. Kuran’ın en temel
  mesajlarının başında, Allah’ın rahmetinin anlaşılması gelir. Şeytan-i Mezhepçi Hadis din uzmanları ise yaklaşım,
  Allah’ın bize rahmetinin neticesi olan kolaylıkları anlatmamızı “dinde yozlaştırma” diye takdim eder. Allah’a iftira
  olarak kendi uydurdukları zorlukları ise “takva, dine titizlik” olarak satmaya kalkar. Bu kafa, dinin kolay olmasıyla
  alay ederken, aslında Kuran’ın ayetlerinde geçen bir ifade ile alay ettiğinin farkına varmaz. Kuran’ı sadece musikisi ve
  sevap umarak bilmediği anlamadığı dilde ve şekilde dinlemeye alışanlar o kadar çoktur ki; ayetlerde geçen bu açık
  manalar onlara hep kapalı kalmıştır.

  Kullarım sana benden sorarlarsa ben Karîb'im, gerçekten çok yakınım. Dua edenin çağrısına, bana çağırıp
  yakardığı anda cevap veririm. Hadi onlar da bana karşılık versinler, bana inansınlar ki doğru ve iyiyi
  bulabilsinler. …
  Bakara Suresi 186.Ayet

  İnsan zayıf olarak yaratılmış olduğundan Allah size hafiflik getirmek istiyor.
  4-Nisa Suresi 28.Ayet

  Şeytan-i Mezhepçi Hadis din uzmanı tüccarlar  “Kuran öyle yüce, öyle mübarek bir kitaptır ki; bizim gibi aciz insanlar,
  Kuran’ı ne kadar uğraşsa anlayamazlar” şeklinde izahlarla, ilk bakışta Kuran’ı övüyormuş gibi görünseler de, aslında
  insanları Kuran’dan uzaklaştırmaktadırlar.

  Kuran’ı insanlar anlayamayacaksa, Kuran niye tüm insanlara vahyedildi?

  Niye Kuran insanlara hitaplarla dolu?

  Niye Kuran üç-beş insana değil de herkese hitap etmektedir?

  Kuran’ı anlaşılmaz kılmak isteyenlerin, “Kuran’ı anlamak zordur, hatta imkansızdır” diyenlerin, hesabı tabi ki
  başkadır. Saf temiz insanların gözlerini hadis dini masalları ile boyamak ve bu sayede tüccar gibi para kazanmak.

  Sözde Peygamberin, tüm akrabalarının hatta eşlerinin sözlerini din diye İslamdandır diye arap adetlerini pazarlıyan
  tüccarları bilmiyorlarmı Peygamber de Kuran'a uyardı. Ve yine bilmiyorlarmı Peygamber de, peygamberlik verilmeden
  önce günahkardı. O peygambere okumayı yazmayı ALLAH'a ve emirlerine itaat etmeyi Cebrail Melek öğretmedimi.
  İslam Peygamberin insani dini değildir. İslam Yüce ALLAH'ın kutsal dinidir.

  Kuran'ı halkın gözünde okunamaz ve anlaşılamaz olunca kitleler, Şeytan-i Mezhepçilerin Hadis din imamlarına,
  Şeyhlerine, İmamlarına, Efendilerine teslim olacaktır. Çünkü bu şeytanlara göre Kuran anlaşılmaz hatta yetersiz ve
  zordur ama yanlız Efendileri, Şeyhleri anlayabilir; bu din tüccarlarını rehber edinilerek doğru yol bulunabilir.
  Oysa asıl onlar Peygamberi İlah hatta ALLAH olarak lanse eder. Peygamberin söylediği veya söylemediği sözleri bir
  tüccar edası ile üretip pazarlar. Bazı tüccarları ise efendilerini Peygamber hatta ALLAH olduğunu iddia eder.

  Tabiki İslamın kutsal Kitabı Kuran anlaşılmaz ve zor kabul edilince, ilkel Emevi uydurmaları ve Abbasi eklemelerinin
  dinin bir bölümü olup olmadığı da sorgulanmayacaktır. Çünkü tüm bu ilkel eklemeler ancak Kuran’ın hakemliği ile
  çöpteki layık oldukları yerleri bulabilir.
  Kuran’ın yetersiz eksik ve anlaşılmaz vede çok zor olduğunun ilanıyla, Kutsal Kuran’ın hakemliği elinden alınıp
  Şeytan-i Mezheplere verilince, mezheplerin bizzat kendisi olan Emevi-Abbasi patentli çelişkiler ve zorluklar, halk
  üzerindeki hegemonyalarını devam ettirecektir. Kuran’ın anlaşılması için bir çok ayet vardır. Sırf aşağıdaki ayet, aynı
  surede dört kez tekrarlanmaktadır:

  Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?
  Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?
  Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?
  Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?
  54-Kamer Suresi 17, 22, 32, 40


  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Allah Yerine Konuşanlar
Sedat Kadiroğulları