HÜKÜM YALNIZ ALLAH’INDIR !

  Hüküm yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din
  işte budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar.
  12- Yusuf Suresi 40

  Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz.
  Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur.
  Kehf Suresi 26,27.Ayetler

  Hüküm Allah’tan başkasına bırakılırsa, dosdoğru dinden sapılmış olunur.

  Mezhep içtihatlarıyla veya hadislere dayandırılarak verilen hükümler Allah’ın hükmü değildir.

  Mezhepleri dine eşitlemek, Allah’ın hüküm koyucu yetkisini başkasına vermek demektir. Oysa Kuran
  ayetlerinden açık bir şekilde görüldüğü gibi Allah’ın hüküm konusunda hiçbir ortağı yoktur.

  Kişilerin şahsi hükümleri din asla islam Yüce ALLAH'ın emri olamaz

  Allah’a çağıran, yararlı işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen
  kim vardır?
  41-Fussilet Suresi 33

  Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek
  hiçbir kuvvet yoktur.!!
  6-Enam Suresi 115

  Allah’ın dini, Kuran’ın indirilmesinin bitişiyle Peygamberimiz hayattayken tamamlanmıştır. Kuran
  yazdırılmış,ezberlenmiş ve başı sonu belli bir kaynak olarak rehberimiz olmuştur.
  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Hüküm Yanlız Allah'ındır
Sedat Kadiroğulları