HÜKÜM YALNIZ ALLAH’INDIR !

Hüküm yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din
işte budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar.
12- Yusuf Suresi 40

Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz.
Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur.
Kehf Suresi 26,27.Ayetler

Hüküm Allah’tan başkasına bırakılırsa, dosdoğru dinden sapılmış olunur.

Mezhep içtihatlarıyla veya hadislere dayandırılarak verilen hükümler Allah’ın hükmü değildir.

Mezhepleri dine eşitlemek, Allah’ın hüküm koyucu yetkisini başkasına vermek demektir. Oysa Kuran
ayetlerinden açık bir şekilde görüldüğü gibi Allah’ın hüküm konusunda hiçbir ortağı yoktur.

Kişilerin şahsi hükümleri din asla islam Yüce ALLAH'ın emri olamaz

Allah’a çağıran, yararlı işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen
kim vardır?
41-Fussilet Suresi 33

Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek
hiçbir kuvvet yoktur.!!
6-Enam Suresi 115

Allah’ın dini, Kuran’ın indirilmesinin bitişiyle Peygamberimiz hayattayken tamamlanmıştır. Kuran
yazdırılmış,ezberlenmiş ve başı sonu belli bir kaynak olarak rehberimiz olmuştur.
Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


Yazarın eski yazıları
Hüküm Yanlız Allah'ındır
Sedat Kadiroğulları