MEZHEBLERDEN KURAN İLMİ İLE KURTULURUZ

  Kuran-ı Kerim'de dinimize İSLAM adı verilip, hiziplere ayrılmamamız emri verilirken, kendinize
  Hanefi, Maliki gibi isimler vermeyi, bu mezheplerin ayrı helal, haram ve farzlarını kabullenmeyi ve her biri
  birbirinden farklı uygulamalara sahip olan apayrı mezheplerin her birinin de İslam’a eşit olduğunu, birbirlerine
  ve en önemlisi İSLAMIN kutsal kitabı Yüce ALLAH'ın emirlerine Kuran-ı Kerim'ede  aykırı olmalarına
  rağmen,siz hepsinin de doğru olduğunu hangi akıl ve mantıkla açıklayabiliyorsunuz ?

  Örneğin ! İslam dışı "Hanefi mezhebinde namaz kılmaya başlamayan dövülür, Hanbeli, Şafi ve Maliki
  mezheplerinde ise aynı şahıs namaz kılmaya başlamazsa öldürülür.

  İslam dışı Mezheplere sırf onlar açısından bile baksak Hanbeli, Şafi ve Maliki olanların Hanefi’ye göre en
  büyük günah olan adam öldürme fiilini işleyip günaha girdiklerini, Hanefi olanların ise sırf dövdükleri,
  öldürmedikleri için diğer mezheplere göre Allah’ın bir hükmünü inkar edip zalim olduklarını söylememiz
  gerekmezmi?

  Oysa ayrılıkta güzellik gören Mezhepsel hadis dini zihniyete göre Allah, ahirette Müslümanlar’ı mezheplerine
  göre ayıracak, Hanefi ise sen Hanefiydin dövdün doğru yaptın, Şafi ise sen Şafiydin öldürmeliydin, öldürüp
  doğru yaptınmı ( Tövbe ) diyecektir!

  Namaz kılmayanı eğer Hanefi biri öldürürse katil olup cehennemlik bir olay yapacaktır. Oysa namaz kılmayanı
  öldüren Şafi , Allah’ın hükmünü yerine getirdiği için cennetlik bir fiil yapmışmı olacaktır. ( Tövbe )

  Yani aynı fiili yapan iki kişiden biri cehennemlik, diğeri ise mübarek kişi olacaktır.
  Böyle karışık bir din emri olur mu?

  Böyle Mezhepsel Hadis dinlerine uyanların kelle sayısı isterse 1.5 milyar değil 7 milyarı bulsun, DOĞRULUKLARI  
  Yüce ALLAH ve Kuran-ı Kerim Müslümanı kulları yanında olduklarına inanmak mümkün müdür?

  Aklı kullanmak yerine atalarını taklit eden ( Ataist ) taklitçiliği esas alan, Mezhepsel Hadis Din erbabları "
  Kuran-ı Kerim'i  insanların hepsi anlayamaz, birkaç insan bunları anlayıp, insanlara aktarıyor diyenlerin, inanclı
  insanları getirdiği son nokta " Müslümanlar birbiri ile savaş içinde olması,  Kardeş ve Masum insan kanı
  dökmesi, kutsal islam adına örnek alınan değil, mezheplerce nefret edilen din haline getirilmesi.

  Müslüman olduklarını söyleyen ama çeşitli Mezhepsel Hadis dinleri ile Ataist hatta Putperest olan islam veya
  başka ülkelerinde yaşayan insanların haline bir bakın. İslam inancı, vede müslüman olduklarını iddia eden,
  devşirme mezhepsel hadis din inancındalar.

  Bu mezhepsel Hadis dinlerine inanan ve benim efendim doğrudur deyip, kendi kardeşlerini öldüren veya
  öldürecek insan bulamadığı zaman, kendini patlatan kendi ile masum insanları Yüce ALLAH emirlerini
  düşünmeden öldüren ve buna sevinen ALLAHU AKBAR naraları atan insan, kutsal İslam inancında olamaz.

  Bunlar Kuran-ı Kerim okusalar Yüce ALLAH'ın " ÖLDÜRME " emrini bilir savaş yerine barıştan yana tavır
  alırlar.

  Yüce ALLAH inancı " Sakalla, Sarıkla, Başı kapamakla, Uzun giyinmekle, Putperest geneleği olan Tesbih
  çekmekle, peygamber sakalını veya ayak izini öpmekle olmaz. Olsa olsa, Ataist ikinci aşamada ise putperest
  olunur.

  Yüce Allah son İslam dinini ancak bu dört kişi anlasın diye indirseydi, o zaman niye ! Kuran-ı Kerim' de
  bulunan  birçok ayette  “Ey insanlar”  diye, direk tüm kullarına hitap ediyorda , KESİNLİKLE “
  Ey Şafi,
  Ey Hanbeli,
  Ey dört imam, siz bunları anlayın, benim dediklerimi anlamayan  diğerlerine de siz anlatın”denmiyor? Hiç
  düşündünüzmü. Yoksa Yüce ALLAH ( Tövbe Haşa ) böyle yazdırmayı unuttumu ? Yada sonradan bu
  Devşirme Mezhepsel Hadis din erbablarına tek tek'mi bildirdi ( Tövbe Haşa ) bunları peygamber ilan etti de
  bizmi bilmiyor günaha giriyoruz?

  Kuran’ın dinde zorlama olmadığını söyleyen ayetlerine ve namaz kılmayanlara dünyevi hiçbir ceza hiçbir yerde
  geçmemesine rağmen; namaz kılmayanın öldürüleceğini veya dövüleceğini söyleyen bir mezhebin dördü birden
  işe yaramaz ve yanlış olacağına, nasıl dördü birden doğru ve hak oluyor? Peki bu mezheplerin dördü birden,
  dördü de farklıyken nasıl gerçek İslam inancında oluyorlar? Sizce bunlar, para ve menfaat uğruna komiklikler
  yapan adamlar değillermi?

  ( Yüce ALLAH bunlara islamın kutsalı Kuran-ı Kerim'e dönmeyi nasip etsin inşallah. Yoksa işleri dünyada iyide
  ahiret hayatında halleri nasıl olur Yüce ALLAH bilir ve karar verir. )

  Bazıları: “Mezheplerdeki farklılıklar ufak tefektir, biri namazda elini bağlar, biri salar.
  Şehirlerde olana Hanefi,
  Köylü olana Şafi demek uygundur.
  Dolayısıyla tüm bu ihtilaflar rahmettir...” gibi saçma  izahlarla farkları ufak tefek göstererek, mezheplerini kutsal
  ve Kuran-ı Kerim gibi kutsal sorgulanamaz  hale getirir

  Oysa bir mezhebin insanları öldürülmesini emrettiğini, diğeri sadece dövüyor.
  Bir mezhebe göre helal, diğerine göre haram oluyor.
  Bir mezhebin farz bildiğini, diğer mezheb farz olarak bilmiyor.

  Bugün sayıları kesin olarak belli olmayan islam dışı mezhepler " Helalleri ve Haramları, Yüce ALLAH'ın izni
  olmadan Kuran-ı Kerim dışında, kendilerine göre ayrı ayrı birer Devşirme Çakma özel kul dinlerine
  dönüşmüşlerdir.Din diye uydurdukları sadece atalarından duydukları masallardan başkası değildir. Günümüz
  teknolaji'sini haram sayan ama bu teknolajiyi kullanan, modern bilimlerden, tekniklerden vede en önemlisi Yüce
  ALLAH'ın kutsal dini olan İslam dan çok uzak, kandırabilme, yutturabilme de kazanc endişesini yüzlerine bir mühür
  gibi vuran Yüce ALLAH  bunları, bölünmüş parcalanmış, biri, bir diğeri ile savaş halinde Yüce ALLAH emri olan
  barıştan uzak perişan halde savaş içinde, yaşamlarını ahireti akıllarına getirmeden sürdürmekteler.

  Ayrılığın iyilik, rahmet olduğu Kuran’a aykırı bir mantıktır ve uydurma bir hadisten gelmektedir.  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Sedat Kadiroğulları
Mezheplerden Kuran İlmi İle Kurtuluruz