AYRILIK RAHMET DEĞİLDİR

  Peygamber’in olduğu iddia edilen davranış ve sözler gibi, sahabelerin de davranış ve sözlerinin, aynı Kuran gibi
  dinin kaynağı kabul edilmesine, bunun üstüne binlerce uydurmanın sürekli uydurularak eklenmesi, sonraki
  safhada mezhep imamlarının şahsi görüşlerinin ve evvelden saydığım tüm kaynaklardaki çelişkilerde,
  farklılıklarda kendi tercihlerini seçmeleri ve sonuçta bu son seçimlerin neticesinde oluşan yapının din ilan
  edilmesi, bugünkü Mezheplerin Hadis Devşirme dinlerinin sadece hikayesidir.

  Yeni gelişen olaylarda ise bu mezheplerin bağlıları olan sonraki devir imamlarının verdiği fetvalar, yaptıkları
  içtihadlar da sonradan kendi mezhepsel Hadis dini inançlarına eklenmiştir.

  Kolonya çıkınca necis olup kullanılamayacağı,
  Kolonya üstümüze dökülürse namaz kılınamayacağı;
  Televizyonun seyredilmesi ile ilgili farklı fetvalar;
  Sigaraya hem helal, hem haram, hem mekruh diyen ayrı mezhepsel anlamsız yasak emirler.

  Tüm bu hazin manzarayı daha hazinleştiren izahlardan biri de ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını ve bu
  fırkalardan ancak birinin cennetlik, diğerlerinin cehennemlik olacağını söyleyen hadistir.
  Bu hadisi nakleden de tüm bu olumsuz manzaranın baş aktörlerinden, yaptıklarına daha evvel de değindiğimiz
  Muaviye’dir.  Bu hadise dayanıp her mezhep kendini cennetlik, diğerlerini cehennemlik ilan etmiştir.

  Sunnilerin Şiileri sapık, Şiilerin de Sunnileri sapık ve cehennemlik yetmiş iki mezhepten biri ilan etmelerinde, her
  iki tarafın da delil gösterdiği hadislerden biri bu hadis olmuştur.

  Ehli Sünnet olanlar bir mezhep imamına uyar ve adeta Kuran’daki bir hüküm gibi onun koyduğu helali, haramı
  uygular. Aynı şekilde bir Şii kendi imamına uyar ve adeta Kuran’ın koyduğu hükümmüş gibi onun koyduğu
  farzı, haramı kabul eder. İki tarafsa birbirini sapık ilan eder.

  Peki nedir sizin farkınız?
  İki taraf da Kuran-ı Kerim'i  yetersiz buluyor, Devşirme Mezhepsel Hadis Dini imamlarına, yani bir insana,
  Yüce ALLAH'ın yarattığı bir kula uyuyor ve onun izahını Yüce Allah’ın vahyiymiş gibi kabul ediyorsunuz?

  Her iki devşirme Mezhepsel Hadis dini sözde imamlarının kendi tarafı temel zihniyeti aynı taklitçilik, ama biri %
  100 doğru, öbürü sapık oluyor.  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Sedat Kadiroğulları
Ayrılık Rahmet Değildir