MEZHEPLERDEN KURAN’IN İSLAMI İLE KURTULURUZ

Bu Devşirme Hadis Dinleri İslamdan uzaktan ve yakından alakası olmayan, Mezhepsel Hadis din imamlarının
zulümleri yüzündendir ki gerçek Kutsal İslam'ın bilginleri, samimi din görevlileri Allah’ın saf ve berrak Kuran dinini
yüzyılımızın insanına olduğu gibi anlatmaya kalktıklarında sadece zorluklarla değil engeller, iftiralar ve
suçlamalarla karşılaşabilmektedirler.

Çare Kuran-ı Kerim'e gidişimizi engelleyen bütün Mezhepsel " Ataistleri ve Putları,"  Mezheplerine bakmadan
devirmek ve hükmü yalnız ve yalnız Allah’a ve kutsal Kuran-ı Kerim' bırakmaktır.

Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah'ındır!  O'ndan başkasını veliler
edinerek, "biz onlara, bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz." diyenlere
gelince, hiç kuşkusuz Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir
gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.
39.Zümer Suresi. 3.Ayet

Ve bu tekelden rahatsız olup Allah’ın hüküm yetkisine şu veya bu şekilde karışanlar, Allah’a karşı gelmiş
olurlar.”

Allah’ın dini İSLAM bizzat Allah tarafından biz Kullarına, İslam diye adlandırılan ve apaçık, kuşkusuz, detaylı
bir kitapla insanlığa öğretilen dindir.

Bu dinin kaynağı Kuran-ı Kerim tebliğcisi, öğretmeni Hz. Muhammed’dir.

Devşirme Mezhepsel Hadis dinlerine gelince, onun kaynağı tek olmadığı gibi kitabı ve tebliğcisi de tek değildir.

Devşirme Mezhepsel Hadis dinlerine gelince, Onlar  Kuran-ı Kerim'deki İslam öğretilerine karşı ayrı, ayrı maddi
kazanc ve dünyalık için kurulmuş şirketsel  dinlerdir. Kitabları binlerce, önderleri ise yine binlercedir.

Bunun içindir ki devşirme dinde, kazanç ve dünyalık yapma adına " birlik ve ahenk yerine tefrika ve kaos vardır.
Devşirme Mezhepsel Hadis dinlerinde tam bir otorite boşluğu vardır.
Ona göre,
Buna göre, Şuna göre,
Falancanın kavlince,
Filancanın rivayeti mucibince,
Üstadın beyanına göre,
Hazretlerinizin fermanı gereğince v.s. Devşirme Mezhepsel Hadis dinleri büyük bir yamalı bohça halindedir.
Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


Yazarın eski yazıları
Sedat Kadiroğulları
Mezheplerden Kuran Aşkı İle Kurtuluruz