YALNIZ VE YALNIZ KURAN-I KERİM...!

Kuran dışında helal ve haram kaynağı yoktur.

Hadis uydurucular her sözün başına “Hz Muhammed s.a Peygamberimiz emretti ki”, veya “Peygamber
buyurdu ki”şeklindeki doğal, kültürel uygulamayı emre çeviren uydurma, doğru sözü dahi Peygamber’e iftira
atarak, halk nasılsa Hadisle Ayeti anlamaz diye arapca okur ve ardından türkceye kendince cevirisini yapar.    
Ya da Peygamberin, Allah’ın serbest bıraktığı bir konudaki tavrı dinselleştirilip, serbest alanın dinsel alana
döndürülmesi suretiyle, Kuran dışı hükümler üretir.

Örneğin: Yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim de kıyafet hakkın'da detay vermemesi; isteyenin takım elbise, isteyenin
kimono, isteyenin cübbe veya isteyenin bambaşka bir yöresel, ki Peygamberler,yaşadıkları yörelerinin
kıyafetleri olan entariyi, cübbeyi veya başkada giysileri tercih etmişlerdie.
Bu kıyafetleri, o zamanların Putperestler'de, Ataistleride Yüce ALLAH tanımazlarıda hatta Peygamberler’in en
büyük düşmanları da bu giysileri gelenekler gereği giymekteydi.
Yani Peygamberimiz’in bu konudaki tavrı bir dinsel uygulama, bir sevap değil,  Yüce Allah’ın serbest bıraktığı
konudaki bir tercihti.

Hadislerin hepsi zandır uydurmadır vede İslam dini dışındadır!

Kuran-ı Kerim'e göre ise din, zanna bina edilemez. Kuran-ı Kerim ile çelişen, Kuran-ı Kerim'e ilaveler yapan
yorum ve hadislerin yanlışlığı ve yalanlığı vede Yüce ALLAH sözü ve emri olmadığı kesindir.

İslam eşittir % 100 Kuran-ı Kerim

Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiç bir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi
ümmetlerdir. Biz bu Kitap'ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda
Rableri önünde haşredilirler.
6-Enam Suresi 38.Ayet

Hakkı bâtılla/saçmalık ve tutarsızlıkla kirletmeyin. Bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz.
2-Bakara suresi 42.Ayet

Onların çoğu sanıdan başka bir şeyin ardınca gitmiyor. Doğrusu da şu ki sanı, haktan hiçbir şey ifade
etmez. Allah, onların yaptıklarını iyice bilmektedir.
Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden
öncekinin tasdiki ve Kitap'ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin
Rabbi'ndendir o.
10-Yunus suresi 36.ve 37.Ayetler
Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


Yazarın eski yazıları
Yanlız ve Yanlız Kuran-ı Kerim
Sedat Kadiroğulları