TARTIŞILMAZ KİŞİLERDEN İSLAM'I  KURTARALIM

  İslam Dini Kuran-ı Kerim adına uydurulan şeyleri ortaya çıkarıp dini sadece Kuran’ın denetimine teslim
  ederken, tartışılmaz olduğu sanılan kişilerin hegemonyasından dini kurtarmak gerekir.
  Bu sağlanmadan Sunni ile Şii, Alevi ile Hanefi, Şafi ile Caferi kucaklaşamaz. Daha doğrusu herkes tartışılmaz
  gördüğü insanlardan dinini kurtarıp, tek tartışılmaz olarak Kuran-ı Kerim'i ilan edecektir ki; herkes Sunilik,
  Alevilik, Şiilik, Hanefilik etiketlerinden kurtulup, etikete ihtiyaç duymayan Müslüman olabilsin.

  Gün olur, yüzleri ateşin içinde evrilip çevrilir de şöyle derler: "Vay başımıza! Keşke Allah'a itaat
  etseydik, keşke resule itaat etseydik."
  Ve derler ki: "Rabbimiz biz, efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar."
  Ahzab Suresi 66 ve 67. Ayetler
  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Tartışılmaz Olduklarını Sanan Efendilerden İslamı Kurtaralım
Sedat Kadiroğulları