KURAN’A DÖNÜŞ

Etrafımızda İslam adına sergilenen tüm ilkellikler, çirkinlikler ve çelişkiler; kitlelere acilen, gerçek dinin
anlatılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu tip manzaralardan rahatsız olan ünlü düşünür
Muhammed İkbal 1920’lerde şöyle diyordu: “Eğer biz İslam’ın bir üstün değerler sistemi olduğunu Müslüman
olmayanlara anlatmak istiyorsak, onlara her şeyden önce bizim İslam’ı temsil etmediğimizi söylemek
borcundayız.
” İkbal’den daha önceki yıllarda yaşayan diğer bir ünlü düşünür Muhammed Abduh aynı gerçeği,
kendi kelimeleriyle şöyle anlatıyordu: “İslam denince akla problemler, çıkmazlar, çelişmeler ve anlamsız kardeş
savaşları geliyorsa, bunun sebebi İslam'ın kutsal kitabı Kuran-ı Kerimde değil , bunun sebebinin Devşirme
Mezhepsel Hadis dinlerine inanan ve kendilerine Müslümanım diyen aklı zayıf insanlardır.Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


Yazarın eski yazıları
Kuran'a Dönüş
Sedat Kadiroğulları