Hey Kutsal Kitab’ın bağlıları! Kitabın gizlediğiniz birçok bölümünü size açıklayan ve birçoğunu açıklamadan geçiveren
  elçimiz size geldi! Gerçekten size Allah’tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi. İncil (5:15)

  Kuran-ı Kerim, Hıristiyanların İncil’de açıklanan birçok bilgiyi örtbas ettiğini söylemektedir. Bu bilgilerden bir kısmı,
  Peygamberimiz’in ileride geleceğine işaret eden İncil açıklamalarıdır.

  Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının inandığı 3 büyük din, uygulamaya yönelik bazı farklar dışında aynı mesajı
  vermektedir.
  Herşeyden önce Allah’ın birliği,
  Allah’tan başkasına tapmamak,
  Allah’ın kudretinin, ilminin sonsuzluğu gibi en önemli noktalar 3 dinde de ortaktır.

  Ahiretin varlığı gibi çok önemli bir inanç da 3 dinde ortaktır.
  Bunun dışında insan canının korunması, mülkiyet hakkının korunması, fakirlerle paylaşım tipi genel ahlâki ilkelerden
  Allah’ı çok anmak, şükretmek, belli vakitlerde ibadet etmek gibi hususlar da hep aynıdır.

  Her dinin yobazlığı kendi dinini tahrif etmiş, orjinalliğini bozmuştur.
  Kuran özellikle din adamı kılığında ortaya çıkan ve dinin orjinalliğini bozan bu tipleri haber vermektedir.

  Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa
  kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan
  başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O.
  9.Tövbe Süresi 31.Ayet

  Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla
  tıkabasa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda
  harcamayanlara korkunç bir azap muştula.
  9.Tövbe Süresi 34.Ayet

  Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Bunların içlerinden bir fırka vardır ki, Allah'ın
  kelamını dinliyorlar, sonra onu, akletmelerinin ardından, bilip durdukları halde tahrif ediyorlardı.
  2.Bakara Süresi 75.Ayet

  Bu önemli konu, bu kitabın hacmini aşacak, ayrı bir kitapta ele alınacak bir konudur. Kısaca şunu söyleyelim ki bu
  yobazlıkların ortak taktikleri; Kutsal Kitap’taki anlamları bozmak, Peygamberleri veya din adamlarını ilahlaştırmak,
  Kutsal Kitap dışında uydurma dini kaynakları kutsallaştırmaktır.


  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Hey Kutsal Kuran'a Bağlılar
Sedat Kadiroğulları