Hey Kutsal Kitab’ın bağlıları! Kitabın gizlediğiniz birçok bölümünü size açıklayan ve birçoğunu açıklamadan geçiveren
elçimiz size geldi! Gerçekten size Allah’tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi. İncil (5:15)

Kuran-ı Kerim, Hıristiyanların İncil’de açıklanan birçok bilgiyi örtbas ettiğini söylemektedir. Bu bilgilerden bir kısmı,
Peygamberimiz’in ileride geleceğine işaret eden İncil açıklamalarıdır.

Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının inandığı 3 büyük din, uygulamaya yönelik bazı farklar dışında aynı mesajı
vermektedir.
Herşeyden önce Allah’ın birliği,
Allah’tan başkasına tapmamak,
Allah’ın kudretinin, ilminin sonsuzluğu gibi en önemli noktalar 3 dinde de ortaktır.

Ahiretin varlığı gibi çok önemli bir inanç da 3 dinde ortaktır.
Bunun dışında insan canının korunması, mülkiyet hakkının korunması, fakirlerle paylaşım tipi genel ahlâki ilkelerden
Allah’ı çok anmak, şükretmek, belli vakitlerde ibadet etmek gibi hususlar da hep aynıdır.

Her dinin yobazlığı kendi dinini tahrif etmiş, orjinalliğini bozmuştur.
Kuran özellikle din adamı kılığında ortaya çıkan ve dinin orjinalliğini bozan bu tipleri haber vermektedir.

Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa
kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan
başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O.
9.Tövbe Süresi 31.Ayet

Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla
tıkabasa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda
harcamayanlara korkunç bir azap muştula.
9.Tövbe Süresi 34.Ayet

Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Bunların içlerinden bir fırka vardır ki, Allah'ın
kelamını dinliyorlar, sonra onu, akletmelerinin ardından, bilip durdukları halde tahrif ediyorlardı.
2.Bakara Süresi 75.Ayet

Bu önemli konu, bu kitabın hacmini aşacak, ayrı bir kitapta ele alınacak bir konudur. Kısaca şunu söyleyelim ki bu
yobazlıkların ortak taktikleri; Kutsal Kitap’taki anlamları bozmak, Peygamberleri veya din adamlarını ilahlaştırmak,
Kutsal Kitap dışında uydurma dini kaynakları kutsallaştırmaktır.


Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


Yazarın eski yazıları
Hey Kutsal Kuran'a Bağlılar
Sedat Kadiroğulları