O PEYGAMBER

  Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu, açıkça konuştu, inkâr etmedi: “Ben Mesih değilim” diye açıkça konuştu.
  Onlar da kendisine: “Öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?” diye sordular: O da “Değilim” dedi.
  “Sen O Peygamber misin?”
  Yahya: “Hayır” diye cevap verdi…
  İncil-Yuhanna-1, 20-21

  Hz. Yahya’ya 3 soru sorulmaktadır ve O, bu 3 soruya da olumsuz cevap verir:

  1- Sen Mesih misin? (İsa mısın?)
  2- Sen İlyas mısın?
  3- Sen O Peygamber misin?

  Matta İncil’ine dayanıp, Yahya Peygamberin, İlyas Peygamber olacağını söyleyenler olmuştur. Buradaki ifade “O
  zaman öğrenciler İsa’nın kendilerine Vaftizci Yahya’dan söz ettiğini anladılar.” şeklindedir.
  (Bakınız İncil-Matta-17, 13)
  Oysa Yuhanna’da geçen ifadede Yahya çok açık bir şekilde İlyas olmadığını söyler.
  Yuhanna’da 3 ayrı Peygamberden bahsedilir.
  Bunlar "
  1-İsa,
  2- İlyas,
  3- O Peygamber’dir.
  Yahya Peygamberin İsa Peygamberle aynı dönemde yaşadığı bilinmektedir.

  İncil’de, İsa Peygamber, İlyas’ın geldiğini ve insanların ona çok çileler çektirdiğini söyler
  (Bakınız İncil-Matta 17-12).
  Peki o zaman “O Peygamber” kimdir?
  İnsanlar Tevrat’ın –Tesniye 18/18-deki ifadesinde belirtilen Peygamberi beklemektedirler
  Bu da göstermektedir ki “O Peygamber” Hz. İsa’dan farklı bir şahsiyettir. Peki Tevrat-Tesniye-18/18-de belirtildiği
  gibi Allah’tan aldığı sözleri insanlara duyuran, Hz. İsa’nın çıktığı dönemde hâlâ gelmemiş olan ve Hz. İsa’dan farklı
  olan Peygamber kimdir? Hz. Muhammed dışında Allah’tan aldığı Peygamberlik görevini yerine getirip tarihte önemli
  bir yer kazanmış ve Hz. İsa’dan sonra gelmiş ikinci bir insan gösterilemez.  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
O Peygamber
Sedat Kadiroğulları