İncil’in hiçbir yerinde Hz. İsa’dan sonra Peygamber gelmeyeceği söylenmez. Buna karşın İncil’de Peygamberlik
  iddiasında olanları tanımada şu kriter verilir:
  “Verilen ürüne bak ve yalancı ile doğru söyleyeni ayırt et.”
  Oysa İsa Peygamberden sonra hiç Peygamber gelmeyecek olsaydı; İsa Peygamber “Benden sonra Peygamber
  gelmeyecektir, benden sonra kim Peygamberlik iddia ederse o yalancıdır.” diye çok kestirme bir şekilde bu soruyu
  cevaplayabilirdi.
  İsa Peygamberin yalancı ve doğru Peygamber’i ayırt etmede tavsiye ettiği yöntem, başlı başına İsa Peygamberden
  sonra Peygamber geleceğine yeterli delildir. Hz. İsa’dan sonra Peygamber gelecek olması ise Hz. Muhammed’in
  Peygamberliğine Hıristiyanlar için yeterli delil olmalıdır. Çünkü İsa Peygamberden sonra gelip de Allah’a inanan, Allah’
  a güvenen, Allah’ı seven, putları terkeden toplulukların oluşması gibi harika bir ürün sadece ve sadece
  Peygamberimizle yollanan din sayesinde elde edilmiştir.

  Tüm bu açık gerçeklere ve Tevrat’taki, İncil’deki işaretlere rağmen Tevrat’ın ve İncil’in onayladığını hahamlar,
  papazlar örtbas etmek için, saptırmak için yarışırlar. İncil’de ne adı geçen, ne kendisine işaret olan Katolik, Ortodoks
  mezhepleri, Roma’daki Papa ve başpiskopoz beyefendilerin görüşleri ne yazık ki Hıristiyan halkın büyük bir bölümü
  için Tevrat ve İncil’in görüşlerinden daha önemlidir.

  Ne Tevrat’ın, ne de İncil’in şu anda elimizde olan nüshalarında üçleme inancına dair hiçbir şey yoktur.
  Elimizdeki İncil’den bile teslis inancını çıkartmak tamamen bir zorlama ve saptırmadır. Fakat kilisenin din hakkındaki
  yorumu, İncil’in o kadar önüne geçmiştir ki kilisenin resmi açıklamaları üçlemeyi Hıristiyanlığın en önemli gerçeği
  olarak sunmaktadır. Eğer üçleme inancı bu kadar önemli olsaydı, İncil’de bu konuda yüzlerce açıklama olması
  gerekmez miydi?
  Oysa bir tane bile yoktur!
  Aynı şekilde Hıristiyanlar Tevrat’ı kabul eder.
  Neden Tevrat’ta üçlemeye işaret yok?
  Neden Kutsal Ruh (Cebrail) Eski Ahit’te üç tanenin biri olarak gösterilmiyor?
  Neden gelecekte insan suretinde Tanrı’nın bir oğlu veya Tanrı’nın yansıması gelecek diye bir izah Tevrat’ta yok? Size
  göre çok çok önemli olan bu nokta nasıl Eski Ahit’te olmaz? Siz Eski Ahit’in Tanrı’nın vahyi olduğunu savunmuyor
  musunuz?

  İncil’in şu andaki halinde geçen baba-oğul meselesi de yine kilisenin yorumu sonucu bu şekilde anlaşılmıştır. Çünkü şu
  anki İncil’lerde, Allah tüm insanların da babası olarak tanıtılır, tüm inananlar da onun çocukları olarak tanıtılır. Yani şu
  andaki İncil’leri okuyan tarafsız biri, İncil’deki “baba” kelimesinin tüm insanların babası olarak kullanılan bir mecaz,
  “oğul” kelimesini ise tüm insanlar için kullanılan bir mecaz olduğunu algılar.

  Biz göklerde olan Babanızın oğulları olasınız.
  İncil-Matta- 5, 45

  Tahminimizce İsa Peygamberin Aramice’de tüm insanların Allah’ı, Tanrı’sı, Efendisi tarzında Allah için kullandığı bir
  deyim Eski Yunanca “Baba” olarak çevrilmiş, “sevgili kul” anlamına gelen bir deyim ise “oğul” olarak çevrilmiştir. Bu
  çevirinin kaynağı ise hiç şüphesiz bu zihniyeti yerleştirmeye çalışan din adamlarıdır.

  Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa
  kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan
  başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O.
  9.Tövbe Süresi 31.Ayet

  Ehlikitap'la, en güzel olan yöntem dışında bir yolla mücadele etmeyin! Onların zulme sapanları müstesna.
  Şöyle deyin: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik; tanrımız ve tanrınız bir. Ve biz O'na teslim
  olanlarız."
  Ankebut Süresi 46.Ayet

  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Kendini Efendi İlan Etmiş Sahtekar Sahte Peygamberleri Nasıl Tanırız
Sedat Kadiroğulları