KURAN’IN ANLAŞILMASI İÇİN TEFSİR, HADİS, İLMİHAL GİBİ KAYNAKLARA İHTİYAÇ YOKTUR

  Kafirler dediler ki “Kuran ona toptan, bir defada indirilseydi ya.” Biz böyle yaptık ki, onunla senin
  kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça düzenleyip okuduk.

  Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, biz sana gerçeği ve en güzel yorumu  getirmiş
  olmayalım.
  Furkan Suresi 32,33

  Görüldüğü gibi kafirler hep Kuran ile uyarılmışlardır, bu yüzden kafirler itirazlarını da hep Kuran’a karşı
  yapmışlardır. Yapılması gereken tefsirler/ yorumlar da yine Kuran’ın içindedir. “En güzel yorum” ifadesinin
  Arapçası “ahsena tefsir”dir ve “tefsir” kelimesinin Kuran’da geçtiği tek yer yukarıda alıntıladığımız ayettir.

  Rahman
  Kuran’ı öğretti
  Rahman Suresi 1,2.Ayetler

  Şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize düşer.
  O halde Biz onu okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle.
  Sonra onu açıklamak da bize düşer.
  Kıyamet Suresi 17-19.Ayetler

  PEYGAMBERİMİZİN ŞİKAYETİ

  Kuran’ı dinin merkezine koymalı ve Peygamberimiz’e uymanın, Kuran’a uymakla mümkün olacağını bilmeli;
  hem Peygamberimiz’i hem de dinimizi iftiralardan kurtarmalıyız. Peygamberimiz, Allah’ın huzurunda
  toplanıldığında ümmetinin bir bölümünden şöyle şikayetçi olacaktır:

  Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran’ı devre dışı tuttular.
  Furkan Suresi 30.Ayet

  Bu, Kuran’da geçen, ümmetinden Peygamberimiz’in yegâne şikayetidir. Gerçekten de Peygamberimiz’e
  uyduğunu söyleyen birçok kişinin sergilediği manzara budur: Kuran -sözde- el üstündedir, kutsaldır, fakat
  aslında Kuran; hayata uygulanmayan, dini tek başına belirlemeyen bir kitap olmuştur ve yüzlerce dini kitaptan
  birine çevrilmiştir. Kişiler dinlerini ilmihal kitaplarından öğrenmekte, Kuran ise anlaşılmak için değil, sadece
  seslendirilmek için ölülere okunmakta ve böylece devre dışı tutulmaktadır.


  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Kuran'nın Anlaşılması İçin Tefsir-Hadis-İlmihal Gibi Şeylere İhtiyaç Yoktur
Sedat Kadiroğulları